điểm chuẩn đại học 2016 của trường đh bách khoa hà nội

     

Mã đội ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn1

Tiêu chí phú (môn Toán)2

KT11

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

8.42

8.5

KT12

Kỹ thuật cơ khí (cơ khí sản xuất và cơ khí đụng lực); Kỹ thuật sản phẩm không; Kỹ thuật tàu thủy

8

7.5

KT13

Kỹ thuật nhiệt

7.65

8.25

KT14

Kỹ thuật vật dụng liệu; Kỹ thuật vật tư kim loại

7.66

8.25

CN1

Công nghệ sản xuất máy; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ nghệ thuật ô tô

8.05

7.5

KT21

Kỹ thuật năng lượng điện tử-truyền thông

8.3

7.75

KT22

Kỹ thuật vật dụng tính; Truyền thông và mạng vật dụng tính; Khoa học đồ vật tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin

8.82

8.5

KT23

Toán-Tin; Hệ thống lên tiếng quản lý

8.03

8

KT24

Kỹ thuật Điện-điện tử; Kỹ thuật Điều khiển và auto hóa

8.53

8.5

CN2

Công nghệ KT Điều khiển và tự động hóa; Công nghệ KT Điện tử-truyền thông; Công nghệ KT Điện-điện tử; Công nghệ thông tin

8.32

7.75

KT31

Công nghệ sinc học; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường

7.93

8.5

KT32

Hóa học tập (cử nhân)

7.75

8

KT33

Kỹ thuật in cùng truyền thông

7.72

8.5

CN3

Công nghệ thực phẩm

7.92

8

KT41

Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ da giầy

7.73

7.5

KT42

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (cử nhân)

7.11

7.25

KT51

Vật lý kỹ thuật

7.62

7

KT52

Kỹ thuật hạt nhân

7.75

8

KQ1

Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp

7.47

7.5

KQ2

Quản trị tởm doanh

7.73

7.5

KQ3

Kế toán; Tài chính-Ngân hàng

7.73

7.5

TA1

Tiếng Anh khoa học kỹ thuật cùng công nghệ

7.48

6.5

TA2

Tiếng Anh bài bản quốc tế

7.29

6.75

TT1

Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Điện-Điện tử

7.55

7.5

TT2

Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Cơ Điện tử

7.58

7.5

TT3

Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Khoa học tập cùng Kỹ thuật vật dụng liệu

7.98

7.75

TT4

Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Kỹ thuật Y sinh

7.61

7

TT5

Chương thơm trình tiên tiến Công nghệ công bố Việt-Nhật; Chương trình tiên tiến Công nghệ lên tiếng ICT

7.53

7.75

QT11

Cơ năng lượng điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản)

7.5

7

QT12

Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz Hannover - Đức)

7.28

7.25

QT13

Hệ thống báo cáo – G.INP.. (ĐH Grenoble – Pháp)

7

7

QT14

Công nghệ thông báo – LTU (ĐH La Trobe – Úc)

7.52

8.25

QT15

Kỹ thuật phần mềm – VUW IT (ĐH Victoria - New Zealand)

6.58

6.75

QT21

Quản trị kinh doanh - VUW (ĐH Victoria - New Zealand)

6.7

6.5

QT31

Quản trị marketing – TROY BA (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.5

6.75

QT32

Khoa học tập máy tính xách tay – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.7

7

QT33

Quản trị kinh doanh - UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp)

6.52

4.5

QT41

Quản lý công nghiệp Chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering)

6.53

6.25

Ghi chú:

1/Công thức tính điểm xét(ĐX) và điểm chuẩn:

a/ Đối cùng với các đội ngành không có môn chính:

*

b/ Đối cùng với những nhóm ngành gồm môn chính:

*

2/Tiêu chí phụ:Những em gồm điểm xét đúng bởi điểm chuẩn thì đề xuất gồm điểm môn Tân oán lấy điểm theo tiêu chuẩn phụ.


Chuyên mục: