Bài tập trắc nghiệm và tự luận unit 1, 2, 3 tiếng anh lớp 6

     
... Unit 1: BACK TO SCHOOL Lesson 1:A Friends A1,A3 (page 10 and 12) 1.Listen New words • Nice ( adj ) • Again ( adv ) • See (v) • Meet (v) • Classmate (n) Model sentence: • Nice lớn see/ ... (7A) • So am I/ I am, too • How are you? Answer key: a) What is the new girl’s name? - Her name’s Hoa b) What class is she in? - She is in class 7A c) Who is also in class 7A? - Nam is also in class ... 7A? - Nam is also in class 7A 3 Listen S1: Good morning My name’s Tan afternoon S2: Nice lớn meet you, Nga My name’s Nam see Are you a new student? S1: Yes I’m in class 7A S2: Oh, so am I Homework:...

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm và tự luận unit 1, 2, 3 tiếng anh lớp 6


*

... invite the host to lớn your house Ssinh hoạt gd-ĐT TrƯờng thpt BI KIM TRA S 1- môn giờ đồng hồ anh 12 Năm Học 2 012- 2013 Thời gian có tác dụng bài: 45phút (Không nhắc thời hạn giao đề) I Mark the letter A, B, C, or D on your ... noise D The teacher said: Dont make so much noise 12 THE END -TR trung học phổ thông T Ting Anh ( thi cú 03 trang) KIM TRA TIT LPhường 12 trung học phổ thông MễN: TING ANH Ngy kyên tra: Thi gian lm bi: 45 phỳt; ( 40 cõu ... washed-was cleaned B was washing-was cleaning C was washing-cleaned D washed-cleaned 15 Working for 12 hours a day her very tired A makes B made C make D making 16 I am so happy to hear from...
*

*

... live? ………………………………………………….………………… 10 How many students are there in your school? ……………………………………………… ………………… 11 Where is your classroom? ………………………………………………….………………… 12 Do you live in town or in the ... ………………………………………………….………………… 13 Is that your pencil? Yes, ……………………………………….………………… 14 Are these your pens? Yes, ……………………………………… ………………… V Reading: My name is Tuan This is my family We are in the living-room There ... 1 What does your father do? Where is your house? Are there any books in your room? Is your school...
*

... hundred : B Write the words for the numbers ( 1point) 75 : 31 : 63 : 15 : VI Read the passage, then answer the questions.( 1,5 points) D Good afternoon D on D D a bench D is this D She D ... 14 This is a photo my school A of C up 15 What ? A does window mean C it means window 16 Lets _ to the cinema A going C go 17 _ ? _ From nhật bản A Where are you from B Where you come ... thank this that those She he ten these Secondary School WRITTEN TEST 45-No Marks: Name: Class :6 I_ Em hóy tỡm mt t khụng cựng nhúm vi t cũn li ( 1yên ổn ) couch board chair stool teacher student...
*

... C at 14.What _ these? They’re carrots A be C is 15 eight + six = _ A twelve C fourteen 16. _ are they? They’re my classmates A What C Why 17 Which verb adds_es in the third person? A ... teacher? B Are you in Miss Mai’s class? C Is Miss Mai your teacher? D Are you in Miss Hoa’s class? 16 Which word is the odd one out? A lesson B math C history D literature 17 How many syllables are ... To come here Rose D Here come, Rose 15 I have sầu an English lesson Monday A at B by C in D on 16 _ a cloông chồng in your class? A Is B It C Is there D Has there> 17 Mai và Trang good friends...
... bus He has (6) lunch at (7) restaurant near (8) In (9) afternoon, he works until or 5.30 and then goes (10) home 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Bài 9: Điền some / any vào vị trí trống 9) 10) I have ... / does / have / homework? isnt / short / hair / his 10.traveling / she / bus / by / is / now Bài 6: Đổi câu sau thanh lịch thể tủ định ngờ vực Lunch is a big meal of the day Miss Lan has some coffee ... eats a lot of fruit He jogs every day We want some tea 10.There is some fruit juice in the pitcher Bài 7: điền tự thích hợp vào nơi trống câu sau How bananas are there? There twelve bananas Are...

Xem thêm: Văn Bản Chị Em Thúy Kiều Ngữ Văn 9 Vnen Bài 6: Truyện Kiều, Chị Em Thúy Kiều


... live sầu C is D are UNIT Chọn đáp án số A, B , C , D 66 This is Nga school is big A His B Her C Your D She 67 That is house A Long B Long’s C he D Long is 68 Is Phong’s school the ... vacation 65 .Saturday afternoon , we’re going to lớn visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba and his friends going to lớn have a picnic near a lake A are B is C am D be 67 What ... D longest 166 The Mekong River is _than the Red River A long B longer C longest D the longer 167 Ho Chi Minh has a _of 3.5 million A city B capital C population D country 168 Hanoi is...
... , C , D 66 This is Nga school is big A His B Her C Your D She 67 That is house A Long B Long’s C he D Long is 68 Is Phong’s school the country ? A on B in C at D to lớn 69 class ... vacation 65 .Saturday afternoon , we’re going to lớn visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba and his friends going to have a picnic near a lake A are B is C am D be 67 What ... D longest 166 The Mekong River is _than the Red River A long B longer C longest D the longer 167 Ho Chi Minh has a _of 3.5 million A đô thị B capital C population D country 168 Hanoi is...
... years old Danh từ số ít, số những I Cách Thành lập và hoạt động danh tự số nhiều: - Thơng thường xuyên danh tự số các có thêm S cuối a book ( sách) books ( sách) a table ( bàn ) tables ( bàn ) - Những danh từ tận ... boy boys ( cậu bé ) - Danh từ tận f fe, ta đổi f fe thành v sau thêm es vào a knife knives ( dao) ; a leaf leaves ( lá) - Danh từ tận ngun âm o đứng trước prúc âm ta thêm es vào a potato lớn potatoes ... trườn ) II Cách phân phát âm: Cách phát âm danh trường đoản cú tận s, es • Chữ s vạc âm /s/ danh trường đoản cú cso âm tận là: k, f, p, t, th /s/: Books , streets • Chữ s phân phát âm /iz/ danh trường đoản cú tất cả tận chữ cái: s, x, sh, ch,...
... beefburgers in paper bags K popular throughout the world.In  1……………2………………3…………… 4………………5………………… 6 …………… 7…………….8…………….9…………….10……………… 11……………… V Make meaningful sentences using the following cues: ... six everyday He (5) _ television in the evening Today is Sunday We are at home page, & we are (6) our house We are working & (7) We (8) having a good time at trang chính II ... This film is more interesting than that one →That film is Our school has 160 0 students → There are ………………… VI Read the passage & decide if the statements are True...
... morning E – BÀI TẬPhường. CẢ NĂM & HSG 11 We ( ) aerobics twice a week 12 I often ( go ) for a walk in the park in the evening 26 What your sister (do) next week ? _ She ‘s going lớn Điền vào nơi ... Ten thousvà dongs D There is a kilo 56 UNIT 14 E – BÀI TẬP.. CẢ NĂM & HSG 145 _are you going lớn this summer vacation ? A When B Where C What D When 1 46 She is going to lớn stay her aunt and ... Nam’s sister swyên ? What does Nam’s sister ? Can she sing ? 16 Viết lại câu duy trì ngun nghĩa thuở đầu : Hoa is tall E – BÀI TẬPhường CẢ NĂM & HSG Hoa isn’t He often walks lớn school He often...

Xem thêm: Cách Tạo Dòng Kẻ Chấm Trong Bảng Word 2010, Next Hướng Dẫn


... 25 She has _ A a long blachồng hair B a black long hair C A hair long blachồng D long blaông xã hair 26 Many Asian animals are danger A in B on C at D of 27 I feel lonely because I have sầu friends ... D to go 35 They play football in the afternoon They their homework A don"t B C are D aren"t 36 Ha usually lunch at school A having B has C have sầu D is having 37 you get up at six o"cloông chồng ... Can’t run 45 I hope the ……… can repair our oto quickly A mechanic B reporter C architect D dentist 46 The Bakers …… dinner at the moment A is having B are having C are eating D is eating 47 He is...
Từ khóa: bai tap tieng anh lop 6 unit 1 2bài xích tập giờ đồng hồ anh lớp 7 unit 1 2 3bai tap tieng anh lop 8 unit 1 2 3bai tap tieng anh lop 11 unit 1 2 3bài tập giờ anh lớp 10 unit 1 2 3bai tap tieng anh lop 9 unit 1 2 3bai tap tieng anh lop 4 unit 1 2 3ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 7 unit 1 2 3ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 7 unit 1 2 3 violetbài xích tập giờ anh lớp 6 unit 1bài xích tập ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 6 lần 1giải bài tập giờ anh lớp 6 unit 1giai sach bai tap tieng anh lop 6 unit 1bài tập tiếng anh lớp 6 học kì 2bài xích tập giờ đồng hồ anh lớp 9 unit 1 2Nghiên cứu giúp sự biến hóa một số cytokin trên người mắc bệnh xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hiện ra lớp đảm bảo an toàn và kĩ năng chống làm mòn của thxay bền tiết trời trong ĐK nhiệt độ nhiệt đới việt namNghiên cứu vãn tổng hợp hóa học chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP. 1, d dimer vào chẩn đoán thù với tiên lượng nhồi huyết óc cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng Clip trên nền giao thức HTTPđề thi test THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên yên bình lần 2 có lời giảiBiện pháp thống trị vận động dạy dỗ hát xoan vào trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phụ thọGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: Thực hành phát hiện nay diệp lục với carôtenôitPăn năn hợp giữa chống văn hóa truyền thống với báo cáo với phòng dạy dỗ cùng đào tạo trong vấn đề tuim truyền, dạy dỗ, vận động tạo nông làng mới thị trấn thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu giúp, thành lập phần mềm smartscan với áp dụng vào bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm đọc giải pháp reviews khối hệ thống đảm bảo bình yên khối hệ thống thông tinChuong 2 nhấn dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agringân hàng Trụ sở thị xã Phù Yên, thức giấc Sơn La (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinch học 11 bài 15: Tiêu hóa làm việc động vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 15: Tiêu hóa ngơi nghỉ động vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: Thực hành phạt hiện tại hô hấp sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: Thực hành phân phát hiện nay hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinch học tập 11 bài bác 14: Thực hành vạc hiện tại hô hấp nghỉ ngơi thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng tạo cv xin việc cunghocvui kiếm tìm tìm giao thương mua bán công ty khu đất Giỏi tin học tập Documento Dokument cầm tắt văn uống phiên bản trong lòng người mẹ hành động với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân vào đợt nghỉ lễ đầu năm mới đặc điểm chung với sứ mệnh của ngành ruột khoang thuyết minc về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn uống trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ vào lấp chúa trịnh giải bài tập trang bị lý 9 soạn văn uống tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc biên soạn bài xích cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve nhỏ trau củ

Chuyên mục: