Giải bài 24 trang 80 sgk toán 8 0 toán 8 tập 1, bài 24 trang 80 sgk toán 8 tập 1

     

Hai điểm(A) và(B) trực thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là con đường thẳng(xy.) Khoảng biện pháp tự điểm(A) đến(xy) bằng(12centimet,) khoảng cách trường đoản cú điểm(B) đến(xy) bằng(20cm.) Tính khoảng cách tự trung điểm(C) của(AB) đến(xy.)
Bạn đang xem: Giải bài 24 trang 80 sgk toán 8 0 toán 8 tập 1, bài 24 trang 80 sgk toán 8 tập 1

*

Theo đề bài xích ta có:(AA" ot xy)(BB" ot xy)(CC" ot xy)(Rightarrow AA" // BB" // CC")(định lí từ vuông góc mang đến tuy nhiên song)(Rightarrow AA"B"B)là hình thangTa có:(CA = CB)(đưa thiết)(AA" // BB" // CC")(chứng tỏ trên)(Rightarrow CC")là đường trung bình của hình thang(AA"B"B)(Rightarrow CC" = dfracAA" + BB"2 = dfrac12 + 202 = 16 (cm))Vậy(CC" = 16cm)

Lưu ý:

+ Định lí 3: Đường thẳng trải qua trung điểm của một ở kề bên của hình thang và song song cùng với nhị lòng thì đi qua trung điểm của cạnh bên thiết bị hai

+ Định lí 4: Đường trung bình của hình thang thì song tuy nhiên cùng với hai đáy cùng bởi nửa tổng nhị đáy.


Xem Clip bài giảng cùng làm cho thêm bài bác rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở đây nhằm học giỏi rộng.
*

Tsi khảo giải thuật những bài xích tập Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang khác • Giải bài xích đôi mươi trang 79 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Tìm(x)bên trên... • Giải bài bác 21 trang 79 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Tính khoảng tầm... • Giải bài bác 22 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Cho hình 43. Chứng minh... • Giải bài bác 23 trang 80 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 Tìm(x)bên trên... • Giải bài bác 24 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Hai điểm(A)... • Giải bài bác 25 trang 80 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Hình thang(ABCD) tất cả...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán thù 8 theo chương •Chương 1: Phxay nhân với phép phân tách nhiều thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Cmùi hương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương thơm 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác - Hình học 8 •Cmùi hương 3: Phương thơm trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương thơm 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Cmùi hương 4: Bất pmùi hương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số - Hình học tập 8
Bài trước Bài sau
Giúp bạn học giỏi tiếng Anh
Giải bài xích tập SGK Toán thù 8
Bài 4: Đường vừa phải của tam giác, của hình thang
• Giải bài đôi mươi trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 21 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 22 trang 80 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 23 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 24 trang 80 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 25 trang 80 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương thơm 1: Phép nhân với phnghiền chia nhiều thức Cmùi hương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác Chương thơm 3: Pmùi hương trình số 1 một ẩn Cmùi hương 3: Tam giác đồng dạng Cmùi hương 4: Bất pmùi hương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Tân oán 8 Tập 2
+ Mnghỉ ngơi rộng lớn xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6


Xem thêm: 8 App Ứng Dụng Phần Mềm Giải Bài Tập Toán Tốt Nhất, Phần Mềm Cùng Học Toán Lớp 5

Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập Soạn Văn
Giải bài xích tập Môn Vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinc Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Học giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Tân oán lớp 2 Toán lớp 3 Toán thù lớp 4 Toán lớp 5
Toán thù lớp 6 Toán thù lớp 7 Tân oán lớp 8 Tân oán lớp 9


Xem thêm: Soạn Bài: Luyện Tập Đưa Yếu Tố Tự Sự Và Miêu Tả Vào Bài Văn Nghị Luận Ngắn Nhất

Toán thù lớp 10 Tân oán lớp 11 Tân oán lớp 12

Chuyên mục: