Cân đối tiếng anh là gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vwebchiase.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) bằng vận adj Balanced, well-proportioned nền khiếp tế cân đối a balanced economy thân hình bằng phẳng a well-proportioned toàn thân trở nên tân tiến chăn nuôi cho phẳng phiu với trồng trọt to develop breeding and growing of crops in a balanced way verb to lớn balance cân đối kế hoạch lao cồn với kế hoạch chế tạo lớn balance the manpower-using plan & the production plan balanced Nền kinh tế phẳng phiu A balanced economy cải tiến và phát triển chăn nuôi cho bằng phẳng với trồng trọt to lớn develop breeding and growing of crops in a balanced way Sự phạt triển phẳng phiu của nền tài chính quốc dân Balanced development of the national economy Nền kinh tế không cân đối, không ổn định và dựa vào vào nước ngoài The economy was imbalanced, unstable và subordinate to lớn foreign country well-proportioned Thân hình bằng phẳng A well-proportioned body toàn thân to balance cân đối kế hoạch lao hễ với kế hoạch sản xuất To balance the manpower-using plan and the production plan

*


Chuyên mục: Tài chính