Sacombank lý thái tổ

     
It looks lượt thích your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.
*

*

Stt

Tên điện thoại tư vấn và vị trí cũ

Tên hotline và địa điểm mới

1

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH LÝ THÁI TỔ

374-376 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP.HCM

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH QUẬN 7

370 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy,

Quận 7, TP.HCM

2

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH QUẬN 4

PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN THỊ THẬP

370 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy,

Quận 7, TP.HCM

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

PHÒNG GIAO DỊCH LÝ THÁI TỔ

374-376 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP.HCM

3

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH TÁM THÁNG BA

PHÒNG GIAO DỊCH PHAN ĐĂNG LƯU

197 Phan Đăng Lưu, Phường 1,

Quận Phú Nhuận, TP.HCM

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH QUẬN 4

PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN CÔNG TRỨ

44-50, 52, 54 Nguyễn Công Trứ và

41 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

4

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH NGUYỄN CÔNG TRỨ

44-50, 52, 54 Nguyễn Công Trứ và

41 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN

197 Phan Đăng Lưu, Phường 1,

Quận Phú Nhuận, TP.HCM

5

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC

PHÒNG GIAO DỊCH LỘC NINH

379 Quốc lộ 13, khu phố Ninh Phú,

Thị trấn Lộc Ninh, thị trấn Lộc Ninh,

Tỉnh Bình Phước

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC

PHÒNG GIAO DỊCH LỘC NINH

227 Quốc lộ 13, thành phố Ninh Thịnh,

Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh,

Tỉnh Bình Phước

Thời điểm thực hiện việc rứa đổi:

webchiase.vn sẽ thông tin ngay sau khi được bank Nhà nước – trụ sở TP.HCM, ngân hàng Nhà nước – trụ sở Bình Phước và những cơ quan công dụng liên quan đồng ý chấp thuận bằng văn bản. 


Chuyên mục: Tài chính