Nghĩa của từ prophet là gì, prophet nghĩa là gì trong tiếng việt

     
a person who is believed khổng lồ have a special power that allows them to lớn say what a god wishes to lớn tell people, especially about things that will happen in the future:


Bạn đang xem: Nghĩa của từ prophet là gì, prophet nghĩa là gì trong tiếng việt

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ webchiase.vn.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép


Xem thêm:

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập webchiase.vn English webchiase.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết: Cách Chăm Sóc Hoa Giấy Lâu Tàn Và Nở Hoa Quanh Năm

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tài chính