Chuyển tiền qua ipay vietinbank

     
*Bạn đang xem: Chuyển tiền qua ipay vietinbank

Cá nhân
doanh nghiệp lớn


Xem thêm: Đổi 1 Tệ Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam Tỷ Giá Mới Nhất, 1 Tệ Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt

Kết nối dịch vụ thương mại
Nhà đầu tư chi tiêu Ngân số 1 tư tuyển dụng trình làng


Xem thêm: Phân Biệt Biến Thế Cách Ly Dùng Cho Thiết Bị Nào ? Biến Áp Cách Ly Center 1000Va

Thời gian giao dịch ship hàng khách sản phẩm tại những Chi nhánh, PGD của webchiase.vn - Từ thứ 2 tới đồ vật 6 (trừ ngày lễ, tết).


STT

NỘI DUNG

MỨC PHÍ (Chưa bao hàm VAT)

MỨC/TỶ LỆ PHÍ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

1

Chuyển tiền VND

1.1

Chuyển chi phí VND vào nước thuộc hệ thống

1.1.1

Chuyển tiền người hưởng nhận bởi TK

1.1.1.1

Trích thông tin tài khoản chuyển đi (không vận dụng với 02 TK thuộc CIF)

Tại CN làm chủ TK

0 đ

Tại cn khác CN quản lý TK

0,01%

10.000 đ

1.000.000 đ

1.1.1.2

Nộp tiền phương diện trước tiếng webchiase.vn nộp tiền đến NHNN trên địa bàn

Tại CN thống trị TK

0 đ

Tại cn khác CN quản lý TK

0,03%

20.000 đ

1.000.000 đ

1.1.1.3

Nộp tiền mặt sau tiếng webchiase.vn nộp tiền mang đến NHNN trên địa bàn (không áp dụng với thanh toán giao dịch nộp tiền nhằm trả nợ vay)

Dưới 1 tỷ đồng

Bằng mã giá thành A103

Từ 1 tỷ vnđ trở lên

Thỏa thuận

Bằng mã giá thành A103

1.1.2

Chuyển tiền tín đồ hưởng nhận bằng TM

Trích TK chuyển đi

0,03%

10.000 đ

1.000.000 đ

Nộp tiền mặt chuyển đi

0,05%

20.000 đ

2.000.000 đ

1.1.3

Nộp NSNN

1.1.3.1

Thu NSNN mang lại KBNN mở TK tại webchiase.vn

Nộp tiền mặt

Miễn phí

Trích TK gửi đi

Miễn phí

1.1.3.2

Thu NSNN cho KBNN ngoài hệ thống webchiase.vn (áp dụng cả với giao dịch nộp tiền khía cạnh hoặc trích TK gửi đi)

Bằng nấc phí giao dịch chuyển tiền VND trong nước khác hệ thống (mã A111, A112, A115)

1.1.3.3

Nộp vào tài khoản của đơn vị thụ hưởng trọn mở trên KBNN qua TTSP thân KBNN và webchiase.vn

Nộp tiền mặt

Miễn phí

Trích TK chuyển đi

Bằng nút phí chuyển tiền VND nội địa khác khối hệ thống (mã A111, A112, A115)

1.1.3.4

Phí tra thẩm tra (áp dụng cả với giao dịch thanh toán trích TK hoặc nộp chi phí mặt chuyển đi trong hệ thống/ngoài hệ thống)

Bằng tổn phí điều chỉnh/Tra soát giao dịch chuyển tiền (Mã giá tiền A120)

1.2

Chuyển chi phí VND trong nước khác hệ thống

1.2.1

Phí giao dịch chuyển tiền (thu trên tổng cộng tiền chuyển đi – bao gồm cả trích TK cùng nộp TM gửi đi)

0.03%

10.000 đ

1.000.000 đ

1.2.2

Phí chuyển tiền đi từ tài khoản ra ngoài khối hệ thống (trường hợp chuyển khoản đi từ số tiền mặt vẫn nộp trong 3 ngày làm cho việc)

0.04%

9.000 đ

1.000.000 đ

1.2.3

Phí kiểm đếm<1>

(thu bổ sung cập nhật đối cùng với số tiền khía cạnh nộp để chuyển đi)

0,02%

10.000 đ

1.000.000 đ

1.2.4

Phí kiểm đếm rút chi phí mặt đối với nguồn VND chuyển đến từ ngoài hệ thống

0,03%

10.000 đ

1.000.000 đ

1.3

Điều chỉnh/Tra soát giao dịch chuyển tiền VND vào nước

20.000 đ

2

Chuyển tiền nước ngoài tệ trên Quầy

2.1

Chuyển tiền nước ngoài tệ vào nước thuộc hệ thống

Chuyển tiền tín đồ hưởng nhận bởi TK

2.1.1

Trích chuyển khoản (không vận dụng với 02 TK cùng CIF)

Tại CN làm chủ TK

0 USD

Tại cn khác CN thống trị TK

2 USD

2.1.2

Nộp tiền mặt

Bằng phí tổn nộp TM vào TK ngoại tệ của thiết yếu chủ TK (A033)

2.2

Chuyển tiền nước ngoài tệ trong nước khác hệ thống

2.2.1

Chuyển tiền đi trong nước

0,03%

2 USD

50 USD

2.2.2

Phí của NHĐL

(trường hợp lệnh giao dịch chuyển tiền quy định mức giá OUR)

5 USD

2.2.3

Phí kiểm đếm khi chuyển tiền đi bằng TM

Bằng giá thành nộp TM vào TKTT nước ngoài tệ (A033)

2.2.4

Thoái ân hận lệnh giao dịch chuyển tiền đến

5 USD

2.2.5

Phí kiểm đếm rút tiền mặt đối với nguồn ngoại tệ chuyển tới từ ngoài hệ thống

Bằng giá thành rút tiền mặt từ TKTT nước ngoài tệ (A049/A050)

2.2.6

Điện tổn phí (phí SWIFT/phí TTĐTLNH) vào nước

5 USD

2.3

Chuyển tiền ngoại tệ quốc tế cùng hệ thống

Chuyển chi phí với webchiase.vn nước ngoài

Bằng 70% giá thành CT ngoại tệ nước ngoài khác HT (Mục 2.4); bên cạnh Phí của NHĐL và Điện mức giá thu bởi 100% nấc phí giải pháp tại 2.4.1.2 cùng 2.4.3

2.4

Chuyển tiền ngoại tệ nước ngoài khác hệ thống

2.4.1

Chuyển tiền đi

2.4.1.1

Chuyển tiền đi

Chuyển tiền:

- Định cư

- quá kế

-Người không cư trú, fan cư trú là người quốc tế chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài

0,2%

5 USD

5.000 USD

Chuyển tiền du học/khám chữa trị bệnh

0,2%

5 USD

200 USD

Chuyển tiền:

- Trợ cung cấp thân nhân

- du lịch nước ngoài, công tác làm việc nước ngoài

- giao dịch chuyển tiền khác

0,2%

5 USD

200 USD

2.4.1.2

Phí của NHĐL (trường đúng theo lệnh chuyển khoản qua ngân hàng quy định giá thành OUR)

Lệnh giao dịch bằng USD

+ mức giá OUR thông thường đến NHĐL

6 USD

+ phí tổn OUR Guarantee mang đến NH hưởng

22 USD

Lệnh tiền đi qua webchiase.vn Lào

0,1% GTGD

(+5 USD giả dụ NH tận hưởng khác webchiase.vn Lào)

6 USD

Lệnh thanh toán bằng JPY

0,05% GTGD + 2.500 JPY

5.500 JPY

Lệnh giao dịch bằng ngoại tệ khác

30 USD

2.4.2

Chuyển chi phí đến

2.4.2.1

Chuyển chi phí đến

Nguồn tiền tới từ nước ngoài

0,05%

47.000 đ/ 2 USD

3.525.000 đ

/150 USD

Nguồn tiền mang lại từ nước ngoài do cn webchiase.vn đầu mối chuyển tiếp

0,03%

1 USD

150 USD

Nguồn tiền đến từ quốc tế do NH trong nước và trụ sở NHNNg tại việt nam chuyển tiếp

47.000 đ/ 2 USD

2.4.2.2

Thoái hối lệnh gửi tiền

10 USD

2.4.2.3

Phí kiểm đếm rút tiền mặt đối với nguồn nước ngoài tệ chuyển tới từ ngoài hệ thống

Bằng tầm giá rút tiền khía cạnh từ TKTT nước ngoài tệ (A049/A050)

2.4.3

Điện tổn phí (phí SWIFT/phí TTĐTLNH) bên cạnh nước

5 USD

2.5

Điều chỉnh/tra soát chuyển khoản qua ngân hàng ngoại tệ (chuyển tiền đi cùng đến, chưa bao gồm điện phí)

5 USD + phí trả NH ngoài hệ thống (nếu có)

2.6

Hủy lệnh chuyển khoản đi (trường hợp chi nhánh đã tạo bút toán cùng điện chưa thoát khỏi hệ thống)

5 USD

3

Chuyển tiền nước ngoài tệ trên áp dụng webchiase.vn iPay

3.1

Chuyển tiền nước ngoài tệ quốc tế khác hệ thống

3.1.1

Chuyển chi phí đi

3.1.1.1

Chuyển chi phí đi

Chuyển tiền<2>:

- Định cư

- vượt kế

- người không cư trú, bạn cư trú là người quốc tế chuyển thu nhập cá nhân hợp pháp ra nước ngoài


Chuyên mục: Tài chính