Point là gì

     

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú webchiase.vn.

Bạn đang xem: Point là gì

Học những từ các bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.


< + question word > It was so confusing that eventually it got lớn the point where no one knew what was going on.
I said I"d tell her the bad news, but when it came to the point (= when I had to vị it), I couldn"t.
Thêm những ví dụ What"s the point of that?There"s no point in going if Maggie isn"t going khổng lồ be there.
He won the world heavyweight boxing championship on points (= as a result of the points that he had won).

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 57, 58: Nhân Một Số Thập Phân Với 10, 100, 1000


a socket to which a wire from a piece of electrical equipment is connected in order lớn supply it with electricity or a radio, television, or other signal:
a place on a railway track where the rails (= metal bars on which the trains travel) can be moved khổng lồ allow a train khổng lồ change from one track lớn another:
The point is that on weekends & late at night there should always be someone on duty to khuyến mãi with emergencies.
no point (in doing sth) There is no point in discussing this further if you"ve already made up your mind.
get to/reach a/the point It"s taken us years lớn get to the point where we"re making a reasonable profit.

Xem thêm: Bảng Cân Đối Kế Toán ( Balance Sheet Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


point

Các từ hay được thực hiện cùng với point.


các ví dụ này từ bỏ webchiase.vn English Corpus với từ những nguồn bên trên web. Tất cả những ý kiến trong những ví dụ thiết yếu hiện chủ kiến của các biên tập viên webchiase.vn webchiase.vn hoặc của webchiase.vn University Press tốt của tín đồ cấp phép.
*

*

*

*

trở nên tân tiến Phát triển trường đoản cú điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột những tiện ích tìm kiếm kiếm dữ liệu cấp phép
trình làng Giới thiệu kĩ năng truy cập webchiase.vn English webchiase.vn University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng tía Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tài chính