Giải sách bài tập tiếng anh lớp 10 unit 1

     

Part 1. Read the passage & choose the best option (A, B, C or D) to lớn complete each of the following sentences.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập tiếng anh lớp 10 unit 1

Đọc đoạn vnạp năng lượng và lựa chọn lời giải đúng độc nhất vô nhị nhằm hoàn thành những câu sau.

It was five sầu o"clock in the afternoon when Mrs. Lan came home page from work. She walked into the living room và looked at her two children. They are 10 and 14 years old. They were watching TV.

The living room was in a mess. There were dirty socks on the floor, và cookies on the sofa. Games & toys were everywhere. Mrs. Lan was angry. "This place is a mess/" she told her children. "I can"t work all day and then vì the housework all evening. I"m not going lớn vày the housework!"

Mrs. Lan didn"t bởi the housework. She didn"t clean or wash the dishes. She didn"t wash clothes, either. Every evening she sat on the sofa và watched TV.

After two weeks, every plate, fork, và glass in the house was dirty. All the children"s clothes were dirty. All the garbages were full. The house was a mess.

Then one day, Mrs. Lan came trang chủ from work and she got a big surprise. The kitchen was clean. The children had cleaned the kitchen!

The next day, the living room was clean, and the children were washing their clothes. Mrs. Lan told her children, "OK, I"ll bởi vì the housework again. But you have lớn help me."

Now Mrs. Lan & her two children vì the housework together. Then they all sit on the sofa & watch TV!

 

Dịch:

Đó là 5:00 vào buổi chiều lúc cô Lan về lại nhà từ vị trí thao tác làm việc. Cô lao vào phòng khách và quan sát nhị người con của bản thân. Chúng 10 cùng 14 tuổi. Chúng vẫn coi TV. 

Phòng khách là 1 mớ láo độn. Có vớ không sạch bên trên sàn công ty, và bánh quy trên ghế ngồi. Trò đùa và thứ đùa ở mọi số đông nơi. Cô Lan sẽ tức giận. "Nơi này là một trong mớ lếu độn " cô nói cùng với người con của bản thân mình. "Mẹ chẳng thể thao tác làm việc cả ngày và kế tiếp làm việc công ty toàn bộ những đêm tối. Mẹ sẽ không còn làm việc nhà!" 

Cô Lan dường như không thao tác làm việc đơn vị. Cô ko dọn dẹp vệ sinh hoặc rửa chén. Cô cũng không giặt quần áo. Mỗi buổi tối cô ngồi trên ghế sofa cùng coi TV. 

Sau nhị tuần, mỗi chiếc đĩa, dĩa, cùng kính vào công ty hồ hết không sạch. Tất cả áo xống của lũ ttốt cũng bẩn. Tất cả thùng rác rến vẫn đầy.

Rồi một ngày, cô Lan về nhà từ bỏ khu vực làm việc và cô ấy có một bất ngờ Khủng. Nhà bếp được dọn sạch. Những đứa ttốt đang dọn dẹp và sắp xếp bên bếp! 

Ngày hôm sau, phòng tiếp khách được dọn sạch, và đa số đứa tphải chăng sẽ giặt áo quần của bọn chúng. Cô Lan nói với người con của bản thân mình, "OK, mẹ đã tiếp tục thao tác đơn vị. Nhưng những con phải giúp bà bầu." 

Bây tiếng cô Lan và nhì đứa con của cô ấy làm việc đơn vị cùng nhau. Sau kia, tất cả họ những ngồi trên ghế làm việc với coi TV!

 

1. When Mrs. Lan came home from work, she found the house____________ .

A. clean & dirty

B. dirty & untidy

C. dirty but tidy

D. clean but tidy

2. She was filled with_____________ at the mess her children had made in the living room.

A. happiness

B. delight

C. worry

D. anger

3. Mrs. Lan told her children____________ .

Xem thêm: Thay Đổi Công Cụ Tìm Kiếm Trên Chrome, Thay Đổi Công Cụ Tìm Kiếm Mặc Định

A. she would do the housework

B. she wouldn"t vì chưng the housework

C. she could vày the housework

D. she couldn’t vày the housework

4. Then she watched TV________ the housework.

A. và didn’t do

B. and let her children do

C. và then did

D. after doing

5. Two weeks later, the house was

A. very clean

B. tidy

C. untidy

D. rather dirty

 

Đáp án:

1. B 2.D 3.B 4.A 5. B


Part 2. Read the passage và decide whether the statements are true (T) or false (F).

Đọc đoạn vnạp năng lượng với xem phần nhiều câu sau đúng tuyệt không đúng.

I retired about a year ago. The company had a big buổi tiệc nhỏ for me & gave sầu me a gold watch for more than thirty years of service. At the tiệc nhỏ everyone said to me, “Retirement is a time lớn vị all the things you didn’t have sầu time khổng lồ vày. It’s a new thing.” I can’t say that I dislượt thích retirement, but after working for thirty-five sầu years, it’s hard to adjust to lớn all this miễn phí time.

Just after I retired, my wife, Peg, & I went lớn visit our children - John Smith in London và Ann in Liverpool. We really had a good time. We enjoyed being together. In fact, John Smith invited us to come khổng lồ live with hlặng. He knows that living on retirement salary is not easy. But we decided not lớn live with hyên. We have our lives, & he & his wife have sầu theirs. We are going to stay here in town. We may move lớn an apartment because the house is too big for only the two of us and it’s hard khổng lồ keep clean. Peg is having some trouble with her bachồng. She’s seeing the doctor tomorrow.

Money isn’t a serious problem for us because we have some savings, but we have sầu lớn make careful decisions about what we can afford. We’re not used to lớn living on a fixed income, but we make ends meet. I still belong to the club and I play cards there once a week, and we spend time with other retired couples in the area. My only regret is that I didn’t spend enough time thinking about retirement before it happened.

 

Dịch:

Tôi về hưu khoảng tầm một năm kia. shop vẫn tổ chức một buổi tiệc lớn cho tôi và tặng kèm tôi một loại đồng hồ đeo tay rubi mang đến hơn ba mươi năm giao hàng. Tại buổi tiệc tùng tất cả mọi fan nói cùng với tôi, “về hưu là thời gian để gia công toàn bộ rất nhiều điều ông sẽ không có thời hạn để triển khai. Đó là 1 điều new.”Tôi không thể nói rằng tôi không thích hợp nghỉ hưu, mà lại sau thời điểm thao tác tía mươi lăm năm, thật cạnh tranh để mê say nghi với tất cả thời gian nhàn nhã này.

Ngay sau khi tôi về hưu, vợ tôi, Peg, với tôi đã đi đến thăm con chúng tôi - John Smith làm việc London cùng Ann ở Liverpool. Chúng tôi thực sự sẽ tất cả một quãng thời hạn mừng rỡ. Chúng tôi rất mê thích được nghỉ ngơi với mọi người trong nhà. Thật ra, John Smith mời chúng tôi mang đến sinh sống với nó. Nó biết rằng sống bởi tiền lương hưu là không dễ ợt. Nhưng công ty chúng tôi đưa ra quyết định ko sống tầm thường cùng với nó. Chúng tôi gồm cuộc sống của chúng tôi, và nó với vợ nó bao gồm cuộc sống của chúng. Chúng tôi vẫn làm việc lại phía trên vào thị xã. Chúng tôi hoàn toàn có thể đã đưa mang lại 1 căn hộ bởi bên quá to so với chỉ nhị Shop chúng tôi và thiệt cực nhọc để lưu lại thật sạch. Peg có một vài rắc rối với lưng. Nó vẫn đi gặp gỡ chưng sĩ vào trong ngày mai.

Xem thêm:

Tiền không phải là 1 sự việc rất lớn đối với chúng tôi bởi vì công ty chúng tôi gồm một số chi phí tiết kiệm ngân sách, cơ mà Shop chúng tôi bắt buộc đưa ra đưa ra quyết định cẩn trọng về đầy đủ gì chúng tôi có thể tải được. Chúng tôi lạ lẫm với việc sinh sống bằng thu nhập cố định, nhưng lại chúng tôi vẫn đủ sinh sống. Tôi vẫn ngơi nghỉ trong câu lạc cỗ với tôi chơi bài xích sinh hoạt kia một lượt một tuần lễ, với Shop chúng tôi dành thời hạn với các cặp vợ ck sẽ về hưu không giống vào Quanh Vùng. Hối nuối tiếc độc nhất vô nhị của mình là tôi đã không dành đầy đủ thời hạn cân nhắc về vấn đề về hưu trước lúc nó xẩy ra.


Chuyên mục: