Chuyên đề thứ tự thực hiện phép tính lớp 6

     

bài tập Toán thù cải thiện lớp 6: Thđọng trường đoản cú thực hiện phnghiền tính bao gồm các dạng bài tập bí quyết tiến hành thứ tự một phxay tính góp cho các em học viên ôn tập và củng cố những dạng bài xích tập, tập luyện kỹ năng giải Toán lớp 6. Mời những em học sinh tìm hiểu thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Chuyên đề thứ tự thực hiện phép tính lớp 6

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, chúng ta vui vẻ kéo xuống cuối bài viết để download về.


Thông báo: Để một thể Bàn bạc, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo với học hành những môn học tập lớp 6, webchiase.vn mời những thầy thầy giáo, các bậc prúc huynh và chúng ta học sinh truy vấn nhóm riêng rẽ giành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất hy vọng nhận được sự ủng hộ của những thầy cô với các bạn.


A. Kiến thức cần lưu giữ Thứ đọng tự thực hiện phép tính lớp 6

1. Đối cùng với biểu thức không có vết ngoặc:

- Nếu phnghiền tính chỉ gồm cùng, trừ hoặc chỉ có nhân, phân tách, ta thực hiện phnghiền tính theo thiết bị trường đoản cú tự trái lịch sự phải.

- Nếu phép tính bao gồm cả cùng , trừ, nhân, phân chia, thổi lên lũy vượt, ta thực hiện phnghiền nâng lên lũy quá trước, rồi đến nhân chia, sau cuối mang lại cộng trừ.

Lũy thừa >> nhân và chia >> cùng với trừ.

2. Đối cùng với biểu thức tất cả lốt ngoặc.

Nếu biểu thức có những lốt ngoặc: ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta tiến hành phép tính theo vật dụng tự:

( ) >> < > >>

B. Bài tập Thứ tự tiến hành phxay tính Toán thù lớp 6

Bài toán 1 : Thực hiện phnghiền tính:

a) 5 . 22 – 18 : 3 b) 17 . 85 + 15 . 17 – 120
c) 23 . 17 – 23 . 14 d) 20 – < 30 – (5 – 1)2 >
e) 75 – ( 3.52 – 4.23) f) 2.52 + 3: 710 – 54: 33
g) 150 + 50 : 5 - 2.32 h) 5.32 – 32 : 42

Bài toán thù 2 : Thực hiện nay phnghiền tính:


a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150  b) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)> 
c) 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1 d) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)
e) 15 – 25 . 8 : (100 . 2) f) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8

Bài tân oán 3: Thực hiện tại phnghiền tính:

a) 23 – 53 : 52 + 12.22 b) 5<(85 – 35 : 7) : 8 + 90> – 50
c) 2.<(7 – 33 : 32) : 22 + 99> – 100 d) 27 : 22 + 54 : 53 . 24 – 3.25
e) (35 . 37) : 310 + 5.24 – 73 : 7 f) 32.<(52 – 3) : 11> – 24 + 2.103
g) (62007 – 62006) : 62006 h) (52001- 52000) : 52000
i) (72005 + 72004) : 72004 j) (57 + 75).(68 + 86).(24 – 42)
k) (75 + 79).(54 + 56).(33.3 – 92) l) <(52.23) – 72.2) : 2>.6 – 7.25

Bài tân oán 4 : Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a) 70 – 5.(x – 3) = 45 b) 12 + (5 + x) = 20
c) 130 – (100 + x) = 25 d) 175 + (30 – x) = 200
e) 5(x + 12) + 22 = 92 f) 95 – 5(x + 2) = 45
g) 10 + 2x = 45 : 43 h) 14x + 54 = 82
i) 15x – 133 = 17 j) 155 – 10(x + 1) = 55
k) 6(x + 23) + 40 = 100 l) 22.(x + 32) – 5 = 55

Bài toán 5 : Tìm x, biết:

a) 5.22 + (x + 3) = 52 b) 23 + (x – 32) = 53 - 43
c) 4(x – 5) – 23 = 24.3 d) 5(x + 7) – 10 = 23.5
e) 72 – 7(13 – x) = 14 f) 5x – 52 = 10
g) 9x – 2.32 = 34 h) 10x + 22.5 = 102
i) 125 – 5(4 + x) = 15 j) 26 + (5 + x) = 34

Bài toán 6 : Tìm x, biết:

a) 15 : (x + 2) = 3 b) 20 : (1 + x) = 2
c) 240 : (x – 5) = 22.52 – 20 d) 96 - 3(x + 1) = 42
e) 5(x + 35) = 515 f) 12x - 33 = 32 . 33
g) 541 - (218 + x) = 73 h) 1230 : 3(x - 20) = 10

Bài toán thù 7 : Thực hiện phxay tính.

a) 27 . 75 + 25 . 27 - 150;

b) 142 - <50 - (23.10 - 23.5)>

c) 375 : 32 – < 4 + (5. 32– 42)> – 14

d) 210 : <16 + 3.(6 + 3. 22)> – 3

e) 500 – 5<409 – (2³.3 – 21)²> - 1724

Bài toán 8 : Thực hiện tại phnghiền tính.

Xem thêm: Cách Thu Nhỏ Icon Trên Desktop Win 7, Đơn Giản, Chi Tiết

a) 80 - (4.52 - 3.23)

b) 56 : 54 + 23.22 - 12017

c) 125 - 2.<56 - 48 : (15 - 7)>

d) 23.75 + 25.10 + 25.13 + 180

e) 2448 : <119 -(23 -6)>

f) <36.4 - 4.(82 - 7.11)2 : 4 - 20160

g) 303 - 3.<655 - (18 : 2 + 1).43+ 5> : 100

Bài toán 9 : Tìm x, biết:

a) 48 - 3(x + 5) = 24 b) 2x+1 - 2x = 32
c) (15 + x) : 3 = 315 : 312 d) 250 - 10(24 - 3x) : 15 = 244
e) 4x + 18 : 2 = 13 f) 2x - 20 = 35 : 33
g) 525.5x-1 = 525 h) x - 48 : 16 = 37

Bài toán 10 : Tìm x, biết:

a) <(8x - 12) : 4> . 33 = 36 b) 41 - 2x+1 = 9
c) 32x-4 - x0 = 8 d) 65 - 4x+2 = 20140
e) 1trăng tròn + 2.(8x - 17) = 214 f) 52x – 3 – 2 . 52 = 52. 3
g) 30 - <4(x - 2) + 15> = 3 h) 740:(x + 10) = 102 – 2.13

Bài toán 11 : Tính tổng sau.

S = 4 + 7 + 10 + 13 +………………+ năm trước + 2017

S = 35 + 38 + 41 +……….+ 92 + 95

S = 10 + 12 + 14 +……….+ 96 + 98

Gợi ý bài toán 11: Tổng của dãy số bí quyết đông đảo.

Cách 1: tính số số hạng qua bí quyết : n = (số cuối - số đầu) : d + 1

Với d là khoảng cách thân nhị số hạng liên tục.

Bước 2: Tính tổng S qua công thức:

*


C. Lời giải, giải đáp bài tập Thứ đọng từ bỏ tiến hành phxay tính Toán lớp 6

Bài tân oán 1:

a) 5 . 22 – 18 : 32 = 5.4 – 18 : 9 = trăng tròn – 2 = 18

b) 17 . 85 + 15 . 17 – 1đôi mươi = 17. (85 + 15) – 1đôi mươi = 17.100 – 1trăng tròn = 170 – 120 = 50

c) 23 . 17 – 23 . 14 = 23.(17 - 14) = 23.3 = 8.3 = 24

d) 20 – < 30 – (5 – 1)2 > = trăng tròn – <30 – 42> = 20 – <30 – 16> = đôi mươi – 14 = 6

e) 32 f) 47 g) 142 h) 43 

Bài toán 2:

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27. (75 + 25) – 150 = 27.100 – 150 = 270 – 150 = 120

b) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)> = 12 : 400 : <500 – (125 + 175)>

= 12 : 400 : <500 – 300> = 12 : 400 : 200 = 12 : 2 = 6

c) 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1 = 221 – 16 + 2 = 207

d) 197 e) 14 f) 285

Bài toán 3:

a) 23 – 53 : 52 + 12.22 = 8 – 5 + 12.4 = 8 – 5 + 48 = 51

b) 5<(85 – 35 : 7) : 8 + 90> – 50 = 5<(85 – 5) : 8 + 90> – 50

= 5<(80 : 8 + 90> – 50 = 5<10 + 90> – 50 = 5.100 – 50 = 500 – 50 = 450

c) 2.<(7 – 33 : 32) : 22 + 99> – 100 = 2.<(7 – 3) : 22 + 99> – 100

= 2.<4 : 22 + 99> – 100 = 2.<4 : 4 + 99> – 100 = 2.

Xem thêm: Soạn Bài Ca Dao Hài Hước Siêu Ngắn, Soạn Bài Ca Dao Hài Hước

<1 + 99> – 100 = 2.100 – 100 = 100

d) 27 : 22 + 54 : 53 . 24 – 3.25 = 25 + 5.16 – 3.25 = 32 + 5.16 – 3.32 = 32 + 80 – 96 = 16

e) 40 f) 2002 g) 5 f) 4

i) 8 j) 0 k) 0 l) 82

Bài toán 4:

a) 70 – 5.(x – 3) = 45

5.(x - 3) = 70 – 45

5.(x - 3) = 25

x – 3 = 25 : 5

x – 3 = 5

x = 5 + 3 = 8

b) 12 + (5 + x) = 20

5 + x = trăng tròn – 12

5 + x = 8

x = 8 – 5 = 3

 

 

c) 130 – (100 + x) = 25

100 + x = 130 – 25

100 + x = 105

x = 105 – 100 = 5

d) 175 + (30 – x) = 200

30 – x = 200 – 175

30 – x = 25

x = 30 – 25 = 5

e) x = 2 f) x = 8 g) x = 3 h) x = 2

i) x = 10 j) x = 9 k) x = 2 l) x = 6


Bài toán 5 :

a) 5.22 + (x + 3) = 52

5.4 + (x + 3) = 25

20 + (x + 3) = 25

x + 3 = 25 – 20

x + 3 = 5

x = 5 – 3 = 2

b) 23 + (x – 32) = 53 - 43

8 + (x – 9) = 125 – 64

8 + (x – 9) = 61

x – 9 = 61 – 8

x – 9 = 53

x = 53 + 9 = 62

c) 4(x – 5) – 23 = 24.3

4(x – 5) – 8 = 16.3

4(x – 5) – 8 = 48

4(x – 5) = 48 + 8

4(x – 5) = 56

x – 5 = 56 : 4

x – 5 = 14

x = 14 + 5 = 19

d) 5(x + 7) – 10 = 23.5

5(x + 7) – 10 = 8.5

5(x + 7) – 10 = 40

5(x + 7) = 40 + 10

5(x + 7) = 50

x + 7 = 50 : 5

x + 7 = 10

x = 10 – 7

x = 3

e) x = 8 f) x = 7 g) x = 11

h) x = 8 i) x = 18 j) x = 12

Bài toán thù 6:

a) 15 : (x + 2) = 3

x + 2 = 15 : 3

x + 2 = 5

x = 5 – 2 = 3

b) 20 : (1 + x) = 2

1 + x = 20 : 2

1 + x = 10

x = 10 – 1 = 9

c) 240 : (x – 5) = 22.52 – 20

240 : (x – 5) = 4.25 – 20

240 : (x - 5) = 100 – 20

240 : (x - 5) = 80

x – 5 = 240 : 80

x – 5 = 3

x = 3 + 5 = 8

d) 96 - 3(x + 1) = 42

3(x + 1) = 96 – 42

3(x + 1) = 54

x + 1 = 54 : 3

x + 1 = 18

x = 18 – 1

x = 17

e) x = 68 f) x = 23 g) x = 250 h) x = 61

Bài toán 7:

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27.(75 + 25) – 150 = 27.10 – 150 = 270 – 150 = 120

b) 142 - <50 - (23.10 - 23.5)>= 142 - <50 - 23.(10 - 5)>= 142 - <50 - 23.5>

= 142 - <50 - 23.5> = 142 - <50 - 8.5> = 142 – <50 – 40> = 142 – 10 = 132

c) 375 : 32 – < 4 + (5. 32– 42)> – 14 = 375 : 32 – < 4 + (5. 9 – 42)> – 14

= 375 : 32 – < 4 + (45 – 42)> – 14 = 375 : 32 – < 4 + 3> – 14

=375 : 32 – 7 – 14 = 375 : 25 – 14 = 15 – 14 = 1

d) 210 : <16 + 3.(6 + 3. 22)> – 3 = 210 : <16 + 3.(6 + 3. 4)> – 3

= 210 : <16 + 3.(6 + 12)> – 3 = 210 : <16 + 3.18> – 3

= 210 : <16 + 54> – 3 = 210 : 70 – 3 = 3 – 3 = 0

e) 224

Bài toán 8:

a) 4 b) 56 c) 25 d) 2480

e) 24 f) 118 g) 243

Bài toán thù 9:

a) x = 3

b) x = 5

c) x = 66

d) x = 5

e) x = 1

f) x = 5

g) x = 1

h) x = 40

Bài toán 10:

a) x = 15

b) x = 4

c) x = 3

d) x = 1

e) x = 8

f) x = 3

g) x = 5

h) x = 0

---------------------------

Chuyên đề Tân oán nâng cấp lớp 6: Thứ từ bỏ triển khai phxay tính bao hàm định hướng với các dạng bài bác tập khớp ứng cho từng phần cho những em tham khảo củng vậy khả năng giải Toán liên quan mang đến lũy vượt, số nón, sẵn sàng cho những bài xích thi giữa học kì 1, cuối học kì 1 lớp 6 và những kì thi trong những năm học.


Chuyên mục: