Bài giảng toán cao cấp

     
... Nghĩa : mang lại ma trận A cấp cho mxn • nếu như chọn phần tử nằm k dòng k cột ta ma trận vuông cung cấp k Định thức ma trận gọi định thức cung cấp k A • Hạng ma trận A , ký kết hiệu r(A) , cấp cho cao định thức khác không ... Định thức cấp : ⎡a cho ma trận vuông cấp cho : A = ⎢ 11 ⎣a 21 det(A) = A = a11 a 21 a12 ⎤ Định thức ma trận A : a 22 ⎥⎦ a12 = a11a22 - a12a21 a 22 Định thức cung cấp : ⎡ a11 cho ma trận vuông cấp cho : A = ... Không đưa về dạng cầu thang sau số phép chuyển đổi sơ cung cấp mẫu 1.1.5 Ma trận hòn đảo : Định nghĩa : Ma trận A vuông cấp n call khả hòn đảo tồn ma trận B vuông cấp n mang đến : A.B = B.A = I Ma trận B hotline ma trận...

Bạn đang xem: Bài giảng toán cao cấp


*

... B Q= -2xi2+6x22+X32-4xiX2+8x2X3+4xiX3 c Q= x 12+2x22+6x32-2x1 x2-6x2x3+2x1 x3 BÀI TẬP CHƯƠNG cho vectơ chiều : ai=(2,1,0) , a2=(1,-1,1) a3=(0, 1,-2) a search vectơ u = 3a1 - 2a2 + ... (1,2,3),tìm tọa độ x sở (v) (w) e cho biết thêm tọa độ y sở (w) (5,12,51)(u),tìm tọa độ y sở (v) BÀI TẬP CHƯƠNG 1 mang đến ma trận : "1 -1 A= 1 - -3 "2 1" B = - 2" -2 3 -2 1 call C = 2A - 3B , D = 3At ... Ổ31 , e43 23 mang lại ma trận : "2 " A = -1 1 1" - 3 "0 - B = gọi C= 3A + 4I - 5B , D = A2 , E = AI - B2 , F = AB - bố Tìm c2 i, d33 , e22 , fi "2 đến ma trận : B = - 1" kiếm tìm ma trận A , biết a A = 2B...

Xem thêm: Nghệ Sĩ Trấn Thành Sinh Năm Bao Nhiêu Tuổi? Tiểu Sử 1 Bước Thành Sao Của Trấn Thành


*

... Arctg x+ y x− y Đạo hàm vi phân cấp cao : Đạo hàm riêng biệt cấp cho cao : Đạo hàm riêng cấp nhì đạo hàm riêng rẽ đạo hàm riêng biệt cấp Hàm hai biến hóa z = f(x,y)có đạo hàm riêng biệt cấp cho hai sau : ∂ ∂f ∂2 f ( ) = = ... Dy phụ thuộc vào vào AB đầu mút A,B mà không phụ thuộc vào vào mặt đường lấy tích phân trường đoản cú A mang lại B : Py’ = Qx’ ∫ xe cộ VD 1: chứng minh tích phân I = y dx + (3x + y + 1) e y dy không phụ AN thuộc vào con đường lấy ... ∈ D ví như chúng thường xuyên ∂x∂y ∂y∂x (xo,yo) ∂2 f ∂2 f ( x0 , y ) = ( x0 , y0 ) ∂x∂y ∂y∂x Vi phân cấp cho cao : df = ∂f ∂f dx + dy ∂x ∂y ⎛ ∂f ∂f ⎞ d2f = d(df) = d ⎜⎜ dx + dy ⎟⎟ ∂y ⎠ ⎝ ∂x ∂2 f = dx + ∂x...

Xem thêm: So Sánh Phân Tích Cơ Bản Là Gì ? Hướng Tiếp Cận Của Phân Tích Cơ Bản


*

*

... Phân cấp cao: Xét hàm: z = f(x, y) gồm vi phân cấp cho df thời điểm vi phân vi phân cấp vi phân cấp cho 2, kí hiệu: Page Tổng quát, ta tất cả vi phân cung cấp n f : giữ ý: + Vi phân cung cấp tính sau: (tính (a+b)2 = a2 + ... Riêng cấp hàm số ban đầu Xét hàm biến: f(x, y) giả sử gồm hai đạm hàm riêng rẽ cấp cho cơ hội này, = = : Đạo hàm riêng biệt cấp theo x lần = = : Đạo hàm riêng biệt cấp cho theo y lần = = lưu lại ý: : Đạo hàm riêng rẽ cấp cho láo ... Hàm riêng rẽ cấp * ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP CAO: lúc tính đạo hàm riêng rẽ cung cấp hàm nhiều biến, ta thấy bọn chúng hàm nhiều biến Do đạo hàm riêng lại sở hữu đạo hàm riêng biệt Ta call đạo hàm riêng biệt đạo hàm riêng rẽ cấp cho đạo hàm...
*

... Phối xác suất: X p. bài bác 12: cho biến tình cờ X bao gồm hàm mật độ f ( x) = triển lẵm X trường đoản cú tính xác suất trở thành cố 20 3,478 5
277 12,557 17

329 3,305 9
160 3,714 14
160 1,908 8
3 2,041 4
160 1,985 8
278 1,203 4Chuyên mục: Tài chính