Bài 35 sgk toán 8 tập 2 trang 51

     

Bỏ lốt cực hiếm hoàn hảo và tuyệt vời nhất với rút gọn những biểu thức:a)(A = 3x + 2 + |5x|) vào nhì ngôi trường hợp:(x ≥ 0) và(x b)(B = |-4x| - 2x + 12) trong hai trường hợp:(x ≤ 0) và(x > 0;)c)(C = |x - 4| - 2x + 12) khi(x > 5;)d)(D = 3x + 2 + |x + 5|.)
Bạn đang xem: Bài 35 sgk toán 8 tập 2 trang 51

Hướng dẫn: Trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một vài ko âm bằng thiết yếu nó, trị tuyệt vời của một số âm thông qua số đối của nó.Ví dụ:(|5x| = 5x)khi(x ≥ 0)(|5x| = -5x)khi (x

Bài giảia)

- Khi(x ≥ 0) ta có(5x ≥ 0) nên(|5x| = 5x)

Vậy(A = 3x + 2 + 5x = 8x + 2)

- Khi(x ta có(5x nên(|5x| = -5x)

Vậy(A = 3x + 2 - 5x = -2x + 2)

b) - Khi(x ≤ 0) ta có(-4x ≥ 0) (nhân hai vế với số âm) nên(|-4x| = -4x)

Vậy(B = -4x - 2x + 12 = -6x + 12)

- Khi(x > 0) ta có( -4x nên(|-4x| = -(-4x) = 4x)

Vậy(B = 4x - 2x + 12 = 2x + 12)

c) - Khi(x > 5) ta có(x - 4 > 1) (trừ nhì vế mang đến (4)) hay(x - 4 > 0) nên(|x - 4| = x - 4)

Vậy(C = x - 4 - 2x + 12 = -x + 8)

d)(D = 3x + 2 + x + 5) khi(x + 5 ≥ 0)hoặc(D = 3x + 2 - (x + 5)) khi(x + 5

Vậy(D = 4x + 7) khi(x ≥ -5)hoặc(D = 2x - 3) khi(x


Xem video clip bài bác giảng cùng làm cho thêm bài bác luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này nhằm học tập xuất sắc hơn.
*

Tsi mê khảo giải mã những bài bác tập Bài 5: Pmùi hương trình đựng lốt giá trị hoàn hảo khác • Giải bài bác 35 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Bỏ dấu cực hiếm hay... • Giải bài 36 trang 51 – SGK Tân oán lớp 8 tập 2 Giải các phương thơm... • Giải bài xích 37 trang 51 – SGK Toán thù lớp 8 tập 2 Giải các phương thơm...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương thơm 1: Phép nhân và phxay chia đa thức - Đại số 8 •Cmùi hương 1: Tđọng giác - Hình học 8 •Cmùi hương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương thơm 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương thơm 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Cmùi hương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương thơm 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các - Hình học 8
Bài trước Bài sau
Giúp bạn học xuất sắc tiếng Anh
Giải bài bác tập SGK Tân oán 8
Bài 5: Phương thơm trình đựng vệt cực hiếm tốt đối
• Giải bài 35 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 36 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 37 trang 51 – SGK Tân oán lớp 8 tập 2
Giải bài bác tập SGK Tân oán 8
Chương thơm 1: Phnghiền nhân cùng phxay chia nhiều thức Cmùi hương 1: Tứ giác Cmùi hương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác Chương 3: Pmùi hương trình số 1 một ẩn Chương thơm 3: Tam giác đồng dạng Chương thơm 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Cmùi hương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo
Giải bài xích tập SGK Toán thù 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán thù 8 Tập 2
+ Mngơi nghỉ rộng lớn xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6


Xem thêm: Bài Tập Về Lũy Thừa Lớp 7 : Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ, Chuyên Đề: Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ (Phần 2)

Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập Soạn Văn
Giải bài xích tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn Tiếng Anh
Học giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Tân oán lớp 2 Toán lớp 3 Tân oán lớp 4 Toán thù lớp 5
Tân oán lớp 6 Tân oán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Câu 2E Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng ? Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng

Tân oán lớp 10 Tân oán lớp 11 Toán lớp 12

Chuyên mục: