Thông tư 39/2015/tt

     

 

1. Yêu mong trong quản lý hệ thống điện phân phối

- loại ngắn mạch cùng thời gian đào thải sự cố

+ Đối cùng với lưới điện trung áp cấp cho cho khu đô thị có tỷ lệ dân cư đông và đường dây có khá nhiều phân đoạn, khó khăn phối hợp đảm bảo giữa những thiết bị đóng cắt trên lưới điện, cho phép thời gian thải trừ sự cầm cố của bảo vệ chính tại một trong những vị trí đóng góp cắt to hơn giá trị phép tắc tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 39/2015 cơ mà phải nhỏ dại hơn 01 (s) và yêu cầu đảm bảo an toàn cho thiết bị với lưới điện.

Bạn đang xem: Thông tư 39/2015/tt

- những bộ chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Độ tin cậy cung ứng điện được thống kê và review qua hai bộ chỉ số bao gồm “Độ tin cậy cung cấp điện toàn phần” và “Độ tin cậy cung ứng điện của lưới năng lượng điện phân phối”. Mỗi cỗ chỉ số độ tin cậy hỗ trợ điện bao hàm 03 chỉ số SAIDI, SAIFI cùng MAIFI được khẳng định theo luật tại Điều 12 Thông bốn 39/2015/TT-BCT.

2. Kế hoạch chi tiêu phát triển lưới điện phân phối

Trình từ bỏ phê chăm bẵm kế hoạch đầu tư chi tiêu phát triển lưới điện trưng bày được Thông bốn số 39/2015 của cục Công thương vẻ ngoài như sau:

- trước ngày 15/9 hàng năm, Tổng công ty Điện lực đồ mưu hoạch chi tiêu phát triển lưới năng lượng điện phân phối thường niên gồm những nội dung tại Điều 24 Thông tư 39/2015/BCT và báo cáo Tập đoàn Điện lực việt nam để thông qua.

- Trước 01/10 hàng năm, Tổng doanh nghiệp Điện lực trình viên Điều tiết điện lực kế hoạch đầu tư phát triển lưới năng lượng điện phân phối hàng năm đã được thông qua.

- trước thời gian ngày 15/10 sản phẩm năm, viên Điều tiết năng lượng điện lực tổ chức đánh giá và thẩm định và phê thông qua kế hoạch đầu tư chi tiêu phát triển lưới điện triển lẵm nhằm bảo vệ vận hành an toàn hệ thống điện phân phối, cung cấp điện giao hàng phát triển tài chính - buôn bản hội cùng xây dựng giá bán điện.

3. Đấu nối vào lưới năng lượng điện phân phối

Thông tư số 39/2015/TT-BCT khí cụ yêu cầu so với thiết bị năng lượng điện đấu nối như sau:

- Sơ đồ vật đấu nối điện chủ yếu phải bao hàm tất cả thiết bị năng lượng điện trung và cao thế tại địa điểm đấu nối, phải thể hiện tại được links giữa lưới điện của doanh nghiệp sử dụng lưới điện bày bán với lưới điện phân phối. Những trang sản phẩm công nghệ điện đề xuất được diễn tả bằng các biểu tượng, ký hiệu tiêu chuẩn và được đặt tên, đặt số theo Quy trình làm việc trong khối hệ thống điện quốc gia.

- Máy giảm có tương tác trực tiếp cùng với điểm đấu nối với các khối hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường kèm theo phải có công dụng đóng cắt dòng điện ngắn mạch lớn số 1 tại điểm đấu nối đáp ứng sơ đồ cải cách và phát triển lưới điện mang lại 10 năm tiếp theo.

- thiết bị cắt thao tác tại điểm đấu nối giữa nhà máy điện với lưới điện phân phối đề xuất được trang bị hệ thống kiểm tra đồng bộ.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ CÔNG THƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 39/2015/TT-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

THÔNGTƯ

QUY ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI

Căn cứ Nghị định số95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của cục Công Thương;

Căn cứ lao lý Điện lựcngày 03 mon 12 năm 2004 và quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của công cụ Điệnlực ngày trăng tròn tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thihành một trong những điều của quy định Điện lực và phương tiện sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaLuật Điện lực;

Theo đề xuất của Cụctrưởng viên Điều tiết năng lượng điện lực,

Bộ trưởng cỗ CôngThương ban hành Thông tứ quy định khối hệ thống điện phân phối.

ChươngI

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông tứ này quy địnhvề:

1. Các yêu ước trongvận hành khối hệ thống điện phân phối.

2. Dự báo yêu cầu phụtải điện.

3. Chiến lược đầu tưphát triển lưới điện phân phối.

4. Điều kiện, yêu cầukỹ thuật và giấy tờ thủ tục đấu nối vào lưới năng lượng điện phân phối.

5. Quản lý và vận hành hệ thốngđiện phân phối.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Thông tư này áp dụngđối với các đối tượng người tiêu dùng sau:

1. Đơn vị phân phốiđiện.

2. Đơn vị phân phốivà kinh doanh nhỏ điện.

3. Đơn vị điều độ hệthống năng lượng điện quốc gia.

4. Đơn vị truyền tảiđiện.

5. Người sử dụng sử dụnglưới năng lượng điện phân phối.

6. Tập đoàn Điện lựcViệt Nam.

7. Tổ chức, cá nhânkhác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từngữ

Trong Thông tứ này,các thuật ngữ tiếp sau đây được đọc như sau:

1. Cấp điện áp làmột giữa những giá trị của điện áp danh định được áp dụng trong hệ thống điện,bao gồm:

a) Hạ áp là cung cấp điệnáp danh định mang lại 01 kV;

b) Trung áp là cấpđiện áp danh định bên trên 01 kV mang đến 35 kV;

c) cao áp là cấp điệnáp danh định trên 35 kV đến 220 kV;

d) Siêu cao áp là cấpđiện áp danh định bên trên 220 kV.

2. Cung cấp điều độ cóquyền điều khiển là cấp điều độ gồm quyền chỉ huy, điều độ hệ thống điệntheo phân cấp cho điều độ.

3. Công suất khảdụng của tổ sản phẩm công nghệ phát năng lượng điện là công suất phát thực tế cực lớn của tổ thứ phátđiện có thể phát ổn định, liên tục trong một khoảng thời hạn xác định.

4. Xấp xỉ điệnáp là sự thay đổi biên độ năng lượng điện áp so với năng lượng điện áp danh định trong thời giandài rộng 01 phút.

5. Điểm đấu nối làđiểm nối trang thiết bị, lưới năng lượng điện và nhà máy điện của người tiêu dùng sử dụng lướiđiện bày bán hoặc Đơn vị trưng bày điện không giống vào lưới năng lượng điện phân phối.

6. Đơn vị điều độhệ thống điện quốc gia là đơn vị chức năng chỉ huy, điều khiển quá trình phát điện,truyền sở hữu điện, triển lẵm điện trong hệ thống điện quốc gia, bao gồm các cung cấp điềuđộ:

a) cấp cho điều độ quốcgia;

b) cung cấp điều độ miền.

7. Đơn vị phátđiện là đơn vị chức năng điện lực thiết lập một hoặc nhiều xí nghiệp sản xuất điện đấu nối vào lướiđiện phân phối, được cấp chứng từ phép hoạt động điện lực trong nghành nghề dịch vụ phát điện.

8. Đơn vị phânphối năng lượng điện là đơn vị chức năng điện lực được cấp thủ tục phép hoạt động điện lực tronglĩnh vực triển lẵm và phân phối điện, bao gồm:

a) Tổng công ty Điệnlực;

b) công ty Điện lựctỉnh, tp trực trực thuộc Tổng doanh nghiệp Điện lực (sau phía trên viết tắt là Công tyĐiện lực tỉnh).

9. Đơn vị phânphối và kinh doanh nhỏ điện là đơn vị điện lực được cấp giấy phép chuyển động điệnlực trong nghành nghề phân phối và nhỏ lẻ điện, tải buôn năng lượng điện từ Đơn vị phân phốiđiện để kinh doanh nhỏ điện cho quý khách sử dụng điện.

10. Đơn vị truyềntải năng lượng điện là đơn vị điện lực được cấp cho phép hoạt động điện lực vào lĩnh vựctruyền cài điện, tất cả trách nhiệm quản lý vận hành lưới điện truyền download quốc gia.

11. Thông số chạm đấtlà tỷ số giữa giá trị điện áp của pha không bị sự cố sau khoản thời gian xảy ra ngắnmạch chạm đất với mức giá trị điện áp của trộn đó trước khi xảy ra ngắn mạch chạmđất (áp dụng cho trường hợp ngắn mạch 01 (một) pha hoặc ngắn mạch 02 (hai) phachạm đất).

12. Hệ thống điệnphân phối là hệ thống điện bao hàm lưới điện cung cấp và các nhà trang bị điệnđấu nối vào lưới năng lượng điện phân phối.

13. Khối hệ thống đođếm là hệ thống bao gồm các thứ đo đếm với mạch năng lượng điện được tích thích hợp đểđo đếm và xác định lượng điện năng truyền tải sang 1 vị trí đo đếm.

14. Khối hệ thống SCADA(Supervisory Control và Data Acquisition) là khối hệ thống thu thập số liệu đểphục vụ bài toán giám sát, tinh chỉnh và quản lý và vận hành hệ thống điện.

15. Quý khách hàng sửdụng điện là tổ chức, cá nhân mua năng lượng điện từ lưới điện bày bán để sử dụng,không cung cấp lại mang đến tổ chức, cá nhân khác.

16. Quý khách sửdụng lưới điện cung cấp là tổ chức, cá thể có trang lắp thêm điện, lướiđiện đấu nối vào lưới điện cung cấp để sử dụng thương mại dịch vụ phân phối điện, baogồm:

a) Đơn vị phân phát điện;

b) Đơn vị phân phốivà nhỏ lẻ điện;

c) quý khách sử dụngđiện.

17. Người sử dụng lớnsử dụng lưới điện bày bán là khách hàng sử dụng lưới điện phân phối, baogồm:

a) Đơn vị phân phát điệnsở hữu nhà máy điện gồm quy mô năng suất từ 03 MW trở lên;

b) người sử dụng sử dụngđiện tất cả sản lượng trung bình từ một triệu kWh/tháng trở lên.

18. Quý khách hàng sửdụng lưới năng lượng điện phân phối bao gồm trạm điện riêng là người sử dụng có trạm biến áp,lưới năng lượng điện riêng đấu nối vào lưới điện trưng bày ở cấp cho điện áp trung áp và 110kV.

19. Lệnh điều độ làlệnh chỉ huy, điều khiển cơ chế vận hành khối hệ thống điện trong thời gian thực.

20. Lưới điện phânphối là phần lưới điện bao hàm các con đường dây cùng trạm điện có cấp điện ápđến 110 kV.

21. Lưới điệntruyền tải là phần lưới điện bao gồm các con đường dây với trạm điện gồm cấp điệnáp bên trên 110 kV.

22. Ngày điển hìnhlà ngày được lựa chọn có cơ chế tiêu thụ điện điển hình nổi bật của phụ download điện theoQuy định nội dung, phương pháp, trình tự với thủ tục phân tích phụ tải điện doBộ công thương ban hành. Ngày điển hình bao hàm ngày điển hình của ngày làmviệc, ngày cuối tuần, dịp nghỉ lễ (nếu có) cho năm, tháng với tuần.

23. Tung lưới làsự chũm mất liên kết giữa các nhà thứ điện, trạm năng lượng điện dẫn mang đến mất năng lượng điện một phầnhay toàn bộ hệ thống năng lượng điện miền hoặc hệ thống điện quốc gia.

24. Loại trừ phụtải là quy trình cắt phụ tải ra khỏi lưới năng lượng điện khi tất cả sự vắt trong hệ thốngđiện hoặc khi có quá tải toàn thể ngắn hạn nhằm bảo vệ vận hành an ninh hệ thốngđiện, được triển khai thông qua hệ thống tự động hóa sa thải phụ cài đặt hoặc lệnh điềuđộ.

25. Sóng hài làsóng năng lượng điện áp và dòng điện hình sin tất cả tần số là bội số của tần số cơ bản.

26. Lắp thêm đầucuối RTU/Gateway là thiết bị để tại trạm điện hoặc nhà máy điện phục vụviệc thu thập và truyền tài liệu về trung tâm tinh chỉnh của hệ thống SCADA.

27. Bóc đấu nối làviệc tách bóc lưới điện hoặc sản phẩm điện của công ty sử dụng lưới năng lượng điện phânphối ra khỏi lưới điện trưng bày tại điểm đấu nối.

28. Thỏa thuận đấunối là văn bản thỏa thuận giữa Đơn vị bày bán điện và quý khách hàng sử dụnglưới điện phân phối tất cả trạm năng lượng điện riêng nhằm đấu nối những trang thiết bị điện củakhách sản phẩm vào lưới điện phân phối.

29. Tiêu chuẩn IEClà tiêu chuẩn chỉnh về chuyên môn điện vày Ủy ban kỹ thuật điện thế giới ban hành.

30. Trạm năng lượng điện làtrạm biến hóa áp, trạm cắt hoặc trạm bù.

31. Trung trọng tâm điềukhiển là trung trọng tâm được trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng technology thôngtin, viễn thông để có thể giám sát, tinh chỉnh và điều khiển từ xa một đội nhóm nhà sản phẩm điện,nhóm trạm điện hoặc những thiết bị đóng cắt trên lưới điện.

ChươngII

YÊUCẦU trong VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI

Mục 1. YÊU CẦU KỸTHUẬT

Điều 4. Tần số

Tần số danh địnhtrong hệ thống điện quốc gia là 50 Hz. Trong điều kiện bình thường, tần số hệthống điện được giao động trong phạm vi ± 0,2 Hz đối với tần số danh định. Trườnghợp khối hệ thống điện bất cập định, tần số hệ thống điện được xấp xỉ trong phạmvi ± 0,5 Hz so với tần số danh định.

Điều 5. Điện áp

1. Những cấp điện ápdanh định trong khối hệ thống điện phân phối

Các cung cấp điện áp danhđịnh trong khối hệ thống điện phân phối bao gồm 110 kV, 35 kV, 22 kV, 15 kV, 10 kV,06 kV với 0,4 kV.

2. Trong chế độ vậnhành thông thường điện áp vận hành có thể chấp nhận được tại điểm đấu nối được phép dao độngso với năng lượng điện áp danh định như sau:

a) trên điểm đấu nốivới người tiêu dùng sử dụng năng lượng điện là ± 05 %;

b) trên điểm đấu nốivới xí nghiệp điện là + 10% và - 05 %;

c) trường hợp công ty máyđiện với khách thực hiện điện đấu nối vào cùng một thanh loại trên lưới năng lượng điện phânphối thì điện áp tại điểm đấu nối bởi vì Đơn vị trưng bày điện quản lý vận hànhlưới điện khu vực quyết định đảm bảo an toàn phù phù hợp với yêu ước kỹ thuật quản lý và vận hành lướiđiện triển lẵm và bảo đảm chất lượng năng lượng điện áp cho khách hàng sử dụng điện.

3. Trong chế độ sự cốđơn lẻ hoặc trong quy trình khôi phục quản lý ổn định sau sự cố, có thể chấp nhận được mứcdao đụng điện áp tại điểm đấu nối với người tiêu dùng sử dụng điện bị ảnh hưởng trựctiếp vị sự cố trong vòng + 05 % cùng - 10 % so với điện áp danh định.

4. Trong chính sách sự cốnghiêm trọng khối hệ thống điện truyền cài hoặc phục hồi sự cố, cho phép mức daođộng năng lượng điện áp trong vòng ± 10 % so với năng lượng điện áp danh định.

5. Trường đúng theo Kháchhàng thực hiện lưới điện phân phối gồm yêu cầu unique điện áp cao hơn so vớiquy định trên Khoản 2 Điều này, quý khách hàng sử dụng lưới năng lượng điện phân phối tất cả thểthỏa thuận cùng với Đơn vị trưng bày điện hoặc Đơn vị trưng bày và kinh doanh nhỏ điện.

