Mã buu chính của bạn la gì

     

Việt Nam gồm 63 tỉnh giấc thành gồm zip code không giống nhau, từng tỉnh thành sẽ chia thành nhiều bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố gồm đầu mã zipcode của tỉnh và đuôi mã không giống nhau.

Bạn đang xem: Mã buu chính của bạn la gì

Để tìm cụ thể về Mã Bưu chính (Zip Code) của những tỉnh thành Việt Nam, Xuất nhập khẩu Lê Ánh sẽ tổng hợp cùng thống kê cụ thể trong bài viết dưới đây:

I.Mã bưu thiết yếu (Zip Code) là gì?

Mã bưu bao gồm - Zip Code là chuỗi các ký tự bao hàm chữ, số hoặc cả chữ với số, được mức sử dụng bởi cộng đồng bưu bao gồm trên toàn cầu. Mỗi non sông có một khối hệ thống ký hiệu mã bưu thiết yếu khác nhau.

Thông thường,Zip Code được dùng để làm xác định showroom nhận thư chi tiết về điểm đến cuối cùng của bưu phẩm đó hoặc dùng để làm khai báo thông tin mua sắm chọn lựa trên những trang web thế giới có yêu cầu nhập mã bưu điện, bưu chính.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Xuất Zalo Trên Máy Tính Nhanh Nhất, Đăng Xuất Zalo, Cách Thoát Zalo Hoàn Toàn

II. Tổng hòa hợp Mã bưu bao gồm (Zip Code) của 63 tỉnh thành

Dưới trên đây là Mã bưu bao gồm (Zip Code) của 63 tỉnh giấc thành:

1.Zip code thức giấc An Giang

Mã Zip code tỉnh giấc An Giang là 880000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc An Giang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1VlrrFoE1_PjdUP_Y6fVB7BLzJRBvhBmgHQpP71l8iEY/edit

2. Zip code tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Mã Zip code tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 790000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1W7Jmd3sIrxBuB5WfxJ6n5APV0QMKzp7pA_OXG0-eM2o/edit

3. Zip code tỉnh bạc bẽo Liêu

Mã Zip code tỉnh bội bạc Liêu là 960000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh bội nghĩa Liêu theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1eNk3gHl2SogmTdFfGnHpHbYWO_lk-qySNsOBl2sBLKI/edit

4. Zip code tỉnh giấc Bắc Kạn

Mã Zip code tỉnh Bắc Kạn là 260000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Bắc Kạn theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1vcwjDgsT3GcYe_nkq5Vbd4OrfepdeoNFMq5TUhOoxAc/edit

5. Zip code tỉnh giấc Bắc Giang

Mã Zip code tỉnh giấc Bắc Giang là 230000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Bắc Giang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1fPCYy9whyEmhEd0eQb1X1hN6Da8P8o2hX2_imV4oYo4/edit

6. Zip code tỉnh giấc Bắc Ninh

Mã Zip code tỉnh thành phố bắc ninh là 220000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh bắc ninh theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1F06pHAL2y5X423CESg_XPNFlBf_VfprDq-Y73L0FR94/edit

7. Zip code tỉnh Bến Tre

Mã Zip code tỉnh tỉnh bến tre là 930000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh tỉnh bến tre theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1VwmXW9vayiIls5diE1vKwWiVn7pA0S3BwDKmwzt0B6g/edit

8. Zip code thức giấc Bình Dương

Mã Zip code tỉnh bình dương là 820000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh bình dương theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1U--fCCnOLrq5Cn-nU2UkU_Cy1OBI9anMHVZByIwsUHM/edit

9. Zip code tỉnh Bình Định

Mã Zip code tỉnh giấc Bình Định là 590000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Bình Định theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1ZCf-6sDyshUXUIiGgBg3IHDgRfo7kH2YqXBWmKbD13w/edit

10. Zip code tỉnh Bình Phước

Mã Zip code tỉnh giấc Bình Phước là 830000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Bình Phước theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/18aYkV3ihzg6ypLxfrEpHBoGk0bBEDGYDwBCCbtffUug/edit

11. Zip code tỉnh giấc Bình Thuận

Mã Zip code thức giấc Bình Thuận là 800000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Bình Thuận theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1MPtv6Sx4-Ye7g1zICSpUViz-NuDpTOP9lRkSSA5hUPs/edit

12. Zip code tỉnh giấc Cà Mau

Mã Zip code tỉnh giấc Cà Mau là 970000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Cà Mau theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1MqBlE1T9EcikGyWxaOsgPTnvKHW3pwJCjDjxWg2fT7Q/edit

13. Zip code tỉnh Cao Bằng

Mã Zip code thức giấc Cao bởi là 270000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Cao bằng theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/18pBgugRBe4kYo5iyBy-ZMkvhOfbrLYFO50GzS59Dcq4/edit

14. Zip code tỉnh yêu cầu Thơ

Mã Zip code tỉnh yêu cầu Thơ là 900000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh phải Thơ theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1yIb6UHa-NfffTK_Gx1pZX8lGTJRV1iQBYJs3HKElyVI/edit

15. Zip code tỉnh Đà Nẵng

Mã Zip code tỉnh Đà Nẵng là 550000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Đà Nẵng theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1wDiMuoHBpZqeuPZIaIs93Cz7NQWIecvcXRZNmz7uZsk/edit

16. Zip code thức giấc Điện Biên

Mã Zip code thức giấc Điện Biên là 380000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Điện Biên theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1tJlFy_als-ufBHwlbmh9V2Qjs2L29Oi52pIveLO9_Kg/edit

17. Zip code tỉnh giấc Đắk Lắk

Mã Zip code tỉnh giấc Đắk Lắk là 630000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Đắk Lắk theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1Z5N_fmt7WjBPCmlBrH1cqJgEo9Jj58-C3oorIg_ImJY/edit

18. Zip code thức giấc Đắk Nông

Mã Zip code tỉnh giấc Đắk Nông là 640000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Đắk Nông theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1Zd3HeXcgqkVqggquKTpzFcl8hYKk-sV31yvL0Yb_clY/edit

19. Zip code tỉnh Đồng Nai

Mã Zip code tỉnh giấc Đồng Nai là 810000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Đồng Nai theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1sMBH4kjBBXwccX-9Iv9Tg69QCFf1eZR3IR3HlqIShJ8/edit

20. Zip code tỉnh giấc Đồng Tháp

Mã Zip code tỉnh Đồng Tháp là 870000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Đồng Tháp theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1PUyBp7zYy2jVq1sXbgHTIlj4HDsby7bU_Nx04eRuahg/edit

21. Zip code tỉnh giấc Gia Lai

Mã Zip code tỉnh giấc Gia Lai là 600000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh giấc Gia Lai theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/13wDBN6LFirm3bqxneUN5ZUyRdiIs7KoWAwXXqka6a3M/edit

22. Zip code tỉnh giấc Hà Giang

Mã Zip code thức giấc Hà Giang là 310000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Hà Giang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1ze4Cod6JJQ44DJ16_bJnruZSfmf550flAElHXxw9HQY/edit

23. Zip code tỉnh Hà Nam

Mã Zip code tỉnh giấc Hà phái mạnh là 400000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Hà phái nam theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1-AfedKIcZBe2kaIVPNG5Bme3e6Zpt7GqJrhVl_WGig0/edit

24. Zip code Hà Nội

Mã Zip code tp. Hà nội là 140000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tp hà nội theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1M143z_JrXa38ZFLF_sHAhnoRCpm1GElsaMs5LFhxZD0/edit

25. Zip code tỉnh giấc Hà Tĩnh

Mã Zip code thức giấc Gia Lai là 480000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Gia Lai theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/19JCxTHT9ix8TzahScHpc2Sa_L_DqWVPU0TTeMu7Zvc8/edit

26. Zip code tỉnh giấc Hải Dương

Mã Zip code tỉnh thành phố hải dương là 170000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh hải dương theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1RfIk9-Pae_91FIf4ZSDZi618Yj9Q2DDwAccLTyPR1X8/edit

27. Zip code thức giấc Hải Phòng

Mã Zip code tỉnh tp. Hải phòng là 180000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh hải phòng theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1ZNw7XpKr7baa0wN7kqAbumo58d0tTAa07cJR3H8JQ7k/edit

28. Zip code tỉnh giấc Hậu Giang

Mã Zip code tỉnh Hậu Giang là 910000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Hậu Giang theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1x4wz7HuTMlADyMOvBJerul5-KP5aVw4EkGYil1cyqsM/edit

29. Zip code tỉnh Hòa Bình

Mã Zip code tỉnh chủ quyền là 350000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh hòa bình theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1j1t9oOS96zVtphWGpoU973Hf7ANbl0GokJ7vWTl_pEg/edit

30. Zip code TP. Hồ Chí Minh

Mã Zip code thành phố hồ chí minh là 710000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tp.hồ chí minh theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1QNS4FWTfX3b-h5HKCm1lKMkLSqVtH9ZtmpJiEFRVaqQ/edit

31. Zip code tỉnh Hưng Yên

Mã Zip code tỉnh Hưng yên là 160000.

Xem thêm: Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Top Opto Tuyển Dụng, Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Top Opto

Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Hưng im theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/10UmGakkGo-41lwn_6b1m5pZqHbuJz3jTX2n8QGQUctI/edit

32. Zip code tỉnh giấc Khánh Hoà

Mã Zip code thức giấc Khánh Hoà là 650000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Khánh Hoà theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1ecSyH6erv-1oo7GmLON9I7mA8gQ584DyOhkyvB1DDe4/edit

*

33. Zip code tỉnh giấc Kiên Giang

Mã Zip code tỉnh giấc Kiên Giang là 920000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh giấc Kiên Giang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1jKcV2ullNAbD9oOhq3YOovGFek-7JToNdpe8ak2-LQE/edit

34. Zip code thức giấc Kon Tum

Mã Zip code tỉnh Kon Tum là 580000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Kon Tum theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1X1kVYj5glOscwlaqZVu_WiT-QQh7HJ25rFR3m531PF0/edit

35. Zip code tỉnh giấc Lai Châu

Mã Zip code tỉnh Lai Châu là 390000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh giấc Lai Châu theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1FBuoohzYZdAKLOcrDk4yHb0vSDIpYbnAgc22KFTGe4Q/edit

36. Zip code tỉnh lạng ta Sơn

Mã Zip code tỉnh thành phố lạng sơn là 240000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh tỉnh lạng sơn theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/140OeKJrxblE9EkXoGzXz5gXVRqcHW8TFpq-4QTotOGw/edit

37. Zip code thức giấc Lào Cai

Mã Zip code tỉnh tỉnh lào cai là 330000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh lào cai theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1XHIvMEXCO8Rz2EjkhJ2QYBjZ42RrCGjSvMQjkdWiJOY/edit

38. Zip code tỉnh Lâm Đồng

Mã Zip code tỉnh giấc Lâm Đồng là 670000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Lâm Đồng theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1AG91DjXz42qYg4hncoYRMjnVFJz0_lwppSUnYvNmI20/edit

39. Zip code tỉnh Long An

Mã Zip code tỉnh giấc Long An là 850000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh giấc Long An theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1j0C_DbelKz_aeOkIlVhJHOiTj8QfkdXWaTDkMeik7vA/edit

40. Zip code tỉnh phái mạnh Định

Mã Zip code tỉnh phái mạnh Định là 420000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh nam giới Định theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1tNF8aqJaAiosil3RlWMIUx4LnUT3AG32ds98eRxZxok/edit

41. Zip code tỉnh giấc Nghệ An

Mã Zip code tỉnh nghệ an là 470000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh nghệ an theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1N8NQTSyOy_MsTc0ovoi9iyDe46fJAqmVvIKSh_oAk2w/edit

42. Zip code Quảng Ninh

Mã Zip code tỉnh quảng ninh là 200000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh quảng ninh theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1zgkd42ZCu4vGfVhzLY62j4wQS3-jwdoF2zwE52MetQM/edit

43. Zip code tỉnh giấc Ninh Bình

Mã Zip code tỉnh ninh bình là 430000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh tỉnh ninh bình theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1VRwh75H4pJhYQD_2Wc0Kj349waR3iiUthzP3GbWy6Tc/edit

44. Zip code tỉnh Ninh Thuận

Mã Zip code tỉnh Ninh Thuận là 660000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Ninh Thuận theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1cCMS8TncALoJ73uZ0trH4ZYibajGSX1MjUPC6mNHACw/edit

45. Zip code thức giấc Phú Thọ

Mã Zip code tỉnh giấc Phú lâu là 290000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Phú lâu theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1AK5nTmz0ygUtg8X6gw95y3XJhhUnYf8iWIftEqWH6Tc/edit

46. Zip code tỉnh giấc Phú Yên

Mã Zip code tỉnh Phú im là 620000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Phú im theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1C-5xKUodjdm8UeDh_imIYKuafB1fnlGQzyNQ5Ko8LDY/edit

47. Zip code tỉnh Quảng Bình

Mã Zip code tỉnh giấc Quảng Bình là 510000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Quảng Bình theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1quJ7hS26h-eNWDi0ntq0ElGy8XwA4zcZxBCoeNUK-qQ/edit

48. Zip code tỉnh giấc Quảng Nam

Mã Zip code thức giấc Quảng phái mạnh là 560000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Quảng phái nam theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1Qtj1oaW2sFt-86dkaW_mrFBqxaCHAJD3Ixd6NWHLb-g/edit

49. Zip code tỉnh giấc Quảng Ngãi

Mã Zip code tỉnh quảng ngãi là 570000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh quảng ngãi theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1nDeFwYmdd5GCtMuKuUhl8cxCbK_eyF0QpfVhlRf0pF4/edit

50. Zip code thức giấc Quảng Trị

Mã Zip code tỉnh Quảng Trị là 520000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Quảng Trị theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1Otah21IOT_jyTgb1fS2cd5evM225X0dgrJ1bhpKRZ7I/edit

51. Zip code thức giấc Sóc Trăng

Mã Zip code thức giấc Gia Lai là 950000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Gia Lai theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1oD6YZWaVLKFaQ52h9uGyXJt4_iuF5bCmxef11lkiGYI/edit

52. Zip code tỉnh đánh La

Mã Zip code tỉnh tô La là 360000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh tô La theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1vPUf10-roB4LRduR4dW1I2Hx9KEmLJ_nkaHEPqdv668/edit

53. Zip code thức giấc Tây Ninh

Mã Zip code tỉnh Tây Ninh là 840000. Phiên bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Tây Ninh theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1icVvzonm8q8tP4Md8ML2dLo6pXV7MsRL7qFMsJvv0qo/edit

54. Zip code thức giấc Thái Bình

Mã Zip code tỉnh thái bình là 410000. Bạn dạng tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh tỉnh thái bình theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1G0_M8VPaU5JhTfzT40c7xI2-OVmnudM3zn9Cg54-zX0/edit

55. Zip code thức giấc Thái Nguyên

Mã Zip code thức giấc Thái Nguyên là 250000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code thức giấc Thái Nguyên theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1dwzPoPF3YpXm1xhlAhDz7XUqM2lidhH-G6C5U64dkLA/edit

56. Zip code tỉnh giấc Thanh Hoá

Mã Zip code thức giấc Thanh Hoá là 440000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Thanh Hoá theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1pJTHd9t8sNGqUHGJRSNV0A39Ewwb-kdmlMSEvMIVL6w/edit

57. Zip code tỉnh thừa Thiên Huế

Mã Zip code tỉnh vượt Thiên Huế là 530000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh quá Thiên Huế theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1cN3TpQkpV1VJ8LLFExQ6IKprk_5V1MNc3oilHf1-_vQ/edit

58. Zip code tỉnh giấc Tiền Giang

Mã Zip code tỉnh Tiền Giang là 860000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Tiền Giang theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1yEYC4nyMExKOfBtVIjQCoTo9yaQZQT60TIGu_nBIaOg/edit

59. Zip code thức giấc Trà Vinh

Mã Zip code tỉnh Trà Vinh là 940000. Bạn dạng tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh Trà Vinh theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/168ctlGKxLkYXNfYdBd16A3V5HyNjbiJPhrSQgT5uOkI/edit

60. Zip code thức giấc Tuyên Quang

Mã Zip code thức giấc Tuyên quang đãng là 300000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Tuyên quang đãng theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1mRa5757AtKLMV9vZ-g-o6pkW5daWlr05lzEJSSxFHRI/edit

61. Zip code tỉnh Vĩnh Long

Mã Zip code tỉnh giấc Vĩnh Long là 890000. Phiên bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh giấc Vĩnh Long theo từng bưu viên hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1lmghS_2h46D7A-AEWX7vgBn_4xAi4AjKalr9JevgZFg/edit

62. Zip code thức giấc Vĩnh Phúc

Mã Zip code tỉnh giấc Vĩnh Phúc là 280000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code thức giấc Vĩnh Phúc theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1R8LeFcO190X8oxEWJ0noCAOdvSpmR5MaVHEUz6p7-Cs/edit

63. Zip code tỉnh yên ổn Bái

Mã Zip code tỉnh yên bái là 320000. Bản tổng hợp cụ thể các mã Zip code tỉnh yên bái theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố chúng ta cũng có thể tham khảo trên đây:

https://docs.google.com/document/d/1wUoaDjJ2CL9C3ifaClY2yAjmQ4p2VFXuJN1174MkGpM/edit

Mong rằng nội dung bài viết về Zip code được chia sẻ trên đây sẽ có ích với bạn. 

Xuất nhập khẩu Lê Ánh – Nơi đào tạo và giảng dạy xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam. Shop chúng tôi đã tổ chức triển khai thành công các khóa học tập xuất nhập khẩu ngơi nghỉ Hà Nội & TPHCM, và cung cấp việc làm cho hàng trăm ngàn học viên, mang đến thời cơ làm bài toán trong ngành logistics cùng xuất nhập khẩu cho với đông đảo học viên bên trên cả nước

Hãy tương tác với công ty chúng tôi để được tư vấn chi tiết về các khóa học xuất nhập khẩu: 0904848855/0966199878


Chuyên mục: Tài chính