ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp a và b cách nhau 20cm

     

Ở khía cạnh nhoáng của một hóa học lỏng có hai mối cung cấp kết hợp $A$ với $B$ phương pháp nhau $20(cm)$ dao động theo phương thẳng đứng với phương trình (u_A = 2.cos(40pi t)(mm)) với (u_B = 2.cos(40pi t + pi )(mm)). Biết tốc độ truyền sóng xung quanh chất lỏng là $30(cm/s)$. Xét hình vuông vắn $ABCD$ thuộc khía cạnh chất lỏng. Số điểm xê dịch với biên độ cực đại bên trên đoạn $BD$ là:


Phương thơm pháp giải

+ Áp dụng biểu thức xác minh bước sóng:(lambda = vT)

+ Áp dụng ĐK giao động cực lớn của 2 mối cung cấp ngược pha: (d_2 - d_1 = (2k + 1)dfraclambdomain authority 2)


*

(BD = sqrt AD^2 + AB^2 = 20sqrt 2 (cm))

Với (omega = 40pi (rad/s) Rightarrow T = dfrac2pi omega = dfrac2pi 40pi = 0,05(s))

Vậy:

(lambdomain authority = v.T = 30.0,05 = 1,5cm)

Tìm số điểm xê dịch với biên độ cực to bên trên đoạn $DB$ chứ đọng chưa hẳn $DC$.

Bạn đang xem: ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp a và b cách nhau 20cm

Nghĩa là vấn đề $C$ hôm nay nhập vai trò là vấn đề $B$.

Xem thêm: Cách Làm Nem Nắm Nam Định - Cách Làm Món Nem Nắm Hải Hậu

Do hai nguồn dao động ngược pha nên số cực lớn trên đoạn $BD$ thoã mãn:

(left{ eginarrayld_2 - d_1 = (2k + 1)dfraclambdomain authority 2\AD - BD ( - 11,04

Đáp án đề xuất lựa chọn là: c


...

Xem thêm: Thuyết Minh Về Cách Làm Đồ Chơi, Hoặc Một Món Đồ Chơi Của Thiếu Nhi (Chong Chóng)


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Trên phương diện nước bao gồm nhị mối cung cấp sóng nước giống như nhau biện pháp nhau $AB = 8(cm)$. Sóng truyền cùng bề mặt nước bao gồm bước sóng $1,2 (cm)$. Số con đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối nhị mối cung cấp là:


Hai nguồn sóng cơ $AB$ biện pháp nhau dao động đụng vơi trên mặt hóa học lỏng, cùng tấn số $100Hz$, cùng pha theo phương thơm vuông vuông góc với phương diện chất lỏng. Vận tốc truyền sóng $20m/s$.Số điểm ko dao độngbên trên đoạn $AB = 1m$ là :


Hai nguồn phối hợp $A, B$ biện pháp nhau $45 mm$ sống xung quanh loáng chất lỏng xấp xỉ theo pmùi hương trình $u_1 = u_2 = 2cos100πt (mm)$. Trên phương diện thoáng hóa học lỏng có hai điểm $M$ cùng $M’$ làm việc cùng một bên của mặt đường trung trực của $AB$ thỏa mãn: $MA - MB = 15 mm$ cùng $M’A - M’B = 35 mm$. Hai điểm này số đông nằm trên các vân giao sứt thuộc loại và thân bọn chúng chỉ có một vân các loại kia. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là:


Tại hai điểm A,B trên mặt chất lỏng biện pháp nhau 10(cm) gồm nhì mối cung cấp vạc sóng theo phương trực tiếp đứng cùng với các pmùi hương trình: (u_1 = 0,2.cos(50pi t)cm) và(u_1 = 0,2.cos(50pi t + pi )cm) . Vận tốc truyền sóng là0,5 (m/s). Coi biên độ sóng ko đổi. Xác định số điểm dao động với biên độ cực to trên đoạn thẳng AB?


Hai mối cung cấp sóng thuộc biên độ cùng tần số và ngược trộn. Nếu khoảng cách thân nhì nguồn là: (AB = 16,2lambdomain authority ) thì số điểm đứng im với số điểm giao động cùng với biên độ cực lớn bên trên đoạn $AB$ thứu tự là:


Trên mặt nước tất cả nhị nguồn phối hợp $A,B$ biện pháp nhau $10 (cm)$ dao động theo những phương thơm trình: (u_1 = 0,2.cos(50pi t + pi )cm) và: (u_1 = 0,2.cos(50pi t + dfracpi 2)cm). Biết vận tốc truyền sóng cùng bề mặt nước là $0,5 (m/s)$. Tính số điểm cực lớn với rất tè bên trên đoạn $A,B$.


Trên mặt nước, nhị nguồn phối hợp $A, B$ bí quyết nhau $40cm$ luôn luôn dao động thuộc trộn, bao gồm bước sóng $6cm$. Hai điểm $CD$ ở cùng bề mặt nước mà $ABCD$ là một trong hình chữ nhật, $AD = 30cm$. Số điểm cực to và đứng yên bên trên đoạn $CD$ lần lượt là:


Tại 2 điểm A, B phương pháp nhau 13centimet xung quanh nước có 2 mối cung cấp sóng nhất quán, tạo ra sóng khía cạnh nước bao gồm bước sóng là một,2centimet. M là vấn đề cùng bề mặt nước phương pháp A cùng B theo lần lượt là 12cm và 5centimet .N đối xứng cùng với M qua AB. Số hyperbol cực lớn giảm đoạn MN là :


Trên phương diện nước tất cả nhì nguồn sóng như thể nhau A cùng B, hai mối cung cấp cùng trộn, cách nhau khoảng chừng (AB = 10 cm) đang xấp xỉ vuông góc với mặt nước tạo nên sóng gồm bước sóng (λ= 0,5 cm). C với D là nhị điểm không giống nhau cùng bề mặt nước, CD vuông góc cùng với AB tại M thế nào cho (MA = 3 cm); (MC = MD = 4 cm). Số điểm xấp xỉ cực to trên CD là:


Ở mặt nhoáng của một chất lỏng bao gồm nhị nguồn phối kết hợp $A$ với $B$ giải pháp nhau $20(cm)$ dao động theo pmùi hương trực tiếp đứng cùng với phương thơm trình (u_A = 2.cos(40pi t)(mm)) với (u_B = 2.cos(40pi t + pi )(mm)). Biết tốc độ truyền sóng cùng bề mặt chất lỏng là $30(cm/s)$. Xét hình vuông vắn $ABCD$ ở trong phương diện chất lỏng. Số điểm xê dịch với biên độ cực to trên đoạn $BD$ là:


Trên mặt nhoáng của hóa học lỏng có hai nguồn phối hợp A với B như thể nhau dao động cùng tần số (f = 8Hz) tạo thành hai sóng Viral với (v = 16cm/s). Hai điểm MN nằm trên tuyến đường nối (AB), nằm ở nhị phía của trung điểm O của đoạn AB cùng bí quyết trung điểm O của AB các đoạn lần lượt là (OM = 3,75 cm), (ON = 2,25cm). Số điểm xê dịch cùng với biên độ cực lớn và cực tiểu trong khúc MN là:


Ở phương diện hóa học lỏng gồm nhì nguồn sóng A, B cách nhau 24 centimet, giao động theo phương thơm thẳng đứng với phương thơm trình là uA=uB=acos60πt (cùng với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt hóa học lỏng là v=45cm/s. hotline MN=4centimet là đoạn trực tiếp trên mặt hóa học lỏng có bình thường trung trực cùng với AB. Khoảng cách xa tuyệt nhất giữa MN với AB là bao nhiêu để có ít nhất 5 điểm dao động cực lớn nằm trong MN?


Hai mối cung cấp sóng phối hợp tương đồng nhau được đặt giải pháp nhau một khoảng cách x bên trên 2 lần bán kính của một vòng tròn nửa đường kính (R) ((x


*

*

Cơ quan lại công ty quản: chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Chuyên mục: