funfair (n) hội chợ vui chdichat (V) tán gầu, nói chuyện phiếm thought (n) sự tư tưởng, sự suy nghĩ birthday (n) sinh nhậtinvite (v) mờiclassmates (n) bợn cùng lớpjoin (V) tham giafood (n) thức ănparty (n) buổi tiệccartoon (n) phim hoạt hìnhipa:ti>II" /> funfair (n) hội chợ vui chdichat (V) tán gầu, nói chuyện phiếm thought (n) sự tư tưởng, sự suy nghĩ birthday (n) sinh nhậtinvite (v) mờiclassmates (n) bợn cùng lớpjoin (V) tham giafood (n) thức ănparty (n) buổi tiệccartoon (n) phim hoạt hìnhipa:ti>II" />

Funfair nghĩa là gì

     
UNIT 4: DID YOU GO to lớn THE PARTY?BÀI 4: CÓ PHẢI BẠN ĐĂ ĐI Dự TIỆC KHÔNG?I.TỪVựNGa lot of (adv) nhiều <3 lDt ov>picnic (n) tháo ngoợi i"piknik>funfair (n) nơi buôn bán vui chdichat (V) tán gầu, rỉ tai phiếm thought (n) sự bốn tưởng, sự để ý đến <0o:t>birthday (n) sinh nhậtinvite (v) mờiclassmates (n) bợn thuộc lớp<"kla:smeit>join (V) tham giafood (n) thức ănparty (n) buổi tiệccartoon (n) phim hoạt hìnhipa:ti>present (n) quàtake part (phr) tham gia<"preznt>II. NGỬ PHÁPMạo từ bất định a/anĐinh nghĩa: a/an hoàn toàn có thể đứng trước danh từ đếm được số ít (singular noun - là danh tự chỉ các vật thể, con người, ý niệm,... Riêng biệt rẽ rất có thể đếm được ở dạng số ít).Cả hai rất nhiều được thực hiện trong khẩu ca chung bình thường hoặc dể giới thiệu một điều gì không đề cập cho trước đó.Ex: A book. Một quyển sách. (Nói tầm thường về sách)a đứng trước danh từ ban đầu bằng một phụ âm (consonant) hoặc một nguyên âm (vowel) mà lại được phạt âm như phụ âm.Ex: a ruler (cây thước), a pencil (cây cây viết chì), a pig (con heo), a student (sinh viên), a one-way street (đường một chiều),...an đUng trước danh từ bước đầu bằng một nguyên âm (a, e, ỉ, o, u).Ex: an orange (quả cam), an employee (một nhân viên), an hour (giờ).an đUng trước một vài danh từ ban đầu bằng "h" nhưng lại không được phân phát âm (âm câm).Ex: an hour (giờ), an honest man (người trung thực)Mạo từ khẳng định theThe dùng cho tất cả danh tự đếm được (số ít lần số nhiều) và danh từ không đếm được.Ex: The truth (sự thật)The time (thời gian)The bicycle (một loại xe đạp)The bicycles (những cái xe đạp)Mạo từ xác minh "the" được dùng trước danh tự để mô tả một (hoặc nhiều) người, vật, sự vật dụng nào đó đã được xác minh rồi, nghĩa là từ đầu đến chân nói và tín đồ nghe hồ hết biết đối tượng người tiêu dùng được đề cộp tới. Ex: lúc nói "Mother is in the garden" (Mẹ sẽ ở vào vườn), toàn bộ cơ thể nói lần tín đồ nghe đều biết quần thể vườn đang được đề cập tới là vườn cửa nào, ở đâu. Bọn họ xem gần như ví dụ khác:The Vietnamese often drink tea.(Người nước ta thường uống trà.) (người nước ta Nói chung)We like the teas of thai Nguyen.(Chúng tôi thích những loợi trà của Thái Nguyên.)(dùng "the" do đang nói tới trà của Thái Nguyên)Butter is made from cream.(Bơ được thiết kế từ kem.) (Bơ nói chung)He likes the butter of France.(Anh ta say mê bơ của Pháp.) (Butter được xác định bởi trường đoản cú France(Nước Pháp)).The cần sử dụng trước danh từ sở hữu nghĩa chỉ chủng loại: The có thể dùng theo nghĩa biểu chủng (generic meaning), nghĩa là dùng để làm chỉ một loài:Ex: I hate the television. (Tôi ghét mẫu tivi.)The whale is a mammal, not a fish.(Cá voi là động vật có vú, không hẳn là cớ nói chung.)ở đây "the television, the whale" không những một chiếc tivi hoặc một con cá voi cụ thể nào nhưng chỉ tầm thường cho giỏi cả tivi, cá voi trên trái đốt này.Cách sử dụng thì quá khứ đơnThì quá khứ đơn (The simple past) được dùng liên tục để diễn tả:Sự việc diễn ra trong một thời gian rõ ràng trong thừa khứ với đãkết thúc ở hiện tại tại.Ex: She came back last Friday.Cô ấy dã quay lại từ sản phẩm công nghệ Sáu tuần trước.I saw her in the street. Tôi đã chạm mặt cô ấy bên trên đường.They didn"t agree to the deal.Họ sẽ không chấp nhận giao dịch đó.Sự việc diễn ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ cùng dãkết thúc ở hiện tại.Ex: She lived in Tokyo for seven years.Cô ây đang sống làm việc Tô-ky-ô trong 7 năm.They were in London from Monday to Thursday of last week.Tuần vừa rồi bọn họ ở London từ đồ vật Hai đến thứ Năm.When I was living in New York, I went to lớn all the art exhibitions I could.Lúc tôi còn sinh sống Ở New York, tôi cởi di xem toàn bộ các cuộc triển lỡm thẩm mỹ mà tôi tất cả thể.Hỏi với đáp về ai đó có làm một cái gì đó khôngKhi bọn họ muốn hỏi ai đó gồm làm điều gì dó trong thừa khứ haykhông, ta cần sử dụng mầu câu sau. Do câu sinh hoạt quá khứ cần ta mượn trọ đụng từ "did" cho tất cả các chủ ngữ và gửi "did" ra đầu câu, cuối câu đạt vệt "?".Ex: Did you visit Tuan Chau island?Bợn gồm thăm hòn đảo Tuần Châu không?Yes, I did. Vâng, có chứ.Hỏi với đáp về ai kia đã làm gì ở bữa tiệcĐể hỏi ai kia đã làm gì trong bữa tiệc, bạn cũng có thể sử dụng cấu tạo sau:What did + she (he/you/they) + bởi + at the party?Cô ấy (Cậu ây/bợn/họ) đỡ làm những gì ở bữa tiệc? HoộcWhat did + she (he/you/they) + vày + there?Cô â"y (Cậu â"y/bợn/họ) đã làm những gì ở đó?Đáp:She (He/I/They) + đụng từ ỏ vượt khứ + ...Cô ây (Cậu ấy/Tôi/Họ) sẽ ở...Ex: What did you vị at the party? Bợn đã làm những gì ở bữa tiệc?I ate a lot of food. Tôi đỡ ăn uống nhiều thức ăn.Hỏi và đáp về ai đó đã qua sinh nhật lúc nàorúc sau:When was your birthday?Sinh nhật đang qua của bợn là lúc nào? HoặcWhen was Trinhs birthday party?Tiệc sinh nhật đã qua của Trinh là lúc nào?Để hỏi ai đó đã qua ngày sinh nhật là lúc nào, bạn cũng có thể sử dụng cấuĐáp:It was +...Nó đỡ...Ex: When was your birthday?Sinh nhật đã qua của bqn là lúc nào?When was Khang"s birthday party?Tiệc sinh nhật đã qua của Khang là lúc nào?It was last Sunday. Nó đã diễn ra Chủ nhật trước. / công ty nhật trước.Mở rộng:Hỏi và đáp về sự việc đã xảy raKhi bọn họ muốn hỏi một ai kia đã ở đâu trong thừa khứ, có thể sử dụng các cấu trúc sau:Cấu trúc (1) dùng để làm hỏi ai đó đã ở đâu. Bọn họ sử dụng đụng từ đó là động từ to be, chủ ngữ thiết yếu trong câu là she/he đề nghị động từ "to be" ta cần sử dụng là was.Ex: Where was he last weekend?Cậu ấy đã ở chỗ nào vào vào buổi tối cuối tuần vừa rồi?He was at home. Cậu ấy dã ngơi nghỉ nhà.Cấu trúc (3) dùng làm hỏi ai kia đã làm cái gi vào thời hạn ở quá khứ.Chúng ta áp dụng động từ chính trong cấu tạo này là hễ từ thường xuyên do, vị câu này ra mắt ở vượt khứ đề nghị ta đề xuất mượn trợ động từ cho bởi ở vượt khứ là trọ đụng từ did. Trợ cồn từ did sử dụng cho phần nhiều chủ ngữ trong cấu trúc.What did + she (he/you/they) + vày + trạng từ bỏ chỉ thời gian ỏ vượt khứ? Cô ấy (Cậu ây/bạn/họ) đã làm gì vào...?Đáp:She (He/I/They) + đụng từ sinh hoạt thể quá khứ + ...Cô ấy (Cậu ấy/Tôi/Họ) tháo ở...Ex: What did you bởi vì last Sunday?Bạn đã làm cái gi vào công ty nhật tuần trước?I went khổng lồ Ha Long Bay. Tôi đã đến vịnh Hạ Long.Cấu trúc (4) dùng dể hỏi ai dó sẽ di dâu vào thởi gian sinh sống quá khứ.Where did + she (he/you/they) + go + trạng tự chỉ thời hạn ở thừa khứ? Cô ấy (Cậu ây/bợn/họ) dã đi dâu vào...?Đáp:She (He/I/They) + đụng từ ở thể vượt khứ + ...Cô ấy (Cậu ây/Tôi/Họ) đã...Ex: Where did you go yesterday? hôm qua bạn đã đi đâu?I went to the zoo.Tôi đã đi vào sở thú.Hỏi đáp về ai kia đã tặng quà gìKhi bọn họ muốn hỏi và trả lời về việc bạn đã khuyến mãi cho ai đó món vàng gì, thông thường chúng ta sử dụng chủng loại câu sau:What present did you give + tên tín đồ được tặng ngay / her/him?Bạn đã tặng quà gì cho...?"tên fan được bộ quà tặng kèm theo (her/him)": nhập vai trò là tân ngừ trong câu.give (tặng) là đụng từ thường, do câu sống quá khứ đề xuất ta mượn trọ đụng từ "did" cho toàn bộ các nhà ngữ.Đê trả lởi kết cấu trên, bạn cũng có thể dùng:I gave + tên người được tộng / her/him + tên món quà.Tôi vẫn tặng...Hoặc vấn đáp tóm gọn gàng tên món quà. Gave là dạng vượt khứ của give.Ex: What present did you give her?Bạn đã tặng kèm quà gì đến cô ấy?I gave her a pink clock.Tôi đã khuyến mãi cho cô ấy một cái đồng hồ đeo tay màu hồng.Hoặc A pink clock. Đồng hồ nước màu hồng.Khi bộ quà tặng kèm theo cho ai đóKhi tặng ngay quà hay thiết bị dụng mang đến ai đó, bạn có thể sử dụng, mầu câu sau:BÀI GIẢI VÀ BÀI DỊCHBài học 1Nhìn, nghe cùng lộp lạiAre you going khổng lồ Nam"s birthday party?Bạn vẫn đi tham dự buổi tiệc sinh nhật Nam yêu cầu không?Nam"s birthday party? It was last Sunday.Tiệc sinh nhật phái nam ư? Nó đã công ty nhật trước.Oh no! I thought it was today!Ồ không! bản thân nghĩ nó là hôm nay!Did you go khổng lồ the party?Bợn dã đi dự buổi tiệc phải không?Yes, I did. I went with Phong.Vâng, đúng rồi. Bản thân đi với Phong.How about you, Mai? Did you go to lớn the party?Còn bợn thì sao Mai? Bợn có di tham dự buổi tiệc không?No, I didn"t. I visited my grandparents.Không, mình ko di. Bản thân dã di thăm các cụ mình.Did you enjoy Nam"s party, Phong?Bạn có thích buổi tiệc của Nam ko Phong?Yes! We had a lot of fun!Có! bọn chúng mình tất cả thật nhiều niềm vui!Chỉ với đọcDid you go on a picnic?Bạn dã di dã ngoợi nên không?Yes, I did. I No, I didn"t.Vâng, đúng rồi. / Không, tôi ko di.Did you enjoy the party?Bạn có thích buổi tiệc không?Yes, I did. / No, I didn"t.Vâng, tôi có. / Không, tôi ko thích.Did you join the funfair?Bợn dã gia nhập hội chợ vui chơi giải trí phải không?Yes, I did. / No, I didn"t.Vâng, dúng rồi. / Không, tôi ko tham gia.Did you watch TV?Bạn đang xem ti vi phải không?Yes, I did. / No, I didn"t.Vâng, đúng rồi. / Không, tôi ko xem.Chúng ta cùng nóiHỏi và vấn đáp những thắc mắc về đều gì chúng ta đã làm.Did you go on a picnic?Did you enjoy the weekend?Did you watch TV?Yes, I did. / No, I didn"t.4. Nghe và lưu lại chọn tất cả (Y) hoặc không (N)1. N2.


Bạn đang xem: Funfair nghĩa là gì


Xem thêm: Cách Đăng Ký Perfect Money, Cách Đăng Ký Và Sử Dụng Pm Mới NhấtXem thêm: Cách Làm Tôm Hùm Nướng Phô Mai Và Sò Điệp Thơm Ngon Đơn Giản

Y3 NBợn đã đi dã ngoợi nên không? Bợn có thích cuối tuần không?Bợn vẫn xem ti vi phải không?Vâng, đúng rồi. / Không, tôi không...Audio scriptPhong: Did you go lớn the zoo yesterday, Linda?Linda: No, I didn"t.Phong: Did you stay at home?Linda: Yes, I did.Phong: Were you at the sports festival, Mai?Mai: Oh, yes.Phong: Did you enjoy it?Mai: No, I didn"t. It was so crowded.Mai: Did you stay at trang chủ yesterday, Tony?Tony: No, I didn"t.Mai: Where did you go? Tony: I went lớn visit my grandparents.Đọc với hoàn thành(l)went (2) festival (3) joined (4) sports (5) enjoyedLinda và Tom đã trải qua đầy đủ kỳ nghĩ về của họ. Họ đi các nơi không giống nhau. Linda đã đi lễ hội hoa sinh sống Đà Lạt. Tom đã tham gia vào một tiệc tùng thể thao (hội thao). Chúng ta thích đều kỳ nghỉ của mình rất nhiều.Chúng ta thuộc hátWhat did you vì on Teachers Day?Bạn dã làm gì vào ngày đơn vị giáo?What did you do? What did you do?What did you bởi vì on Teachers" Day?Did you have fun? Did you have fun?Yes, we did. We had lots of fun!Bạn đã có tác dụng gì? chúng ta đã có tác dụng gì?Bạn đã làm cái gi vào ngày công ty giáo?Bạn có vui không? Bợn có vui không?Vông, công ty chúng tôi vui. Chúng tôi có những niềm vui!Did you go? Did you go?Did you go on a picnic?No, we didn"t. No, we didn"t.We didn"t go on a picnic.Bọn đõ đi phái không? các bạn đã đi phái không?Bọn đã đi dã ngoại phỏi không?Không, chúng tôi không đi. Không, cửa hàng chúng tôi không đi.Chúng tôi đõ ko đi dã ngoợi.Bài học 2Nhìn, nghe cùng lộp lạiDid you go lớn Mai"s birthday buổi tiệc ngọt yesterday, Peter?Bợn bao gồm đến dự buổi tiệc sinh nhật của Mai ngày trong ngày hôm qua không Peter?Yes, I did.Vâng, có.What did you vì chưng there?Bạn đỡ làm cái gi ở đó?I ate a lot of food. It was great.Tôi dã ăn đủ thức ăn. Nó thiệt tuyệt.Did you do anything else?Bợn đã làm điều gì khác nữa không?We sang và danced happily.Chúng tôi hát với nhảy múa thật vui.Did you have a good time?Các các bạn dã gồm một khoảng thời hạn vui vẻ chứ?Yes, we did.Vâng, dúng thế.Chỉ cùng đọcWhat did you bởi at the party?Các bạn đã làm cái gi tại bữa tiệc?Ne had nice food và drink.Chúng tôi đã uống và nạp năng lượng thức ăn uống ngon.What did you do at the party?Các chúng ta đỡ làm gì tại bữa tiệc?Ne had played hide-and-seek.Chúng tôi đã nghịch trốn tìm.What did you bởi vì at the party?Các bợn đã làm gì tại bữa tiệc?We chatted with friends.Chúng tôi đã trò chuyện với những người dân bạn.What did you vị at the party?Các chúng ta đã làm gì tợi bữa tiệc?We watched cartoons.Chúng tôi sẽ xem nhiều phim hoợt hình.Chúng ta cùng nóiHỏi và vấn đáp những câu hỏi về em và chúng ta em đã làm cho gì.Did you...?Bợn đã... Cần không?Yes, I did. / No, I didn"t. Vâng, đúng rồi. / Không, tôi không. How was it?Nó như thế nào?Nó là...It was...What did you bởi vì there? các bạn dã làm cái gi ở đó? I/We...Tôi/Chúng tôi...Nghe cùng khoanh tròn a hoặc b aNam"s school had a sports festival.Trường của Nam gồm ngày hội thao.b Mai bought comic books.Mai dã mua số đông quyển truyện tranh.b Phong enjoyed the food & drink.Phong say mê thức ăn uống và thức uống.Audio scriptLinda: Where were you yesterday, Nam?Nam: I was at school.Linda: What did you bởi there?Nam: We had a sports festival.Linda: Did you join Sports Day, Mai?Mai: No, I didn"t. I went khổng lồ the book fair.Linda: Did you buy anything?Mai: Yes, I bought some comic books.Linda: Where were you yesterday, Phong?Phong: I was at Peter"s birthday party.Linda: What did you do there?Phong: We sang, danced & enjoyed the food và drink.Linda: Sounds great!Viết về emWhere were you yesterday? Bợn đã chỗ nào vào hôm qua?I was at school.Tôi sẽ ở trường.What did you vị there?Bợn đã làm cái gi ở đó?I played football with my friends.Tôi sẽ chơi đá bóng với những người dân bọn.Did you enjoy it?Bợn bao gồm thích nó không?Yes, I did.Vâng, tôi thích.Chúng ta cùng chơiTic-tac-toe (Trò đùa cờ ca rô)Bài học 3Nghe và lặp lại"partyI went khổng lồ Mai"s birthday tiệc ngọt yesterday.bữa tiệc Ngày hôm qua, tôi đang đến buổi tiệc sinh nhật của Mai.Sunday They took part in the festival on Sunday.chủ nhật Họ vẫn tham gia tiệc tùng, lễ hội vào ngày nhà nhật. En"joyedWe enjoyed the food & drink at the party.thíchChúng tôi ưng ý thức nạp năng lượng và nước uô"ng tợi bữa tiệc.in"viteI want to lớn invite Tony và Phong khổng lồ my birthday party.mờiTôi muôn mời Tony với Phong đến tiệc sinh nhật tôi.Đánh dấu dấn âm vào từ. Tiếp đến đọc to đa số từ đó"water (nước)3. En"joy (thích)5. In"vite (bữa tiệc)7. "comics (truyện tranh) 9. Car"toon (hoạt hình)re"peat (lặp lại)"party (bữa tiệc)"birthday (nước)"Monday (thứ Hai)"picnic (dã ngoại)"Sunday (Chủ nhật)com"plete (hoàn thành)Chúng ta cùng ca hátWhen was your birthday?Sinh nhật đã qua của bạn là khi nào?When was your birthday?It was last Sunday.Who did you invite?All my best friends,Sinh nhật của bợn (đã qua) lúc nào?Nó là chủ nhật trước.Bạn vẫn mời ai?Tất cả bợn thân của mình.What did you do?We ate cakes and sweets.Did you enjoy it?Yes! It was great!Các chúng ta đỡ làm cho gì?Chúng tôi đã ăn uống nhiều bánh kẹo.Bạn có thích nó không?Có! Nó thiệt là tuyệt!Đọc với trả lờiTên bản thân là Nam. Công ty nhột trước là sinh nhột của mình. Tôi đã mời một vài bạn học mang đến bữa tiệc. Họ khuyến mãi mình nhiều quà như thể những quyển truyện tranh, đầy đủ con bạn máy (robot) và một bé gấu bông. Công ty chúng tôi đã ăn uống nhiều bánh, kẹo, trái cây cùng kem. Chúng tôi đã uống nước ép trái cây. Cửa hàng chúng tôi hát những bài hát giờ Anh cùng tiếng Việt. Chúng tôi cũng nhảy múa. Phong sẽ chơi bọn ghi ta với Linda chơi lũ piano (dương cầm). Buổi tiệc kết thúc vào tầm khoảng 7 giờ tối. Shop chúng tôi thích bữa tiệc rốt nhiều.Sinh nhột Nam sẽ qua khi nào?It was last Sunday.Nó vào nhà nhật trước.Ai đang đến buổi tiệc sinh nhật của Nam?Some of his classmates went khổng lồ his birthday party.Một vài ba bợn học đã đến buổi tiệc sinh nhật của cậu ấy.Phong đã làm những gì ở bữa tiệc?Phong played the guitar.Phong sẽ chơi bọn ghi ta.Linda đã làm những gì ở bữa tiệc?Linda played the piano.Linda vẫn chơi đàn piano.Viết về buổi tiệc sinh nhật của emWhen was your last birthday party?Bữa tiệc sinh nhật lần trước của bợn là khi nào?It was last month.Nó là mon trước.Who went to your party?Ai dến dự bữa tiệc của bợn?All my best friends.Tất cả đồng bọn của tôi.What did you và your friends do at the party?Bạn cùng bạn của khách hàng dã làm những gì tợi bữa tiệc?We sang và danced at the party.Chứng tôi đã hát cùng nhảy múa tợi bữa tiệc.Dự ánBàn luận vào nhóm khuyến mãi ngay quà gì cho mình học lúc đi sinh nhật cậu/ cô ấy.Tô màu phần nhiều ngôi saoBây giờ đồng hồ tôi tất cả thể...hỏi và vấn đáp những câu hỏi về nhừng hoạt động đã qua.nghe cùng gạch dưới gần như đoạn văn về những vận động đã qua.đọc cùng gạch dưới các đoạn văn về những vận động đã qua.viết về tiệc sinh nhật của tôi.

Chuyên mục: Tài chính