Hoàng thị bích ngọc, science curiculum vitae personally

     
IntroductionDivisionsDept. of Automotive sầu EngineeringDept. of Internal Combustion EngineDept. of Fluid Mechanics & Ship EngineeringDept. of Fluid Power nguồn & Automation EngineeringDepartment of Aerospace EngineeringResearch Center for Engines, Fuels and EmissionsNews và EventAcademicsGraduate Training ProgramResearchCooperation


Bạn đang xem: Hoàng thị bích ngọc, science curiculum vitae personally

*Xem thêm: Nắm Trọn Thủ Thuật Cách Nhận Biết Iphone 5S Thật Giả Mà Ai Cũng Làm Được

*
*
*Xem thêm: Sách Giải Toán Lớp 5 Trang 119 Sgk Toán 5, Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 119

IntroductionDivisionsDept. of Automotive sầu EngineeringDept. of Internal Combustion EngineDept. of Fluid Mechanics và Ship EngineeringDept. of Fluid nguồn & Automation EngineeringDepartment of Aerospace EngineeringResearch Center for Engines, Fuels và EmissionsNews và EventAcademicsGraduate Training ProgramResearchCooperation

THÔNG TIN CÁN BỘ

Họ với tên: HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC

*

Học hàm, học vị: PGS. TS

Vị trí công tác: Cán cỗ giảng dạy (thỉnh giảng từ tháng 5/2019)

Điện thoại: 04.38692984

webchiase.vn.edu.vn

Các môn học đảm nhiệm:

1.1. Cơ học hóa học lỏng ứng dụng

1.2. Cơ học tập hóa học lỏng chăm sâu

1.3. Cơ học tập chất lỏng thực

1.4. Khí hễ lực học cơ bản

1.5. Khí đụng lực học siêng sâu

1.6. Lý tngày tiết cánh

1.7. Phương thơm pháp số vào cơ học chất lỏng

1.8. Máy thuỷ lực thể tích

1.9. Máy thủy khí cánh dẫn

1.10. Thủy động lực học tập cái xâm thực

1.11. Khí đụng đàn hồi

1.12. Lý thuyết lớp biên

Lĩnh vực chuyển động khoa học:

2.1. Khí động lực học tập chiếc dưới âm, quá đáng âm, trên âm

2.2. Kết cấu cùng khí đụng đàn hồi

2.3. Ổn định và điều khiển vào Cơ học tập cất cánh và Truyền rượu cồn tdiệt lực

(Hoang Thi Bich Ngoc)Vietnam giới Journal of Mechanics – V.29, No 4. pp. 497-506, 20072Study of Transonic effect of flows around slender bodies of revolution & plane profiles (Hoang Thi Bich Ngoc) Vietnam Journal of Mechanics – V.32, No 1. pp. 27-36, 20103Study of separation phenomenon in transonic flows produced by interaction between shoông chồng wave sầu & boundary layer (Hoang Thi Bich Ngoc, Nguyen Manh Hung)Vietnam Journal of Mechanics – V.33, No 3. pp. 170-181, 20114Experimental study of laminar separation phenomenon combining with numerical calculations (Nguyen Manh Hung, Hoang Thi Bich Ngoc)Vietnam Journal of Mechanics – V.32, No 2. pp. 95-104, 20115Calculating the aerodynamics of vertical axis wind turbines (Hoang Thi Bich Ngoc)Vietphái nam Journal of Mechanics – V.4, No 3. pp.169-184, 20126Experiment và numerical calculation lớn determine aerodynamics characteristics of flows around 3 chiều wings (Nguyen Hong Son, Hoang Thi Bich Ngoc, Dinch Van Phong, Nguyen Manh Hung)Vietphái nam Journal of Mechanics – V.36, No 2. pp. 133-143, 20147Influence of rudder aerodynamic load on the stability of flight mechanics and the stability of control hydraulic circuit (Hoang Thi Bich Ngoc, Nguyen Manh Hung)Journal of Science and Technology B, pp. 159-165, No 79, 20108Problem of elastic deformation for aircraft wings with the variation of velocity và incidence angle (Hoang Thi Bich Ngoc, Dinch Van Phong, Nguyen Manh Hung, Nguyen Hong Son)Journal of Science and Technology B, pp. 20-25, No 100, 20149Calculating shoông xã wave angles and drags of supersonic flows through cones và wedges (Hoang Thi Bich Ngoc, Nguyen Manh Hung)14th Asian Congress of Fluid Mechanics, pp. 196-201, 201310Calculating aerodynamic characteristics of swept-bachồng wings (Nguyen Manh Hung, Hoang Thi Bich Ngoc,

Nguyen Hong Son)14th Asian Congress of Fluid Mechanics, pp. 132-137, 201311Xác định ứng suất bầy hồi khí động của cánh bao gồm số lượng dầm thay đổi lúc độ cứng kết cấu kháng xoắn lớn hơn những thông số xoắn khí hễ (Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Mạnh Hưng)Tuyển tập Hội nghị Cơ học tập toàn nước, tr.379-384, 201412Nghiên cứu thực nghiệm hiệu ứng khí đụng trên mút ít cánh 3D (Nguyễn Mạnh Hưng, Hoàng Thị Bích Ngọc)Tuyển tập Hội nghị Cơ học đất nước hình chữ S, tr.337-342, 201413Lựa chọn giải pháp kiến thiết khí hễ học tập biên dạng khiếp con đường đồ vật nén dọc trục các cấp cho Nguyễn Mạnh Hưng, Hoàng Thị Bích Ngọc)Tuyển tập Hội nghị Cơ học tập đất nước hình chữ S, tr, 174-183, 201314Tính toán đặc trưng khí động với dải gia tốc các thành phần hỗn hợp bên trên âm với dưới âm bằng giải phương thơm trình Euler (Nguyễn Mạnh Hưng, Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Hồng Sơn)Tuyển tập Hội nghị Cơ học Việt Nam, tr. 184-193, 201315Hiện tương tăng với giảm áp ảnh hưởng cho đặc trưng khí hễ trong vùng khí gần cạnh khía cạnh đất (Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Hồng Sơn, Bùi Vinch Bình)Tuyển tập Hội nghị Cơ học tập đất nước hình chữ S, tr. 259-268, 2013


Chuyên mục: