Sách giải bài tập toán 10 bài 2 : tập hợp, bài 2 trang 105 sgk Đại số 10

     


*

Trả lời câu hỏi Toán thù 10 Hình học tập Bài 2 trang 9: Hãy soát sổ những đặc thù của phép cùng trên hình 1.8.

Bạn đang xem: Sách giải bài tập toán 10 bài 2 : tập hợp, bài 2 trang 105 sgk Đại số 10

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Tân oán 10 Hình học Bài 2 trang 10: Vẽ hình bình hành ABCD. Hãy nhấn xem về độ lâu năm với vị trí hướng của hai vectơ AB→ và CD→.

Lời giải

*

Về độ dài: nhì vectơ AB→ và CD→ bao gồm cùng độ dài

Về hướng: nhì vectơ AB→ và CD→ có hướng ngược nhau.

Trả lời câu hỏi Toán thù 10 Hình học Bài 2 trang 10: Cho AB→ + BC→ = 0→. Hãy chứng tỏ BC→ là vectơ đối của AB→.

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Tân oán 10 Hình học Bài 2 trang 11: Hãy giải thích vì chưng sao hiệu của nhì vectơ OB→ và OA→ là vectơ AB→.

Lời giải

*

Bài 1 (trang 12 SGK Hình học tập 10): Cho đoạn trực tiếp AB cùng điểm M nằm giữa A và B làm sao để cho AM > MB. Vẽ những vector

*

Lời giải:

*

– Trên đoạn MA, đem điểm C sao cho:

*

(Vì MA > MB phải C trực thuộc đoạn AM).

– Ta có:

*

Bài 2 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho hình bình hành ABCD với điểm M tùy ý. Chứng minc rằng

*

Lời giải:

*

Vì ABCD là hình bình hành nên

*

Bài 3 (trang 12 SGK Hình học tập 10): Chứng minc rằng so với tứ giác ABCD bất kỳ ta luôn có:

*

Lời giải:

*

a) Ta có:

*

b) Ta có:

*

Từ (1) với (2) suy ra:

*

Bài 4 (trang 12 SGK Hình học tập 10): Cho tam giác ABC. Bên ko kể của tam giác vẽ những hình bình hành: ABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minch rằng

*

Lời giải:

*

Ta có:

*

Do đó:

*

Bài 5 (trang 12 SGK Hình học tập 10): Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính độ nhiều năm của các vectơ

*

Lời giải:

*

Ta có:

*

Gọi I là giao điểm của AC cùng BD.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Hóa 12 Chương 1 2 Có Đáp Án Hay Nhất Tại Vietjack

Dễ thấy ABCD là hình thoi yêu cầu I là trung điểm BD và vuông trên I.

*

Bài 6 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Chứng minh rằng:

*

Lời giải:

(Áp dụng qui tắc tính tổng, hiệu của hai vectơ nhằm thay đổi mang lại đpcm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 7 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho vectơ a, b là hai vectơ khác vectơ 0. Lúc nào có đẳng thức

*

Lời giải:

*

a) Giả sử vẽ hình bình hành ABCD bao gồm các kích thước:

*

b) Tương từ bỏ phần a) ta có:

*

Lúc đó hình bình hành ABCD là hình chữ nhật.

*

Bài 8 (trang 12 SGK Hình học 10): So sánh độ dài, phương cùng vị trí hướng của hai vectơ a cùng b.

*

Lời giải:

*

Vậy nhị vectơ a với b là hai vector cùng pmùi hương, bao gồm cùng độ lớn cùng trái chiều nhau. (đpcm)

Bài 9 (trang 12 SGK Hình học 10): Chứng minh rằng

Khi còn chỉ Lúc trung điểm của nhị đoạn trực tiếp AD cùng BC trùng nhau.

Lời giải:

– Chiều thuận: Nếu

=> AB // CD cùng AB = CD

=> ABCD là hình bình hành. khi đó AD cùng BC bao gồm trung điểm trùng nhau.

– Chiều nghịch: Nếu trung điểm AD với BC trùng nhau => tđọng giác ABCD là hình bình hành

Do đó:

Bài 10 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho tía lực

*

cùng ảnh hưởng vào một đồ trên điểm M với thứ đứng yên ổn. Cho biết cường độ của nhị lực F1, F2 mọi là 100N và ∠AMB = 60o. Tìm độ mạnh với hướng của lực F3.

Xem thêm: Soạn Văn Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê, Soạn Bài Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê

Lời giải:

*

Vẽ hai tia MA, MB thế nào cho ∠AMB = 60o. Từ điểm M vẽ tia đối MC của tia MD thế nào cho MC = MD.


Chuyên mục: