Giáo án truyện sơn tinh thủy tinh

     

- Tthấp biết tên truyện “ Sơn tinh tdiệt tinh”, biết truyện thuộc thể loại thần thoại, hiểu ngôn từ nói về nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ ngập lụt hàng năm thường xuyên xẩy ra .

Bạn đang xem: Giáo án truyện sơn tinh thủy tinh

2. Kỹ năng

- Tphải chăng mô tả lời thoại, tình tiết truyện ví dụ, mạch lạc

3. Thái độ

- Giáo dục tthấp biết rời mưa, bè phái.

II. Chuẩn bị

- Ttrẻ ranh minh họa văn bản truyện, bài bác hát, thơ về chủ đề

III. Tổ chức hoạt động

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. Gây hứng thú.

- Cho trÎ h¸t bµi " Cho t«i ®i lµm m­a víi”

- Bài hát nói tới gì?

- Lúc mưa các vẫn tạo ra điều gì?

- Cô ra mắt truyện : Để giải thích mang lại hiện tượng kỳ lạ ngập lụt hàng năm, dân chúng ta sẽ có câu truyện truyền thuyết mang tên “ đánh tinh tdiệt tinh”. Chúng bản thân cùng nghe nhé

2. Nội dung

a. Hoạt động1 : Kể chuyện

- LÇn 1: C« kÓ diÔn c¶m thÓ hiÖn qua ng÷ ®iÖu giäng, cö chØ, nÐt mÆt.

Xem thêm: Giải Bài Tập 1,2,3 Trang 128 Môn Toán 5: Luyện Tập Chung Tiết 120

C« giíi thiÖu lại tªn truyÖn, ở trong thể nhiều loại truyện truyền thuyết

- LÇn 2: C« kÓ diÔn c¶m c©u chuyÖn kÕt hîp tranh con minh häa.

b.Hoạt động2: đµm tho¹i - trÝch dÉn.

Xem thêm:

+ Cô vừa nói câu chuyện gì?

+ Truyện thuộc thể các loại gì?

+Trong câu chuyện bao hàm nhân thiết bị nào?

+ Vua Hùng muốn chọn nam giới rể như thế nào? + Sơn Tinc tài giỏi gì? Thuỷ Tinc tài giỏi gì? + Hai bạn mọi xuất sắc cần vua hùng vẫn phán điều gì? + Sáng ngày ngày tiếp theo ai là bạn đến trước? Sơn Tinch vẫn mang lễ thứ gì đến? + Vì sao Thuỷ Tinc không lấy được vợ? Thuỷ Tinch sẽ làm gì? + Thuỷ Tinc bao gồm tấn công chiến hạ đượcSơn Tinch ko ? Vì sao? + Câu cthị xã phân tích và lý giải mang lại hiện tượng thoải mái và tự nhiên nào? + Con yêu thương nhân trang bị nào? Vì sao? => Giáo dục đào tạo trẻ đề nghị luôn khiêm tốn, bình tâm với gan dạ nhỏng quý ông Sơn Tinh - Giáo dục tphải chăng về công dụng của những mối cung cấp nước cùng tiết kiệm nước, ko vứt rác bừa bến bãi làm cho ô nhiễm và độc hại mối cung cấp nước. giáo dục và đào tạo áp dụng năng lượng điện và nước tiết kiệm chi phí. - Cô kể cthị xã lần 3 với tranh mãnh. Khuyến khích trẻ nói thuộc cô. c.Hoạt rượu cồn 3: “Vẽ mưa” - Chia đến tphải chăng đồ dùng, giấy, cây viết màu.


Chuyên mục: