Ôn tập chương 1 hình học 7, giải toán 7 Ôn tập chương 1

     
*
Bài 54 trang 103 sgk tân oán 7 tập 1

Giải bài bác 54 trang 103 SGK Toán thù 7 tập 1. Trong hình 37 có năm cặp mặt đường trực tiếp vuông góc với tứ cặp đường chiến hạ song tuy vậy.


*
Bài 55 trang 103 sgk toán thù 7 tập 1
*
Bài 56 trang 104 sgk tân oán 7 tập 1

Giải bài xích 56 trang 104 SGK Toán thù 7 tập 1. Cho đoạn trực tiếp AB lâu năm 28 milimet. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 hình học 7, giải toán 7 Ôn tập chương 1


*
Bài 57 trang 104 SGK Tân oán 7 tập 1

Giải bài xích 57 trang 104 SGK Tân oán 7 tập 1. Cho hình 39 (a//b), hãy tính số đo x của góc O.Hướng dẫn: Vẽ đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên với a trải qua điểm O.

Xem thêm:


*
Bài 58 trang 104 sgk tân oán 7 tập 1

Giải bài 58 trang 104 SGK Toán 7 tập 1. Tính số đo x vào hình 40. Hãy phân tích và lý giải vị sao tính được nlỗi vậy?


*
Bài 59 trang 104 sgk toán thù 7 tập 1

Giải bài xích 59 trang 104 SGK Toán 7 tập 1. Hình 41 cho biết thêm d // d’ // d’’


*
Bài 60 trang 104 sgk tân oán 7 tập 1

Giải bài 60 trang 104 SGK Toán 7 tập 1. Hãy tuyên bố những định lí được mô tả bằng các hình mẫu vẽ saum rồi viết đưa thiết, kết luận của từng định lí (coi bài xích 5).

Xem thêm: Bài 43 Trang 27 Sgk Toán 9 Bài 43 Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 1, Bài 43 (Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 1)


*
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm soát 45 phút ít (1 tiết) - Đề số 1 - Cmùi hương 1 - Hình học 7


*
Đề soát sổ 45 phút ít (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương thơm 1 - Hình học 7


*
Đề kiểm tra 45 phút ít (1 tiết) - Đề số 3 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương thơm 1 - Hình học 7


*
Đề kiểm soát 45 phút ít (1 tiết) - Đề số 4 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 7

Giải Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương thơm 1 - Hình học 7


*
Đề bình chọn 45 phút ít (1 tiết) - Đề số 5 - Chương thơm 1 - Hình học 7

Giải Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Cmùi hương 1 - Hình học 7


*
*

*

*
Gửi bài xích
*

Đăng cam kết để dìm giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaigiỏi.com gửi những thông báo cho bạn nhằm nhận ra những lời giải xuất xắc cũng tương tự tài liệu miễn giá tiền.


Chuyên mục: