Cách bán cổ phiếu

     

1. Lựa chọn tab “Giao dịch cổ phiếu”2. Chọn tab “Mua/bán”3. Chọn các loại lệnh “Mua” tuyệt “Bán” trong phần Loại lệnh.4. Nhập mã kinh doanh chứng khoán trong ô Mã triệu chứng khoán5. Nhập vào số lượng chứng khoán trong ô Số lượng.6. Nhập giá (đơn vị 1000VND) vào ô Giá.

Bạn đang xem: Cách bán cổ phiếu

*
" width="550" height="340" srcset="https://webchiase.vn/cach-ban-co-phieu/imager_1_83738_700.jpg 550w, https://www.webchiase.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-300x185.png 300w, https://www.webchiase.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-400x247.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

7. Thừa nhận nút “Mua” để đặt Lệnh mua hoặc dấn nút “Bán” để tại vị “Lệnh bán”.8. Hộp thoại xác thực với thông tin lệnh đặt sẽ được hiện ra.

*
" width="550" height="309" srcset="https://webchiase.vn/cach-ban-co-phieu/imager_2_83738_700.jpg 550w, https://www.webchiase.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-300x169.png 300w, https://www.webchiase.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-400x225.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

9. Dấn nút “Xác nhận” để lấy lệnh vào hệ thống, thừa nhận nút “Quay lại” để điều chỉnh lại10. Để xem tinh thần lệnh, nhấp vào “Sổ lệnh”.11. Các lệnh không khớp vào cuối ngày sẽ tự động bị hủy. đông đảo lệnh này không thể hiệu lực vào trong ngày giao dịch tiếp theo.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ứng Tiền Viettel Từ 5K, 10K, 20K, 50K, 100K Khi Còn Nợ Đơn Giản

II. HỦY/ SỬA LỆNH1. Vào giao dịch cổ phiếu2. Vào Sổ lệnh

*
" width="550" height="338" srcset="https://webchiase.vn/cach-ban-co-phieu/imager_3_83738_700.jpg 550w, https://www.webchiase.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-300x184.png 300w, https://www.webchiase.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-400x246.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

3. Chọn lệnh mà bạn muốn sửa/hủy4. Nhấn nút Sửa/hủy nếu như muốn sửa/hủy lệnh, màn hình hiển thị sửa/hủy lệnh sẽ chỉ ra như sau:a. Màn hình xác thực sửa lệnh

*
" width="453" height="268" srcset="https://webchiase.vn/cach-ban-co-phieu/imager_4_83738_700.jpg 453w, https://www.webchiase.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-300x177.png 300w, https://www.webchiase.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-400x237.png 400w" sizes="(max-width: 453px) 100vw, 453px" />

b. Màn hình chứng thực hủy lệnh

*
" width="467" height="255" srcset="https://webchiase.vn/cach-ban-co-phieu/imager_5_83738_700.jpg 467w, https://www.webchiase.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-300x164.png 300w, https://www.webchiase.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-400x218.png 400w" sizes="(max-width: 467px) 100vw, 467px" />

5. Thừa nhận nút “Xác nhận” nhằm hoàn tất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Làm Idol Bigo Live: Đăng Ký Idol, Tuyển Dụng Idol

Chú ý: Quý nhà đầu tư chi tiêu chỉ được phép sửa/hủy lệnh khi lệnh đó chưa được thực hiện, hoặc lệnh mới thực hiện một phần.


Chuyên mục: Tài chính