Lớp 4a và lớp 4b trồng được 330 cây

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Lớp 4a và lớp 4b trồng được 330 cây

*

lớp 4a cùng lớp 4b tdragon được 330 cây. lớp 4a gồm 34 học viên, lớp 4b gồm 32 học sinh. Hỏi mỗi lớp tLong được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh tdragon số cây như nhau


*

1 học sinh trồng được số cây là: 330/(34+32) = 5

số kilomet lớp 4A trồngđược là 5 * 34 = 170(cây)

số câylớp 4B trồng được là 5* 32 = 160 (cây)


*

Cả 2 lớp gồm số học sinh là :

34 + 32 = 66 ( học sinh )

Mỗi học viên trồng số lượng km là :

330 : 66 = 5 ( cây )

Số cây lớp 4A trồng là :

5 x 34 = 170 ( cây )

Số cây lớp 4B trồng là :

5 x 32 = 160 ( cây )

Đáp số : Lớp 4A : 170 cây

Lớp 4B : 160 cây


số cây 1 học inh trồng được là

330 : <34 + 32 > =5

số km lớp 4a tdragon được là

5 x 34 = 170 < cây>

số kilomet lớp 4b trồng được là

5 x 32 = 160 < cây>

Đáp số :4a : 170 cây

4b : 160 cây


Số cây mỗi học sinh trồng được là:

330:(34+32)=5(cây)

Số cây lớp 4A tLong được là:

5x34=170(cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

5x32=160(cây)

Đáp số lớp 4B trồng 160 cây.

lớp 4A trồng 170 cây.


Tổng số học sinh hai lớp là:

34 + 32 = 66 (học sinh)

Số cây mỗi học viên tdragon là:

330 : 66 = 5 (cây)

Số cây lớp 4A tLong là:

5 x 34 = 170 (cây)

Số cây lớp 4B tdragon là:

330 - 170 - 160 (cây)
Xem thêm: Chọn Font Chữ Mặc Định Trong Word 2010 &Ndash; Mmo Journey, Thay Đổi Phông Chữ Mặc Định Trong Word

moi ban hoc sinh trong duoc so cay la:

330:(34+32)=5(cay)

lop 4a trong duoc la:

34*5=170(cay)

lop 4b vào duoc so cay la:

330-170=160(cay)

dap so:4a:170 cay

4b:160 cay


Mỗi học sinh tdragon được số lượng km là:

330 : ( 34 +32 ) = 5 ( cây )

Lớp 4A trồngđược số lượng km là:

5 x 34 = 170 ( cây )

Lớp 4B tLong được số km là:

5 x 32 = 160 ( cây )

Đ/S: Lớp 4A: 170 cây

Lớp 4B: 160 cây

Mk làm cho không thiếu thốn rồi đó nha


Lớp 4A và lớp 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A bao gồm 34 học sinh, lớp 4B tất cả 32 học sinh. Hỏi từng lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh gần như tLong số cây đồng nhất ?


Lớp 4a cùng lớp 4b trồng được 330 cây. Lớp 4a bao gồm 34 họcsinch , lớp 4b bao gồm 32 họcsinh. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây , hiểu được mỗi học sinh hầu như trồng số cây giống hệt ?


lớp 4a cùng 4b tdragon được 330 cây .lớp 4a có 34 học sinh, lớp 4b có 32 học viên . hỏi từng lớp tLong được bao nhiêu cây , biết rằng từng học sinh phần lớn trong các cây đồng nhất ?


Lớp 4A với 4B tLong được 330 cây. Lớp 4A gồm 34 học viên, lớp 4B tất cả 32 học sinh. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây, biết rằng từng học viên phần đa trồng câu nhỏng nhau?


Lớp 4A và 4B tdragon được 330 cây. Lớp 4A có 34 học viên, lớp 4B gồm 32 học viên. Hỏi từng lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng từng học sinh hầu hết tdragon câu hệt nhau ?


lớp 4a với lớp 4b trồng được 330 cây . lớp 4a bao gồm 34 học viên , lớp 4b bao gồm 32 học sinh . hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây ,biết rằng mỗi học viên phần đông trong các cây như nhau ?


Lớp 4A với 4B tLong được 330 cây . Lớp 4A gồm 34 học viên , lớp 4B gồm 32 học sinh . Hỏi mỗi lớp tLong được bao nhiêu cây ,biết rằng từng học viên dều tLong số lượng km đồng nhất ?
Xem thêm: Các Bài Văn Hay Lớp 12, Bài Viết Văn 12 Mới Nhất Của Học Sinh Giỏi Văn

Lớp 4A cùng lớp 4B trồngđược 330 cây. Lớp 4Abao gồm 34 học viên, lớp 4B tất cả 32 học viên. Hỏi từng lớp trồngđược từng nào cây, hiểu được từng học sinhcác tLong số cây như nhau?


Lớp 4a cùng lớp 4b trồng được 330 cây.Lớp 4a gồm 34 học viên ,lớp 4b bao gồm 32 học sinh Hỏitừng lớp tLong được từng nào cây, hiểu được từng học sinh hầu như trồng số câhệt như nhau


Chuyên mục: