Cách tạo rule trong outlook, tự Động di chuyển email và phân loại

     
Outlook mang lại webchiase.vn 365 dành cho lắp thêm MacOffice dành riêng cho doanh nghiệpOffice 365 Business EssentialsOutlook năm nhâm thìn for MacOutlook 2019 for MacThêm...Ít hơn

With your inbox filling up, you"re probably looking for new ways to lớn process all that email. Rules can help you sort through everything & get you to lớn the most important mail first. Outlook for Mac can automatically run a rule on incoming or outgoing messages, based on the conditions you phối.

Bạn đang xem: Cách tạo rule trong outlook, tự Động di chuyển email và phân loại

A rule is an action performed automatically on incoming or outgoing messages, based on conditions that you specify. You can create rules to help keep you organized. For example, you can create rules to lớn automatically file messages into folders or assign messages to categories.


Important: In the new Outlook for Mac (as of October 2020), only hệ thống rules are available, client rules are no longer webchiase.vned.


Note: Click the expanders (>) lớn view the content for each heading below.


Create a rule based on the sender"s name or a tương tác group

You can create a rule that moves all messages from , to a folder called "Mail from ." If you are receiving mail from a contact group (also known as a distribution list), you can automatically move sầu it to a specific folder as well.

To create a folder lớn hold the email messages sent by the rule, select the root mailbox, on the Organize tab, cliông xã New Folder, type the name of the folder, và press Enter.


Tip: If you"ve sầu already created a thư mục, skip to step 2.


In the message menu, click an gmail message with the sender or recipient you want khổng lồ create a rule for.

On the Home tab, click Rules, & then click Move Messages from (sender"s name) or Move Messages khổng lồ (recipient"s name).

*

In the thư mục search box, start typing the name of the folder you want to lớn move messages khổng lồ.

When the thư mục you want appears, cliông xã the folder name, cliông chồng Choose, & then click OK.

*


Notes: 

If you have sầu a webchiase.vn Exchange tài khoản managed by webchiase.vn Exchange Server 2010 or later, the rule is automatically saved on the VPS.

If you create multiple rules, Outlook runs the rules in the order in which they are listed in the Rules window.


Create a rule based on an existing message

When you create a rule from an existing message, the sender, recipient, and subject are automatically pre-populated inlớn the rules instructions.

To create a folder khổng lồ hold the tin nhắn messages sent by the rule, select the root mailbox, on the Organize tab, click New Folder, type the name of the folder, and press Enter.


Tip: If you"ve sầu already created a folder, skip khổng lồ step 2.


In the message menu, clichồng the message from which you want to create a rule.

On the Home tab, clichồng Rules, và then click Create Rule.

Under When a new message arrives, edit the criteria to suit your needs.

*

To remove sầu a condition, clichồng . To add a condition, click .

Under Do the following, choose what you want khổng lồ happen when you skết thúc or receive sầu gmail. For example, when you receive tin nhắn from someone, choose Move khổng lồ Folder, select the folder you want the tin nhắn messages to be moved khổng lồ, và then click Choose Folder. In the Search box, find the folder you created for this rule, click Choose, và then clichồng OK.


Create a custom rule for an IMAPhường or POP account

Use this procedure to lớn create a custom rule for an IMAP. or POP. account. Some IMAPhường. and POPhường internet service providers include: Gmail, Yahoo!, AOL, và Hotmail/Outlook.com.

Xem thêm:


Note: If you don"t know which type of trương mục you have, see Find out what type of tài khoản you have.


On the Tools menu, clichồng Rules.

In the left pane of the Rules box, under Client Rules, cliông xã the account type.

At the bottom of the Rules box, click Add .

In the Rule name box, type a name for the rule.

*

Under When a new message arrives, clichồng the arrows on the first box to open the menu, và then choose the type of information you want lớn identify.

*

Under When a new message arrives, continue to move from left lớn right, clicking the arrows và selecting conditions for your rule.

To remove a condition, clichồng . To add a condition, cliông xã .

Under Do the following, specify the actions you want the rule to lớn perkhung.

Clichồng OK.


Create a custom rule for an Exchange account

Use this procedure if your account runs on an Exchange server.


Note: If you don"t know which type of trương mục you have, see Find out what type of tài khoản you have.


On the Tools menu, cliông chồng Rules.

In the left pane of the Rules box, under EXCHANGE SERVERS, cliông xã the trương mục name. (This option is only available for accounts managed by webchiase.vn Exchange Server 2010 or later.)

Under When a new message arrives, cliông xã the arrows on the first box khổng lồ open the danh sách, và then choose the type of information you want khổng lồ identify, such as From, Recipients, or Subject.

Under When a new message arrives, continue to lớn move from left to lớn right, clicking the arrows and selecting conditions for your rule.

Cliông xã Add search terms, and then in the tìm kiếm danh sách, cliông chồng Add for each term you want lớn add.


Find out what type of trương mục you have

If you attempt khổng lồ create a rule in Outlook for Mac, & you don"t know what type of tin nhắn trương mục you have sầu, here"s how lớn find out:

In the Rules box, click Show All.

In the Outlook Preferences box, under Personal Settings, cliông chồng Accounts.

In the left pane of the Accounts box, click the account you want lớn create a rule for.

In the top right pane of the Accounts box, you"ll see the type of tài khoản, such as IMAPhường Account, Exchange Account, or POP. Account.

To go back to the Rules box, click Show All, and under E-mail, click Rules.

Xem thêm: Soạn Bài Nghĩa Của Từ (Chi Tiết), Học Tốt Ngữ Văn

*


See Also

Sover automatic out of office replies from Outlook


*
*
*

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?


Phát triển kĩ năng Office của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Ssinh hoạt hữu tính năng được cải thiện đầu tiên
Tđắm đuối gia Người sử dụng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Thật tuyệt! quý khách có còn đánh giá làm sao không giống không? Quý Khách càng đến công ty chúng tôi biết nhiều, Shop chúng tôi càng có thể trợ giúp cho chính mình.Chúng tôi hoàn toàn có thể nâng cao bằng phương pháp nào? quý khách hàng càng đến chúng tôi biết những, Cửa Hàng chúng tôi càng có thể hỗ trợ cho chính mình.
GửiKhông, cảm ơn
×
Nội dung mới
webchiase.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © webchiase.vn 2021

Chuyên mục: