Kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 giữa học kì 1, Đề thi giữa kì 1 toán lớp 4 có Đáp Án (Đề 1)

     

Đề thi giữa học kì 1 môn Tân oán lớp 4 là cỗ tổng phù hợp 65 đề thi thân học kì 1 lớp 4. Đề chất vấn thân kì 1 môn Toán thù lớp 4 này đã là tài liệu xem thêm tốt giúp những thầy cô có cửa hàng ra đề kiểm tra, góp các em học viên có thêm đề rèn luyện nhằm mục tiêu củng rứa kiến thức và kỹ năng, sẵn sàng sẵn sàng chuẩn bị đến bài xích thi giữa kì 1 lớp 4 sắp tới đây.

Bạn đang xem: Kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 giữa học kì 1, Đề thi giữa kì 1 toán lớp 4 có Đáp Án (Đề 1)


Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút ít Tải về nội dung bài viết này, bạn vui tươi kéo xuống cuối bài viết để mua về.

Đề thi thân học kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề bình chọn giữa học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 1

Phần I: Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: Số 47032 phát âm là:

a. Bốn mươi bảy ngàn hai trăm ba mươi.

b. Bốn mươi bảy ngàn bố trăm linh hai

c. Bốn mươi bảy ngàn không trăm ba mươi hai

d. Bốn mươi bảy ngàn tía trăm ko mươi hai

Câu 2: Trong các số 678387 chữ số 6 sinh hoạt sản phẩm ……, lớp……

A. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn

B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn

C. Hàng nghìn, lớp nghìn


D. Hàng trăm ngàn, lớp 1-1 vị

Câu 3: Viết số tương thích vào địa điểm chấm của:

a. 5 tạ 8kg =…..kg

A. 500

B. 580

C. 508

D. 518

b. 2 phút ít 10 giây =………giây

A. 110

B. 120

C. 130

D. 140

Câu 4: Kết trái của các phép tính là:

a. 769564 + 40526

A. 810090

B. 810190

C. 811090

D. 810091

b) 62975 – 24138

A. 38837

B. 37837

C. 38937

D. 37847

Câu 5: Tìm x

x – 425 = 625

1200 – x = 666

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

Phần II.

Trong thỏng viện có 1800 cuốn sách, trong các số ấy số sách giáo khoa nhiều hơn thế nữa số sách tìm hiểu thêm 1000 cuốn nắn.Hỏi vào tlỗi viện có bao nhiêu cuốn nắn sách từng loại?

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 2

Bài 1. Điền vào vị trí chấm:

Đọc số Viết số
Mười triệu tám trăm linh tía ngàn sáu trăm nhì mươi.  
 

33775184

Hai mươi triệu, bảy mươi nghìn với tám 1-1 vị  

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

37865 + 161928

368517 - 74639

…………………….. ……………………

Bài 3. Điền tên gọi khớp ứng dưới từng góc sau đây:

………………….. ………………….. …………………..

Bài 4. Cho hình chữ nhật (Nlỗi mẫu vẽ bên)


a) Cạnh AB song song với cạnh ..........

b) Diện hình chữ nhật ABCD là : ....................................... 

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) 3 tấn 5kg = ....... kilogam. Số điền vào chỗ ....... là :

A. 350

B. 3050

C. 3005

D. 30050

b) 2 tiếng đồng hồ 15 phút ít = ......... phút. Số điền vào khu vực ........ là :

A. 215

B. 17

C. 135

D. 35

c) Trung bình cùng của những số: 364; 290 và 636 số là:

A. 327

B. 463

C. 430

D. 360

d) So sánh: 123102 □ 97899. Dấu phù hợp điền vào ô trống là :

A.

C. =

Bài 6. Một trường đái học gồm 445 học sinh, số học sinh phái nữ thấp hơn số học viên nam giới là 13 chúng ta. Tìm số học sinh nam, học sinh đàn bà vào ngôi trường.

Đề đánh giá giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

Phần I: Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước công dụng đúng.

1/ Giá trị của chữ số 5 vào số: 571638 là:

a. 500

b. 50000

c. 500000

d. 5000000

2/ Số lớn nhất trong các số 725369; 725396; 725936; 725693

a. 725936.

b. 725396

c. 725369

d. 725693

3/ 3 tạ 60 kilogam = …… kilogam. Số tương thích nên điền vào chổ chnóng là :

a. 306

b. 603

c. 360

d. 3600

4/ 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng = …… phút. Số thích hợp nên điền vào chổ chấm là :

a. 60

b. 120

c. 90

d. 150

5/ Trung bình cộng của các số 10 ; 30 ; 50; 70 là :

a. 40

b. 30

c. 20

d. 10

Phần II:

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 514626 + 8236

b) 987864 - 783251

Câu 2: Cho hình tđọng giác ABCD

*

a/ Cặp cạnh song tuy vậy là:

b/ Các cặp cạnh vuông góc là:

c/ Góc tù là góc:

d/ Góc nhọn là góc:

Câu 3: Tính chu vi của hình chữ nhật có chiều nhiều năm 25 centimet, chiều rộng 15 centimet.

Câu 4: Lúc này tổng cộng tuổi bà bầu và tuổi bé là 45 tuổi. Con thấp hơn người mẹ 27 tuổi. Tính tuổi nhỏ và tuổi bà mẹ.


Đề chất vấn giữa học kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 4

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Viết những số sau đây:

a) Năm trăm tư mươi triệu tía trăm ngàn bốn trăm : ........................

b) Chín trăm triệu ko trăm linc chín nghìn tám trăm mười: ........ ................

Đọc những số sau:

a) 5 000 000 000:......................................................................................

b) 158 005 000:.......................................................................................

Câu 2. Viết mỗi số thành tổng:

a) 75 485 = ....................................................................................

b) 855 036 =..........................................................................................

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút =...........giây

1/2 phút = ............giây

b) 1 cầm kỉ =...........năm

1/4 vắt kỉ =............năm

Câu 4. Viết số tương thích vào nơi chấm:

a) 4 yến = ...........kg

1 tạ 5kg =...........kg

b) 8 tạ =............kg

1 tấn 65kilogam =...........kg

II/ PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

150287 + 4995

50505 + 950909

65102 – 13859

80000 – 48765

Câu 2. Trong vườn đơn vị Nam gồm 1trăng tròn cây cam cùng cây bưởi, trong các số đó số kilomet cam nhiều hơn thế nữa số km bưởi là đôi mươi cây. Hỏi vào vườn cửa đơn vị Nam có từng nào cây cam, bao nhiêu cây bưởi?

Đề khám nghiệm giữa học kì 1 môn Tân oán lớp 4 - Đề 5

Phần 1: Trắc nghiệm

Bài 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng

A. 6kilogam 5g = ........................g. Số điền vào nơi chấm là:

a, 6005

b, 605

c, 65

B. 1 phút ít 5 giây = ............................giây. Số điền vào địa điểm chấm là:

a, 650

b, 65

c, 56

C. Một mảnh sân vườn hình vuông gồm cạnh 8 m. Diện tích hình vuông là:

a, 32m2

b, 64m2

c, 16m2

D. Trung bình cùng của 3 số: 45, 55, 65 là:

a, 45

b, 55

c, 50

Bài 2: Đọc những số sau:

46 307:..............................................................................................................

125 317: ...........................................................................................................


Viết những số sau:

Ba mươi sáu nghìn tư trăm: ...........................................................................

Tám trăm linh sáu nghìn, chín trăm bảy mươi bảy: .........................................

Bài 3: Điền dấu thích hợp vào nơi chấm:

89 999...................90 000

89 800 ...................89 786

Bài 4: Xếp những số theo trang bị từ từ mập mang lại bé.

6750, 7650, 6507, 7560

...........................................................................................................................

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a, 235 789 + 121 021

b, 89 743 – 11 599

.............................................. .........................................

.............................................. .........................................

.............................................. .........................................

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 5 Luyện Từ Và Câu Lớp 5: Bài 2 2 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 1

Bài 2: Bài toán:

Một lớp học tất cả 36 học viên, trong những số ấy số học viên chị em nhiều hơn nữa số sinc nam 6 em. Hỏi lớp học đó tất cả bao nhiêu học viên con gái, từng nào học sinh nam?

Đề kiểm soát giữa học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 - Đề 6

A/ Phần trắc nghiệm:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 : Số: “Bốn mươi lăm nghìn nhì trăm linch bảy” được viết là:

A. 45 207

B. 45 027

C. 40.527

Câu 2: Giá trị của chữ số 8 trong các 548 762 là:

A. 8 0000

B. 8000

C. 800

Câu 3: Số lớn nhất trong các số: 85 732 , 85 723 , 85 372 là:

A. 85 732

B. 85 723

C. 85 372

Câu 4: 8 tấn 55 kilogam = ...... kilogam . Số đề xuất điền vào vị trí chnóng là:

A. 855

B. 8550

C. 8055

Câu 5: 2 phút 10 giây = ....... giây. Số nên điền vào khu vực chnóng là :

A. 120

B. 130

C. 210

Câu 6: 9 tạ 5 kilogam ..... 95 kilogam. Dấu yêu cầu điền vào vị trí chnóng là:

A. >

B.

Bài 1:

a) Số “Ba triệu không trăm nhì mươi tám ngàn sáu trăm linc bốn” viết là:

A. 300028604

B. 30028604

C. 3028604

D. 30286040

b) Số lớn số 1 trong các số 5571; 6571; 5971; 6570

A. 5571

B. 6571

C. 5971

D. 6570

Bài 2: (1 điểm)

a) Cho biết 56031 = 50000 + .... + 30+1. Số phù hợp để viết vào ô trống là:

A. 60

B. 600

C. 6000

D. 60000

b) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu giúp nước vào năm 1911. Năm đó ở trong thế kỷ nào?

A. XVIII

B. XVI

C. XXI

D. XX

Bài 3:

a) 4 tấn 29 kilogam =..........kilogam ? Số tương thích nhằm viết vào vị trí chấm là:

A. 429 kg

B. 4029 kg

C. 4290kg

D. 40029 kg

b) 2 ngày 18 tiếng =.............giờ

A. 62 giờ

B. 48 giờ

C. 56 giờ

D. 66 giờ

Phần II:

1) Đặt tính rồi tính.

a) 51236 + 45619

b) 13058 – 8769

c) 2057 x 3

d) 65840 : 5

……………….... ………………. …………......... ……………....

………………… ………………. …………......... ……………....

………………… ………………. …………........ ……………....

2) Tìm x:

a) x - 363 = 975

b) 815 – x = 207

…………………….......... …………………………….

…………………….......... …………………………….

…………………….......... …………………………….

3) Tìm bằng cách dễ ợt độc nhất.

a) 37 + 24 + 3

b) 742 + 99 + 1

…………………….......... …………………………….

…………………….......... ……………………….........

…………………….......... …………………………….

Phần III:

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 22m. Chiều dài thêm hơn chiều rộng 10 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Đề kiểm tra thân học kì 1 lớp 4 môn Toán thù - Đề 8

Bài 1: Viết các số sau:

a. Sáu mươi nhị nghìn cha trăm linc năm: ..............

b. Một trăm năm mươi nhì ngàn sáu trăm: ….........

c. Tám mươi bố triệu nhị mươi tư nghìn: …………

d. Năm trăm tía mươi kiểu mốt triệu ko nghìn năm trăm nhì mươi tám : ……...

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Chữ số 7 trong các 5729018 có giá trị là:

A. 7000

B. 70000

C. 700000

b. Năm 2011 trực thuộc cầm cố kỉ:

A. XIX

B. XX

C. XXI

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a, 125378 + 248459

b, 635783 - 290876

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Hai thùng dầu có toàn bộ 2575 lkhông nhiều. Thùng trước tiên gồm số dầu nhiều hơn thế thùng trang bị nhị là 235 lít. Hỏi từng thùng tất cả bao nhiêu lkhông nhiều dầu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

a. Một hình tứ giác có 4 góc vuông là hình vuông vắn....

b. Một hình tứ giác có bốn cạnh đều bằng nhau là hình vuông...

c. Hình chữ nhật là hình vuông...

d. Hình vuông là hình chữ nhật quan trọng đặc biệt....

Đề bình chọn thân học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán - Đề 9

I. Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn vần âm trước câu trả lời đúng độc nhất vô nhị.

Bài 1:

a. Mười triệu tám trăm linh bố nghìn sáu trăm hai mươi

A. 18 003 620

B. 10083 620

C. 10 803 620

D. 10 6trăng tròn 803

b. Sáu triệu tư trăm năm mươi nghìn bảy trăm cha mươi kiểu mốt.

A. 6 045 731

B. 6 450 731

C. 6 504 731

D. 6 450 317

c. Giá trị của chữ số 5 trong số 35 161 là:

A. 5 000

B. 500

C. 50000

D. 50

Bài 2:

a) 3 tấn 5kilogam. Số điền vào địa điểm …..là:

A. 350kg

B. 3050kg

C. 3005kg

D. 30050kg

b) 2 giờ 15 phút ít =………. Số điền vào địa điểm ……..là:

A. 215

B. 17

C. 35

D. 135

c) Trung bình cùng của những số: 364; 290 và 636 là:

A. 430

B. 463

C. 327

D. 360

II. Phần tự luận:

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

48765 + 26592

368517 – 74639

Bài 4: Điền tên gọi khớp ứng bên dưới từng góc sau đây:Bài 5: Bài toán:

Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 35 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ nhì là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán thù - Đề 10

I . Trắc nghiệm: Đánh lốt nhân vào ô trống em cho rằng đúng:

1) Chu vi hình vuông vắn tất cả cạnh 5 centimet là:

a. 10cm 

b. 15 cm 

c. trăng tròn centimet 

d. 25 cm 

2) Số gồm 10 nghìn 5 chục 3 đơn vị chức năng là:

a. 1053

b. 10503 

c. 10053 

d. 100053 

3) Số thích hợp điền vào vị trí (…): 5 tạ 3 kg = … kilogam là:

a. 53 kg

b. 503 kilogam 

c. 5003 kilogam 

d. 50003 kg

4) 9 nỗ lực kỉ 70 năm là:

a. 97 năm 

b. 970 năm 

c. 907 năm

5)Tổng hai số là 8 cùng hiệu nhì số là 2 vậy số nhỏ xíu là:

a 1

b 2 

c 3 

II. Tự luận:

1) Đặt tính rồi tính:

63723 – 59875

43697 + 1987

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

2) Tính x:

X – 987 = 437

X + 9625 = 9700

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

3) Một nhà máy 2 tuần đầu mỗi tuần chế tạo được 1250 thành phầm, 3 tuần sau mỗi tuần phân phối 1000 thành phầm. Hỏi vừa phải mỗi tuần cung cấp bao nhiêu sản phẩm?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Đề chất vấn giữa học tập kì 1 lớp 4 môn Toán - Đề 11

Phần 1:

Bài 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

1. Số “bảy mươi hai triệu” viết là:

A. 7 200

B. 72 000 000

C. 7 200 000

D. 72 000

2. Trong hàng đầu 056 900, chữ số 5 có mức giá trị là:

A. 500 000

B. 50 000

C. 5000

D. 500

3. 6 phút 36 giây = .......... giây.

A. 360

B. 376

C. 380

D. 396

4. Trung bình cùng của: 220; 240; 260 cùng 280 là:

A. 250

B. 260

C. 270

D. 280

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

1) Giá trị của biểu thức: 130 x 7 + 19708 = 20610

2) Chu vi của hình tam giác mặt là 108 cm.

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD. Em hãy ghi tên những cặp song tuy nhiên với nhau.

Trả lời:......................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Phần II.

Bài 1: Tìm X:

a) X + 537 = 5250

b) 90532 – X = 26735

Bài 2:

1) Đặt tính rồi tính:

6346 + 352;

74328 – 5942;

5034 x 8;

14100 : 6

2) Tính bằng cách dễ ợt nhất:

364 + 257 + 136 + 243

Bài 3: Một ngôi trường Tiểu học có 555 học sinh. Số học viên trai nhiều hơn thế nữa số học sinh gái 27 em. Hỏi ngôi trường Tiểu học kia bao gồm bao nhiêu học viên trai, từng nào học viên gái?

Đề thi giữa học tập kì 1 lớp 4 môn Toán thù năm 2019

Tsay mê khảo các đề kiểm soát giữa học kì 1 lớp 4 khác:

Tham khảo toàn cục đề thi trên tệp tin sở hữu về.

Đề khám nghiệm thời điểm giữa kỳ 1 môn Tân oán lớp 4 bao hàm 65 đề thi. Mỗi đề thi bao gồm 2 phần Trắc nghiệm cùng Tự luận cùng với các dạng kỹ năng trong trái tim, chi tiết mang lại từng bài học, tập luyện tài năng giải Toán về số tự nhiên và thoải mái, bảng đơn vị chức năng đo cân nặng, biểu trang bị, tra cứu số vừa đủ cộng,....

Xem thêm:

Hình như, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn hoàn toàn có thể bài viết liên quan đề thi học kì 1 lớp 4 và đề thi học kì 2 lớp 4 những môn Tân oán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn chỉnh thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được webchiase.vn học hỏi với chọn lọc từ bỏ những ngôi trường tè học bên trên toàn nước nhằm mục đích đem đến mang lại học sinh lớp 4 đều đề ôn thi học tập kì quality độc nhất vô nhị. Mời các em cùng quý prúc huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.


Chuyên mục: