Cách sử dụng onenote, : hướng dẫn cho người mới bắt Đầu

     

Cho dù ai đang ở nhà, làm việc ngôi trường, hoặc vào văn phòng, hãy thực hiện OneNote cùng Onecảnh báo Office 365 nhằm ghi chnghiền bất kể ở đâu bạn đi, bất kể điều gì bạn cần ghi lưu giữ. OneNote hay Onecảnh báo Office 365 sẽ tự động lưu cùng đồng hóa hóa ghi chú của chúng ta trên tất cả các đồ vật nhằm bạn cũng có thể tập trung vào suy xét và ý tưởng phát minh của mình.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Resources: https://tư vấn.office.com/en-us/article/Office-Training-Center-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb


Chuyên mục: