Cách dùng despite và in spite of

     

Giống cùng với những cụm từ although, even though với though, inspite of và despite cũng chính là những các trường đoản cú nối để đưa định một điều trái ngược. Bài viết ra mắt với các bạn học tập kết cấu áp dụng In spite of với despite vào giờ đồng hồ Anh.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. LÝ THUYẾT:

I. Khái niệm:

In spite of cùng despite là nhì từ bỏ nối bộc lộ sự tương bội phản.Đứng đằng sau là 1 trong những danh tự (Noun), cụm danh trường đoản cú (Noun phrase), rượu cồn từ bỏ V-ing.Mang ý nghĩa: mặc dù

Ví dụ:

He still came khổng lồ her house yesterday despite the heavy rain.

Bạn đang xem: Cách dùng despite và in spite of

In spite of staying up late, Hoa gets up early và goes to school on time.

II. Cấu trúc:

In spite of:In spite of + N /NP.. /V-ing, clauseClause + In spite of + N / NP /V-ing

Ví dụ:

In spite of being warned many times, those kids want lớn swyên ổn in that river.

Xem thêm: Cách Làm Mục Lục Word 2007, 2010, 2013, 2016 Đơn Giản

Those kids want to swim in that river in spite of being warn many times.

Despite:Despite + N /NPhường /V-ing, clauseClause + Despite + N / NP /V-ing

Ví dụ:

Julie loved Tom despite his football obsession

 


 Despite this rain, I want khổng lồ go for a run

In spite of và Despite hoàn toàn có thể được viết lại bằng: In spite of / Despite the fact that + clause

Ví dụ:


Các dạng bài tập ngữ pháp thường viết lại cấu tạo although, though, even though bằng kết cấu in spite of, despite với ngược chở lại.

Xem thêm: Cách Tạo Ngày Tháng Tăng Dần Trong Excel, Cách Sắp Xếp Ngày Tháng Tăng Dần Trong Excel


Bài tập 1: Viết lại câu

Although Tom was a poor student, he studied very well.=> In spite of ……........................................................................Although the weather was bad, she went lớn school on time.=> Despite ….........................................................................My mother told me to go to lớn school although I was sichồng.=> In spite of ….........................................................................Tom was admitted to lớn the university although his grades were bad.-> Despite …......................................................................... Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.=> Despite …......................................................................... Though he had not finished the paper, he went to lớn sleep.=> In spite of ……........................................................................


Chuyên mục: