Giải bài tập hóa 11 sgk trang 45

     

Giải bài bác tập trang 45 bài xích 9 Axit nitric với muối hạt nitrat Sách giáo khoa (SGK) Hóa học tập 11. Câu 1: Viết bí quyết electron, cách làm cấu tạo của axit nitric. Cho biết ngulặng tố nitơ có hóa trị cùng số oxi hóa từng nào...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 sgk trang 45


Bài 1 trang 45 sgk hóa học 11

Viết cách làm electron, cách làm cấu trúc của axit nitric. Cho biết nguim tố nitơ gồm hóa trị và số lão hóa bao nhiêu ?

Bài giải:

cách làm electron của axit nitric

*

Công thức kết cấu phân tử

*

 

Trong HNO3, nitơ tất cả số lão hóa +5 và hóa trị là 4

Bài 2 trang 45 sgk hóa học 11

 Lập các phương trình hóa học:

a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 + ? + ?

b) Ag + HNO3 (loãng) → NO + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

g) Fe3O4 + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

Bài giải:

Trước không còn, địa thế căn cứ vào tính chất, điền cách làm các hóa học không đủ tại vị trí bao gồm dấu (?). Sau kia, thăng bằng pthh theo cách thức thăng bởi electron, ta được hiệu quả sau:

a) Ag + 2HNO3 (đặc) → NO2 + AgNO3 + H2O

b) 3Ag + 4HNO3 (loãng) → NO + 3AgNO3 + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3 + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 → NO + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

g) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

Bài 3 trang 45 sgk chất hóa học 11

Hãy chỉ ra rất nhiều đặc điểm chất hóa học chung và khác hoàn toàn giữa axit nitric cùng axit sunfuric. Viết các phương thơm trình hóa học nhằm minc họa.

Bài giải:

cũng có thể lập bảng so sánh:

 

HNO3

H2SO4

Tính axit (mạnh dạn, mức độ vừa phải, yếu)

 

 

Tính oxi hóa

Tác dụng cùng với klặng loại Tác dụng với phi kimTác dụng với phù hợp chất

 

 

Chú ý: Viết những pthh để minc họa.

Bài 4 trang 45 sgk chất hóa học 11

a) Trong pmùi hương trình hóa học của phản ứng nhiệt độ phân Fe (III) nitrat, tổng những hệ số bằng bao nhiêu ?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

b) Trong phương trình hóa học của phản bội ứng nhiệt độ phân thủy ngân (II) nitrat, tổng những hệ số bởi từng nào ?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

Bài giải:

a) Chọn D. 21

4Fe(NO3)3  2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

b) Chọn A. 5

Hg(NO3)3  Hg + 2NO2 + O2

Bài 5 trang 45 sgk chất hóa học 11

Viết pmùi hương trình hóa học của những phản ứng thực hiện hàng gửi hóa sau đây:

NO2

*
HNO3 
*
Cu(NO3)2
*
Cu(OH)2 
*
Cu(NO3)2 
*
CuO
*
Cu
*
CuCl2

Bài giải:

Trước không còn, xác định hóa học tác dụng:

(1): H2O, O2;

(2): CuO (hoặc Cu, Cu(OH)2…);

(3): NaOH hoặc dung dịch kiềm khác;

(4): HNO3; (5): Nhiệt độ; (6): H2, t0 hoặc C, CO; (7): khí clo, t0 hoặc dung dịch muối bột của sắt kẽm kim loại chuyển động kém rộng Cu, hoặc HCl với O2.

Xem thêm: Tại Sao Nói Cách Mạng Tư Sản Pháp Là Cuộc Cách Mạng Triệt Để Nhất

Sau đó, lập pthh khớp ứng.

Bài 6 trang 45 sgk chất hóa học 11

khi kết hợp 30,0 g hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong 1,50 lkhông nhiều hỗn hợp axit nitric 1,00 M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monoaxit (đktc). Xác định hàm vị Phần Trăm của đồng (II) oxit vào tất cả hổn hợp, mật độ mol của đồng (II) nitrat với axit nitric trong hỗn hợp sau phản ứng, biết rằng thể tích dung dịch không chuyển đổi.

Bài giải:

nNO = (6,72 over 22,4) = 0,300 (mol)

(n_HNO_3) = 1,00 x 1,5 = 1,5 (mol)

pthh: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

Theo (1) ta tính được nCu = 0,45 mol => mCu = 28,8 gam

(n_HNO_3) = 1,2 mol

(n_Culeft( NO_3 ight)_2) = 0,45 mol

mCuO = 30 gam – 28,8 gam = 1,2 gam => nCuO = 0,015 mol

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo (2) ta tính được (n_HNO_3) là 0,030 mol, (n_Culeft( NO_3 ight)_2) là 0,015 mol

Phần tram khối lượng CuO: % mCuO  = (1,2 over 30) . 100% = 4,0 %

Từ (1) cùng (2) ta tính được số mol HNO3 dư là 0,27 mol.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Nhân Vật Tấm Qua Truyện Tấm Cám Hay Chọn Lọc

Nồng độ mol HNO3 sau phản bội ứng: 0,18 M

Nồng độ mol của Cu(NO3)2: 0,31 M

Bài 7 trang 45 sgk hóa học 11

Để pha trộn 5,000 tấn axit nitric nồng độ 60,0 % đề nghị cần sử dụng từng nào tấn amoniac ? Biết rằng sự hao hụt amoniac vào quy trình sản xuẩ là 3,8 %.


Chuyên mục: