Bài 32 trang 89 sgk toán 9 tập 1

     

Một con thuyền cùng với gia tốc 2km/h quá qua 1 khúc sông nước tung mạnh mất 5 phút ít. Biết rằng lối đi của con thuyền chế tạo ra với bờ một góc (70^o). Từ này đã có thể tính được chiều rộng của khúc sông chưa? Nếu hoàn toàn có thể hãy tính công dụng (có tác dụng tròn đến mét)
Bạn đang xem: Bài 32 trang 89 sgk toán 9 tập 1

Gợi ý:

Dùng hình vẽ biểu thị lại đề bài xích rồi áp dụnghệ thức về cạnh cùng góc vào tam giác vuông

Căn uống cứ đọng vào đề bài bác ta diễn đạt bài tân oán qua hình vẽ

*
BH là chiều rộng lớn của khúc sông, AB là đoạn đường đi của dòng thuyền.

Đổi(2km/giờapprox 33m/phút)

Quãng sông thuyền đi được là:(33.5=165 (m))

Áp dụng hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông AHB, ta có:(BH=AB.sin ,A=165.sin70^oapprox 155,left( m ight))

Vậy có thể tính được chiều rộng khúc sông là (155m).


Tsi mê khảo giải thuật các bài xích tập Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông khác • Giải bài 26 trang 88 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Các tia nắng và nóng phương diện ttách... • Giải bài 27 trang 88 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Giải tam giác ABC... • Giải bài bác 28 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Một cột đèn cao... • Giải bài bác 29 trang 89 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Một khúc sông... • Giải bài xích 30 trang 89 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Cho tam giác ABC,... • Giải bài 31 trang 89 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Trong hình 33, (AC = 8cm,... • Giải bài xích 32 trang 89 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Một phi thuyền...


Xem thêm: Toán 8 Bài 3 Hình Thang Cân, Giải Toán 8 Bài 3: Hình Thang Cân

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Cnạp năng lượng bậc hai. Căn uống bậc bố - Đại số cửu •Chương thơm 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Cmùi hương 2. Hàm số số 1 - Đại số chín •Chương thơm 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương thơm 3: Hệ pmùi hương trình bậc nhất nhì ẩn - Đại số cửu •Cmùi hương 3: Góc cùng với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương thơm 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Pmùi hương trình bậc hai một ẩn - Đại số chín •Chương thơm 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9
• Giải bài xích 26 trang 88 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 27 trang 88 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 28 trang 89 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 29 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài bác 30 trang 89 – SGK Toán lớp 9 tập 1 • Giải bài 31 trang 89 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 • Giải bài xích 32 trang 89 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1


Xem thêm:

Cmùi hương 1. Cnạp năng lượng bậc nhị. Căn bậc bố Chương thơm 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương thơm 2. Hàm số bậc nhất Chương 2: Đường tròn Cmùi hương 3: Hệ phương thơm trình số 1 hai ẩn Chương 3: Góc cùng với mặt đường tròn 2 (a ≠ 0). Pmùi hương trình bậc nhì một ẩn">Cmùi hương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn Cmùi hương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

Chuyên mục: