(capital investment capital là gì, capital investment là gì

     
the amount of money invested in a company, including debts that are not due khổng lồ be paid baông chồng within a year và shares owned by shareholders:


Bạn đang xem: (capital investment capital là gì, capital investment là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ webchiase.vn.Học những tự bạn phải giao tiếp một phương pháp lạc quan.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép


Xem thêm: Vàng Tây Là Gì? Cách Thử Vàng Tây Vàng Tây Là Gì

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn webchiase.vn English webchiase.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Xoá Danh Bạ Trên Iphone Nhanh, 5 Cách Đơn Giản Để Xóa Nhiều Danh Bạ Trên Iphone

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài chính