Công thức định giá trái phiếu

     

Định giá bán trái phiếu có nghĩa là quyết định giá trị triết lý của trái khoán một cách chính xác và công bằng. Quý hiếm của trái phiếu được xác định bằng cách xác định hiện giá bán của tổng thể thu nhập nhận được trong thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của trái phiếu.

Bạn đang xem: Công thức định giá trái phiếu

CÁC LOẠI HÌNH ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU

1. Định giá trái phiếu không có thời hạn

Trái phiếu không có thời hạn (perpetual bond or consol) là trái khoán chẳng khi nào đáo hạn. Xét về mối cung cấp gốc, nhiều loại trái phiếu này do cơ quan chỉ đạo của chính phủ Anh phạt hành đầu tiên sau chiến tranh Napoleon để huy động vốn dài hạn giao hàng tái thiết khu đất nước. Trái phiếu không tồn tại thời hạn này chính là cam kết của cơ quan chính phủ Anh sẽ trả một trong những tiền lãi thắt chặt và cố định mãi mãi cho những người nào tải trái phiếu. Cực hiếm của loại trái phiếu này được khẳng định bằng hiện giá của dòng tiền vô hạn mà trái phiếu này mang lại. Giả sử chúng ta gọi:

I là lãi cố định và thắt chặt được hưởng trọn mãi mãi V là giá chỉ của trái phiếu kd là tỷ suất lợi tức đầu tư yêu mong của nhà đầu tư

Giá của trái khoán vĩnh cửu đó là tổng hiện giá bán của toàn cục lãi nhận được từ trái phiếu. áp dụng công thức xác định hiện giá chúng ta cũng có thể định giá trái phiếu không có thời hạn như sau:

*

Ví dụ: mang sử bạn đặt hàng một trái phiếu thừa hưởng lãi 50$ một năm trong khoảng thời hạn vô hạn với bạn yên cầu tỷ suất lợi nhuận đầu tư chi tiêu là 12%. Hiện giá bán của trái khoán này vẫn là: V = I/kd = 50/0,12 = 416,67$. Tại sao nhà đầu tư chi tiêu chịu trút tiền ra download một trái khoán chẳng khi nào đáo hạn, tức là chẳng khi nào thu hồi lại được tiền gốc vứt ra? Lý do, như đã đã cho thấy trong quy mô định giá, là số tiền quăng quật ra đó được bù đắp ngay số lãi hàng năm nhà chi tiêu nhận được mãi mãi.

vn thời gian qua không thấy phạt hành một số loại trái phiếu này, bởi nhà chi tiêu chưa có thói thân quen với việc bỏ tiền ra cài đặt một công cụ không tồn tại đáo hạn nhưng chỉ nhằm hưởng lãi. Mặc dù nhiên, đứng trên góc nhìn huy cồn vốn cho ngân sách chi tiêu nhằm mục đích tái thiết khu đất nước, một số loại trái phiếu này cũng khá đáng quan liêu tâm. đơn vị nước hoàn toàn có thể phát hành các loại trái phiếu này kêu gọi vốn cho chi phí mà không chịu đựng áp lực hoàn trả vốn gốc, trong khi dân chúng đặc biệt là những bạn sắp sữa nghỉ ngơi hưu hoàn toàn có thể bỏ chi phí ra mua các loại trái phiếu này như một công cụ chi tiêu để hưởng thu nhập ổn định thường niên nhằm bổ sung cho thu nhập của chính mình khi về hưu. Khi nhà đầu tư chi tiêu qua đời, nhiều loại trái phiếu này rất có thể chuyển lại cho bé cháu bọn họ như một gia sản thừa kế và những thế hệ sau liên tiếp được tận hưởng lãi mãi mãi.

2.Định giá bán trái phiếu có kỳ hạn thừa kế lãi định kỳ

Trái phiếu có kỳ hạn thừa hưởng lãi (nonzero coupon bond) là loại trái phiếu có xác định thời hạn đáo hạn và lãi vay được tận hưởng qua từng thời hạn nhất định. Khi mua loại trái khoán này nhà chi tiêu được hưởng trọn lãi định kỳ, thường xuyên là mặt hàng năm, theo lãi suất công bố (coupon rate) bên trên mệnh giá chỉ trái phiếu với được tịch thu lại vốn gốc bằng mệnh giá bán khi trái khoán đáo hạn. Sử dụng các ký hiệu:

I là lãi cố định và thắt chặt được hưởng trọn từ trái khoán V là giá bán của trái phiếu kc là lãi suất của trái phiếu kd là tỷ suất roi yêu cầu của nhà đầu tư chi tiêu MV là mệnh giá chỉ trái phiếu n là số năm cho đến khi đáo hạn

Chúng ta có giá của trái phiếu, bằng hiện giá toàn cục dòng tiền thu nhập từ trái phiếu trong tương lai, được xác minh như sau:

*

Ví dụ: giả sử các bạn cần ra quyết định giá của chiêu tập t trái phiếu tất cả mệnh giá bán là 1 triệu đồng hay 1000 nghìn đồng, được hưởng lãi vay 10% vào thời hạn 9 năm trong lúc nhà chi tiêu đòi hỏi tỷ suất lợi nhuận là 12%/năm. Giá của trái phiếu này xác minh như sau:

*

Trong đó lãi của trái khoán là I = MV(k c) = 1000(10%) = 100, tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư chi tiêu yêu ước là kd = 12% và thời hạn của trái khoán là n = 9 năm. Sử dụng công thức tính hiện giá chỉ của một vài tiền và cách làm tính hiện giá của dòng vốn đều bạn xác minh được:

*

Từ đó khẳng định V= 100(5,328) + 1000(0,361) = 893,8 ngàn đồng. Sử dụng quy mô DCF trên đây bạn đã định vị trái phiếu, cùng với những tính chất như vừa mô tả, là 893.800 đồng. Đây là giá bán trị lý thuyết của trái phiếu, tức là giá trị nhưng bạn có được khi áp dụng quy mô định giá. Trường hợp trên thị trường, trái khoán được thanh toán giao dịch ở mức giá trên mức giá này, điều đó tức là trái phiếu đang thanh toán trên mức giá thành trị triết lý của nó, bạn nên bán trái phiếu. Ngược lại, nếu trên thị trường trái phiếu đang giao dịch thanh toán dưới mức giá thành bạn định ra, tức là trái phiếu đang thanh toán dưới mức giá thành trị triết lý của nó, bạn nên chọn mua trái phiếu này. Không ít người cũng định giá và đưa ra quyết định như bạn, hiệu quả là trái phiếu đang lên giá và khi ấy bạn lại phân phối trái phiếu ra với kiếm roi như kỳ vọng.

3.Định giá chỉ trái phiếu gồm kỳ hạn không hưởng trọn lãi định kỳ

Trái phiếu kỳ hạn không tận hưởng lãi chu kỳ (zero-coupon bond) là nhiều loại trái phiếu không có trả lãi định kỳ mà được bán với giá tốt hơn những so cùng với mệnh giá. Vì sao nhà đầu tư lại thiết lập trái phiếu không thừa hưởng lãi? lý do là khi mua loại trái khoán này họ vẫn nhận được lợi tức, chính là phần chênh lệch giữa giá mua gốc của trái phiếu với mệnh giá bán của nó.

Xem thêm: 2 Siêu Xe 57 Tỉ Đồng Được Đàm Thu Trang Tặng Cường "Đô La" Có Gì Đặc Biệt? ?

Phương pháp định giá nhiều loại trái phiếu này tương tự như như phương pháp định giá một số loại trái phiếu kỳ hạn thừa hưởng lãi, chỉ khác ở phần lãi suất ở đây bằng ko nên cục bộ hiện giá của phần lãi định kỳ bằng không. Do vậy, ngân sách chi tiêu của trái khoán không hưởng trọn lãi được định giá như thể hiện giá chỉ của mệnh giá bán khi trái phiếu đáo hạn.

*
Ví dụ: giả sử NH Đầu tứ và vạc Triển nước ta phát hành trái phiếu không trả lãi bao gồm thời hạn 10 năm với mệnh giá chỉ là 1000 ngàn đồng. Nếu như tỷ suất lợi nhuận yên cầu của nhà đầu tư chi tiêu là 12%, giá bán của trái phiếu này vẫn là:

*

Nhà đầu tư chi tiêu bỏ ra 322.000 đồng để mua trái phiếu này và không thừa kế lãi định kỳ trong trong cả 10 năm nhưng lại bù lại lúc đáo hạn nhà đầu tư chi tiêu thu về được 1000 ngàn đồng hay một triệu đồng.

4.Định giá chỉ trái phiếu trả lãi theo thời hạn nửa năm

Thông hay trái phiếu được trả lãi hàng năm một lần tuy thế đôi khi cũng có thể có loại trái phiếu trả lãi theo chu trình nửa năm một lần, có nghĩa là trả lãi mỗi năm hai lần. Kết quả là mô hình định giá trái phiếu thông thường phải gồm một số thay đổi thích hợp nhằm định giá trong trường thích hợp này.

*
Ví dụ: Để minh họa mô hình định giá chỉ trái phiếu trả lãi theo định kỳ nửa năm, họ xem ví dụ trái phiếu được công ty Vinamilk vạc hành bao gồm mệnh giá bán 1000 nghìn đồng, kỳ hạnnăm, trả lãi theo chu trình nửa năm với lãi suất 10% và nhà chi tiêu mong có tỷ suất lợi tức đầu tư 14% khi mua trái phiếu này. Áp dụng quy mô định giá vừa nêu trên, bọn họ có giá cả loại trái phiếu này là:

V = (100/2)(PVIFA14/2,24) +1000(PVIF14/2,24) = 50(11,469) +1000(0,197) = 770.450 đồng

PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ TRÁI PHIẾU:

Trong các mô hình định giá trái phiếu trình bày ở những phần trước bọn họ thấy rằng giá trái phiếu (V) là 1 hàm số phụ thuộc các trở nên sau đây:

I là lãi thắt chặt và cố định được tận hưởng từ trái khoán kd là tỷ suất lợi tức đầu tư yêu ước của nhà đầu tư chi tiêu MV là mệnh giá trái phiếu n là số năm cho tới khi trái khoán đáo hạn

Trong đó những biến I và MV không biến hóa sau khi trái phiếu được phạt hành, trong khi các biến n và kd thường xuyên thay đổi theo thời hạn và thực trạng biến động lãi suất trên thị trường. Để phát hiện sự biến động của giá trái phiếu khi lãi suất thay đổi, bọn họ lấy ví dụ so với như sau:

Giả sử HPG thành lập trái phiếu mệnh giá chỉ 1000$ thời hạn 15 năm cùng với mức lãi suất vay hàng năm là 10%. Tỷ suất roi nhà đầu tư chi tiêu đòi hỏi trên thị trường lúc thi công là 10%, bởi với lãi suất vay của trái phiếu. Khi ấy giá thành trái phiếu đã là:

V = I(PVIFA 10,15) + MV(PVIF10,15) = 100(7,6061) + 1000(0,2394) = 1000$

Trong trường thích hợp này trái khoán được cung cấp ở mức chi phí bằng mệnh giá chỉ của nó. đưa sử sau thời điểm phát hành, lãi vay trên thị trường giảm từ bỏ 10% xuống còn 8%. Cả lãi suất trái phiếu với mệnh giá bán vẫn ko đổi, dẫu vậy giá trái phiếu bây chừ sẽ là:

V = 100(PVIFA8,15) + 1000(PVIF8,15) = 100(8,5595) + 1000(0,3152) = 1171,15$

Trong trường hòa hợp này trái khoán được bán ở mức giá cao hơn mệnh giá của nó. Trả sử sau thời điểm phát hành lãi vay trên thị phần tăng lên tới 12%. Cả lãi suất vay trái phiếu và mệnh giá chỉ vẫn ko đổi, cơ mà giá trái phiếu bây giờ sẽ là:

V = 100(PVIFA12,15) + 1000(PVIF12,15) = 100(6,8109) + 1000(0,1827) = 863,79$

Trong trường hợp này trái phiếu được phân phối ở mức giá tốt hơn mệnh giá của nó. Từ các việc phân tích cha trường phù hợp trên đây bạn cũng có thể rút ra một trong những nhận xét sau đây:

Khi lãi vay trên thị trường bằng lãi vay trái phiếu thì giá chỉ trái phiếu bằng mệnh giá của nó. Khi lãi vay trên thị phần thấp hơn lãi vay trái phiếu thì giá chỉ trái phiếu sẽ cao hơn nữa mệnh giá của nó. Khi lãi suất vay trên thị phần cao hơn lãi vay trái phiếu thì giá chỉ trái phiếu đang thấp rộng mệnh giá bán của nó. Lãi suất gia tăng làm mang đến giá trái phiếu giảm trong khi lãi suất giảm sẽ tạo cho giá trái khoán gia tăng. Thị giá chỉ trái phiếu tiến dần mang đến mệnh giá của nó khi thời gian tiến dần đến ngày đáo hạn.

*

LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU ĐẦU TƯ:

Trong những phần trước họ đã biết phương pháp định giá chỉ trái phiếu dựa trên cơ sở biết trước lãi được trả hàng năm và tỷ suất lợi nhuận nhưng nhà đầu tư đòi hỏi dựa vào lãi suất thị trường, mệnh giá với thời hạn của trái phiếu. Ngược lại, nếu như biết trước giá bán trái phiếu và các yếu tố khác như lãi thường niên được hưởng, mệnh giá bán hoặc giá tịch thu trái phiếu trước hạn cùng thời hạn của trái phiếu chúng ta có thể xác định được tỷ suất lợi nhuận xuất xắc lợi suất chi tiêu trái phiếu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Tinh Dầu Bưởi Trị Rụng Tóc Mọc Tóc, 5 Cách Làm Tinh Dầu Bưởi Tại Nhà

Lợi suất chi tiêu lúc trái phiếu đáo hạn (Yield lớn maturity)

Giả sử bạn oder một trái phiếu có mệnh giá bán 1000$, thời hạn 14 năm cùng được hưởng lãi suất vay hàng năm là 15% với cái giá là 1368,31$. Các bạn giữ trái phiếu này cho đến khi đáo hạn, lợi suất chi tiêu trái phiếu này là bao nhiêu? Để xác minh lợi suất đầu tư khi trái phiếu đáo hạn, bạn cũng có thể giải phương trình sau:

*

Lợi suất chi tiêu lúc trái khoán được tịch thu (Yield khổng lồ call)

Đôi khi công ty phát hành trái phiếu tất cả kèm theo quy định thu hồi (mua lại) trái khoán trước hạn. Điều này thường xẩy ra nếu như công ty dự báo lãi suất sẽ giảm sau khoản thời gian phát hành trái phiếu. Khi ấy công ty sẽ tịch thu lại trái khoán đã sản xuất với lãi suất vay cao và tạo ra trái phiếu bắt đầu có lãi suất vay thấp hơn để sửa chữa và nhà đầu tư chi tiêu sẽ nhận được lợi suất cho đến khi trái phiếu được thu hồi (YTC) thay vày nhận lợi suất cho đến khi trái khoán đáo hạn (YTM). Cách làm tính lợi suất trái khoán lúc thu hồi như sau:

*

Trong đó n là số năm cho tới khi trái phiếu được thu hồi, Pc là giá thu hồi trái phiếu và kd là lợi suất khi trái phiếu được thu hồi. Giả dụ biết giá bán của trái khoán (V) và giá khi thu hồi trái phiếu (Pc) và lãi vay hàng năm (I) chúng ta có thể giải phương trình trên nhằm tìm lãi vay khi trái phiếu được thu hồi (kd = YTC).


Chuyên mục: Tài chính