θ đọc là gì

     

*

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Nothing happened on my sixth birthday:Không tất cả gì xảy ra vào sinh nhật lần thứ 6 của tôi.He thought about both the North và the South: Ông ấy đã nghĩ về cả khu vực miền bắc và miền Nam.

Bạn đang xem: θ đọc là gì


IELTS TUTOR lưu lại ý:

/ð/ làâm hữu thanh.Tạo khẩu hình miệng y hệt như âm /θ/ dẫu vậy hơi rời khỏi yếu hơn.Dây thanh quản lí rung khi phát âm âm này.
*

IELTS TUTOR giữ ý:

think/θɪŋk/nghĩ, suy nghĩthing/θɪŋ/đồ vậtthread/θred/sợi chỉ, tua vảithrough/θruː/xuyên quamouth/maʊθ/mồm, miệngmonth/mʌnθ/thángpath/pɑːθ/lối đi, đường nhỏbath/bɑːθ/tắmbreath/breθ/hơi thởcloth/klɒθ/vải vóc

IELTS TUTOR lưu giữ ý:

Giữa những nguyên âm

heathenfathom

Những tổ phù hợp với -ther-

botherditherHeatherlatherotherratherslithersoutherntogetherweatherwithersmithereens

Những danh từ kép nhưng phần đầu bao gồm -ther hay -thers

GaithersburgNetherlandsWitherspoonRiêng Rutherford thì có thể đọc /ð/ giỏi /θ/.

Sau chữ /r/

Worthingtonfarthingfartherfurthernorthern

Trước chữ /r/

brethren

IELTS TUTOR lưu giữ ý:

Những tính từ được cấu tạo bằng phương pháp thêm -y sau danh trường đoản cú thì thường giữ nguyên là /θ/

earthyhealthypithystealthywealthy

Riêng worthy và swarthy thì hiểu là /ð/.Trong hồ hết từ ghép với hầu hết chữ phát âm là /θ/, thì liên tục đọc như khi không ghép

Southamptonanythingeverythingnothingsomething

Từ giờ Anh duy nhất bao gồm th trọng điểm mà gọi /θ/ là brothel.


IELTS TUTOR lưu giữ ý:

Từ tiếng Hy Lạp

AgathaanthematheistAthensathletecathedralCatherineCathyenthusiasmetherethniclethallithiummethodmethylmythicalpantherpatheticsympathy

Từ tiếng La Tinh

authorauthority

Các tên gốc La Tinh

BerthaGothicHathawayJonathanOthelloParthian

Gốc Celtic

ArthurAbernathyAbernethy

Gốc Đức

Luther

IELTS TUTOR giữ ý:

Danh từ và tính từ

Danh từ và tính tự tận cùng bởi th thì gọi là /θ/

bathbreathfrothloathsheathsoothwreath

Trừ đều từ ngừng bằng -the thì đọc là /ð/

tithelathelithe

Các từ có thể đọc là /ð/ hoặc /θ/

blytheboothscythesmooth

Động từ

Các đụng từ tận cùng bởi th thì đọc là /ð/, và thường viết bên dưới dạng -the

bathebreatheclotheloathescathescytheseethesheathesootheteethetithewreathewrithe

Số sản phẩm công nghệ tự tận thuộc là th thì đọc bởi /θ/

fourthfifthsixth

Loại khác:

froth thì có thể đọc /θ/ hay /ð/ ví như là đụng từ, và chỉ đọc là /θ/ nếu như là danh từ.

IV. Những điểm buộc phải lưu ý


1. Lúc 1 từ hoàn thành bằng TH phát âm là /θ/ khi thêm hậu tố lật sang thể từ khác thì TH cũng khá được đổi các phát âm tự /θ/ lịch sự /ð/.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

bath (n) nhà vệ sinh → bathe (v) tắm rửabreath (n) hơi thở → breathe (v) hít thởteeth (n) răng → teethe (v) mọc răngcloth (n) vải vóc → clothes (n) quần áo

2. Lúc thêm Y vào sau đó 1 từ tất cả TH sống cuối, TH này đang không chuyển đổi cách phát âm, vẫn phát âm là /θ/


IELTS TUTOR xét ví dụ:

filth (n) rác rưởi → filthy (adj) dơ thỉufroth (n) bong bóng (bia rượu) → frothy (adj) sủi bọt

Ngoại lệ: worth (adj) đáng giá → worthy (adj) xứng đáng nể. Worthy được phân phát âm là /ð/.


3. đầy đủ từ ghép chữ trước bao gồm âm cuối là TH, lúc ghép thêm 1 từ khác vào sẽ không làm chuyển đổi cách vạc âm của TH, vẫn chính là /θ/.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

birthdaybathroomdeathbedpathway

V. Mẹo nhận biết âm /θ/ xuất xắc /ð/


Để giúp nhận thấy âm /θ/ tốt /ð/ ta rất có thể làm đơn giản như sau:

Từ này có phải là từ tác dụng câu không? ví như là phải, nhiều phần sẽ là âm /ð/.TH làm việc giữa gồm hậu tố là những chữ:e, er, ern, en, ei, iehoặcingkhông? ví như phải, chắc hẳn rằng TH này vẫn là âm /ð/.Có bắt buộc là từ smooth, xuất xắc worthy không? ví như phải, TH này đang phát âm là /ð/.Không bắt buộc ở 3 điều trên, có lẽ rằng TH này là âm /θ/.

NHẮC NHỞ 1: sinh sống trên chỉ với phần hướng dẫn, chưa hẳn là quy luật do đó sẽ còn một số từ ngoại lệ mà bạn sẽ gặp phải.

Xem thêm: Hình Thức Thanh Toán Ttr Là Gì, Quy Trình Thanh Toán Ttr

NHẮC NHỞ 2: TH cũng có thể phát âm là T. Ví dụ như Thai, Thailand, Thomas.


VI. Rèn luyện phát âm /θ/ – /ð/


1. Choose the odd one out


IELTS TUTOR xét ví dụ:

1. A.brother B. The C. Northern D. Cloth2. A.method B. Breath C. Earthy D. Wealthy3. A.these B.southern C.think D.breathe4. A.than B. Although C.thing D. Through5. A.thin B. Therefore C.enthusiasm D. Anthem6. A.thus B. There C. Truth D. Further


2. Read out loud


IELTS TUTOR xét ví dụ:

One third is thirty percent, right? (IELTS TUTOR chỉ dẫn thêm bí quyết phân biệt percent và percentage trong tiếng Anh)

/ wʌn θɜːrd ɪz "θɜːrti pər ˈsent raɪt /

Kathy is the tác giả of the Math book.

/ ˈKæθi ɪz ðə "ɔːθər əv ðə" mæθbʊk /

I thought he was an athlete.

/ aɪ θɔːt hi wəz ən ˈæθliːt /

Her birthday was last Thursday.

/ hər ˈbɜːrθdeɪ wəz læst ˈθɜːrzdeɪ /

We both need something for our throat. (IELTS TUTOR gợi ý thêm cách paraphrase tự need)

/ wi bəʊθ niːd ˈsʌmθɪŋ fər ˈaʊər θrəʊt /

My mother soothed the teething baby.

/maɪ ˈmʌðər suːðd ˈðə tiːðɪŋ ˈbeɪbi/

What are those things over there?

/wʌt ər ðəʊz θɪŋz ˈəʊvər ðer/

Did you go there together?

/dɪd juː gəʊ ðer təˈɡeðər/

This one is better than the others. (IELTS TUTOR ra mắt thêm bí quyết dùng đối chiếu hơn trong tiếng Anh)

/ðɪs wʌn ɪz ˈbetər ðən ði ˈʌðərz/

I’d rather not answer that. (IELTS TUTOR trình làng thêm biện pháp dùng would rather, would prefer, had better, prefer)

/aɪd ˈræðər nɑːt ˈænsər ðæt/

Though my mother & her three brothers think they"re healthy, they"re not.

Xem thêm: Future Net Là Gì - Futurenet Club (Ftn) Là Gì

I thought the weather on Thursday was thoroughly threatening.

I thought April the twelfth was a Tuesday, but it’s a Thursday. (IELTS TUTOR trình làng thêm biện pháp đọc máy / ngày / tháng trong tiếng Anh)

What are you thinking about?

Can I have another?

Are you good at maths? (IELTS TUTOR ra mắt good at sth (rất tốt làm việc gì đó))

Where’s the bathroom?

What are those things over there?

Is the plural of ‘tooth’ ‘teeth’?

Is today the fourth or the fifth?

It’s thirteen degrees in the north, và thirty in the south. (IELTS TUTOR hướng dẫn rành mạch phát âm thân thirteen và thirty)


Chuyên mục: Tài chính