Cho góc nhọn xoy và một điểm a nằm trong góc đó

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho góc nhọn xOy cùng một điểm A phía trong góc kia . Hãy tìm kiếm điểm B trên Ox, điểm C bên trên Oy làm thế nào cho tam giác ABC bao gồm chu vi bé dại độc nhất vô nhị .

Bạn đang xem: Cho góc nhọn xoy và một điểm a nằm trong góc đó


*

- Tìm A’ đối xứng với A qua Oy , B’ đối xứng cùng với A qua Ox

- Nối A’B’ cắt Ox trên B , giảm Oy tại C . Đó chính là nhì vấn đề cần tìm

- Chứng minch B,C là nhị điểm độc nhất vô nhị yêu cầu tìm kiếm .

Thật vậy : Do A’ đối xứng cùng với A qua Oy , vì thế CA=CA’ (1) . Mặt không giống : B’ đối xứng với A qua Ox vì thế ta tất cả BA=BB’ (2) .

điện thoại tư vấn P là chu vi tam giác ABC -do từ (1) với (2)-thì P=CA+CB+BA =CA’+CB+BB’=A’B’


*

mang lại góc nhọn xOy và một điểm A phía trong góc đó . Hãy xác định điểm B bên trên Ox với điểm C trên Oy sao để cho tam giác ABC tất cả chu vi nhỏ dại duy nhất .


qua O x lay D sao để cho D diểm doi sung cua a qua O x lay E làm sao để cho E ldiểm em doi sung cua a qua O y doan DE cat O x dâuau thdiểmem B sinh sống vì chưng, DE cat O y dâuau thi C sinh sống dóde dang Cdượcoc tam Giác ABC bao gồm chu vi nhnhấtat


Cho góc nhọn xOy với A là vấn đề phía bên trong góc kia . Hãy search trên 2 tia Ox với Oy thứu tự 2 điểm B và C thế nào cho chu vi tam giác ABC nhỏ dại nhất .


+ Xét tam giác bất kì ABC bao gồm Bvà C thứu tự nằm trong nhì tia Ox với Oy

+ điện thoại tư vấn A" và A"" là các điểm đối xứng cùng với điểm A theo thứ tự qua những mặt đường trực tiếp Ox với Oy .

Ta có(AB=A"B) và(AC=A"CC)( vày các tam giác(ABA")và tam giác(ACA"")là tam giác cân).

+ hotline 2p là chu vi của tam giác ABC thì có :

2p =(AB+BC+CA=A"B+BC+CA""ge A"A"")

Dấu""bằng "" xẩy ra khi 4 điểm(A"B,C,A"")trực tiếp mặt hàng .

Nên để chu vi tam giác ABC nhỏ bé nhất thì đề xuất rước B với thứu tự là giao điểm của đoạn thẳng(A"A"")cùng với hai tia Ox cùng Oy ( những giao điểm đó lâu dài vị góc xOy nhọn )

Chúc bàn sinh hoạt giỏi !!!


Đúng 0
Bình luận (0)

a, Cho 2 điểm A với B thuộc bên trong nửa mặt phẳng gồm bờ là con đường trực tiếp xy. Tìm trên xy điểm M thế nào cho AM + BM bé nhỏ nhất.

b, Cho góc nhọn xOy với điểm A nằm trong góc kia. Tìm điểm B bên trên Ox và điểm C trên Oy làm sao cho chu vi của tam giác ABC bé độc nhất.

Xem thêm: ✓ Cách Học Tốt Hình Học Không Gian Lớp 11 Cho Học Sinh Mất Gốc Ccbook


Lớp 7 Tân oán
0
0
Gửi Hủy

Cho điểm A phía trong góc nhọn xOy.

a) Tìm hai điểm M, N trực thuộc Ox và Oy làm thế nào để cho AM + AN là nhỏ tuổi độc nhất.

b) Tìm hai điểm B, C nằm trong Ox với Oy làm thế nào cho tam giác ABC tất cả chu vi bé dại nhất


Lớp 7 Tân oán
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Cho góc nhọn xOy, điểm A phía trong góc đó.

Dựng điểm B ở trong tia Ox, điểm C trực thuộc tia Oy làm thế nào để cho tam giác ABC bao gồm chu vi nhỏ dại tuyệt nhất.


Lớp 8 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

*

Cách dựng:

- Dựng điểm D đối xứng với A qua Ox

- Dựng điểm E đối xứng cùng với A qua Oy

Nối DE cắt Ox trên B, Oy trên C

Tam giác ABC là tam giác có chu vi nhỏ tuổi nhất

Vì ∠ (xOy)

Chứng minh:

Chu vi ∆ ABC bằng AB + BC + AC

Vì D đối xứng cùng với A qua Ox bắt buộc Ox là trung trực của AD

⇒ AB = BD (tính chất đường trung trực)

E đối xứng với A qua Oy yêu cầu Oy là trung trực của AE

⇒ AC = CE (đặc thù đường trung trực)

Suy ra: AB + BC + AC = BD + BC + BE = DE (1)

Lấy B" bất kì trên Ox, C" bất cứ bên trên tia Oy. Nối C"E, C"A, B"A, B"D.

Ta có: B"A = B"D cùng C"A = C"E (tính chất mặt đường trung trực)

Chu vi ∆ AB"C" bằng AB"+ AC’ + B"C"= B"D+C’E+ B"C" (2)

Vì DE ≤ B"D + C’E+ B"C" (dấu bởi xẩy ra Lúc B" trùng B, C" trùng C) bắt buộc chu vi của ∆ ABC ≤ chu vi của ∆ A"B"C"

Vậy ∆ ABC gồm chu vi bé nhỏ nhất.


Đúng 0

Bình luận (0)
Sách bài tập - trang 88

Cho góc nhọn xOy, điểm A phía trong góc đó. Dựng điểm B thuộc tia Ox, điểm C nằm trong tia Oy sao cho tam giác ABC gồm chu vi nhỏ tuổi duy nhất ?


Lớp 8 Tân oán Bài 6: Đối xứng trục
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Cho góc nhọn xOy, điểm A nằm trong góc kia. Dựng điểm B trực thuộc tia Ox, điểm C nằm trong tia Oy làm sao để cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất.


Lớp 8 Tân oán
0
0
Gửi Hủy

Cho điểm A phía bên trong góc nhọn xOy. Tìm điểm B trực thuộc tia Ox, điểm C thuộc tia Oy làm thế nào để cho tam giác ABC tất cả chu vi nhỏ tuổi độc nhất vô nhị.

Xem thêm: Cách Chia Sẻ Tin Của Người Khác Trên Instagram, Cách Đăng Lại Story Của Người Khác Trên Instagram


Lớp 6 Toán thù
0
0
Gửi Hủy

CÁC BN GIÚP MÌNH NHA! CẢM ƠN!

Cho góc xOy nhọn, đem điểm A nằm trong góc ấy. Lấy B bên trên Ox, C trên Oy làm sao để cho chu vi tam giác ABC nhỏ dại độc nhất.


Lớp 8 Tân oán
1
0
Gửi Hủy

Lấy M, N theo lần lượt là vấn đề đối xứng với A qua Ox với Oy

Ta có:P(ABC)=AB+AC+BC=BM+BC+CN≥MNP(ABC)=AB+AC+BC=BM+BC+CN≥MNDấu bởi xẩy ra lúc M,B,C,N thẳng hàngVậy chu vi tam giác ABC nhỏ nhất khi B,C ở trong MN


Đúng 0

Bình luận (0)
webchiase.vn


Chuyên mục: