Việt nam dừng bước ở tứ kết carom 3 băng thế giới

     
Rank Players Pts Inn. Avg. Run 6350 0 0 0
1
*
Dick JASPERS
586 0 0 0
2
*
Daniel SANCHEZ
386 0 0 0
3
*
Marco ZANETTI
381 0 0 0
4 Quyet Chien TRAN 355 0 0 0
5
*
Sameh SIDHOM
296 0 0 0
6 Eddy MERCKX 295 0 0 0
7 Tayfun TASDEMIR 283 0 0 0
8
*
Jérémy BURY
273 0 0 0
9
*
Martin HORN
261 0 0 0
10 Torbjörn BLOMDAHL 238 0 0 0
11 Semih SAYGINER 231 0 0 0
12 Murat Naci COKLU 219 0 0 0
13 Haeng-Jik KIM 216 0 0 0
14 Jung-Han HEO 208 0 0 0
15 Sung-Won CHOI 187 0 0 0
16 Jun-Tae KIM 177 0 0 0
17 Duc Anh Chien NGUYEN 162 0 0 0
18
*
Nikos POLYCHRONOPOULOS
158 0 0 0
19 Myung-Woo cho 153 0 0 0
20 Quoc Nguyen NGUYEN 149 0 0 0
21 Lütfi CENET 137 0 0 0
22 Pedro GONZALEZ 129 0 0 0
23 José Juan GARCIA 125 0 0 0
24
*
Dion NELIN
119 0 0 0
25 Michael NILSSON 112 0 0 0
26 Can CAPAK 108 0 0 0
27 Choong-Bok LEE 106 0 0 0
28
*
Mashhour ABU TAYEH
103 0 0 0
29 Chang-Hoon SEO 101 0 0 0
30 Roland FORTHOMME 96 0 0 0


Chuyên mục: Tài chính