Điều 6. Cân bằng pha

Trong chế độ làm việcbình thường, thành phần vật dụng tự nghịch của điện áp pha không vượt thừa 03 % điệnáp danh định so với cấp điện áp 110 kV hoặc 05 % điện áp danh định đối với cấpđiện áp trung áp cùng hạ áp.

Điều 7. Sóng hài điệnáp

1. Tổng độ biến chuyển dạngsóng hài năng lượng điện áp (THD) là tỷ lệ giữa quý giá hiệu dụng của sóng hài điện áp vớigiá trị hiệu dụng của năng lượng điện áp bậc cơ phiên bản (theo đơn vị %), được xem theo côngthức sau:

*

Trong đó:

a) THD: Tổng độ biếndạng sóng hài năng lượng điện áp;

b) Vi: cực hiếm hiệu dụngcủa sóng hài năng lượng điện áp bậc i cùng N là bậc cao nhất của sóng hài phải đánh giá;

c) V1: giá trị hiệu dụngcủa của năng lượng điện áp trên bậc cơ bạn dạng (tần số 50 Hz).

2. Tổng độ vươn lên là dạngsóng hài điện áp tại phần đa điểm đấu nối không được vượt quá giới hạn quy địnhtrong Bảng 1 như sau:

Bảng1. Độ biến dị sóng hài năng lượng điện áp

Cấp điện áp

Tổng biến dị sóng hài

Biến dạng riêng rẽ lẻ

110 kV

3,0 %

1,5 %

Trung với hạ áp

6,5 %

3,0 %

3. được cho phép đỉnh nhọnđiện áp bất thường trên lưới điện bày bán trong thời hạn ngắn vượt vượt tổngmức biến dạng sóng hài phương pháp tại Khoản 2 Điều này tuy nhiên không được khiến hưhỏng vật dụng của lưới năng lượng điện phân phối.

Điều 8. Nhấp nháyđiện áp

1. Vào điều kiệnvận hành bình thường, mức nhấp nháy điện áp tại hầu như điểm đấu nối không đượcvượt quá số lượng giới hạn quy định trong Bảng 2 như sau:

Bảng2: nút nhấp nháy điện áp

Cấp điện áp

Mức nhấp nháy đến phép

110 kV

Pst95% = 0,80

Plt95% = 0,60

Trung áp

Pst95% = 1,00

Plt95% = 0,80

Hạ áp

Pst95% = 1,00

Plt95% = 0,80

Trong đó:

a) nút nhấp nháy điệnáp thời gian ngắn (Pst) là giá trị đo đượctrong khoảng thời hạn 10 phút bởi thiết bị đo tiêu chuẩn chỉnh theo IEC868. Pst95% là ngưỡng cực hiếm củaPst thế nào cho trong khoảng95 % thời hạn đo (ít duy nhất một tuần) với 95 % số địa điểm đo Pst không vượt quá giátrị này;

b) nấc nhấp nháy điệnáp lâu dài (Plt) được xem từ 12 kếtquả đo Pst liên tục (trong khoảngthời gian 02 giờ), theo công thức:

*

Plt95% là ngưỡng giá trị củaPlt sao cho trong khoảng95 % thời hạn đo (ít duy nhất 01 tuần) với 95 % số địa điểm đo Plt ko vượt vượt giátrị này.

2. Trên điểm đấu nốitrung với hạ áp, nút nhấp nháy ngắn hạn (Pst) không được vượt vượt 0,9 với mức nhấpnháy lâu năm (Plt) không được thừa quá0,7 theo tiêu chuẩn chỉnh IEC1000-3-7.

Điều 9. Cái ngắnmạch và thời gian loại trừ sự cố

1. Dòng ngắn mạch lớnnhất có thể chấp nhận được và thời hạn tối đa thải trừ sự cố kỉnh của đảm bảo an toàn chính được quy địnhtrong Bảng 3 như sau:

Bảng3. Dòng ngắn mạch béo nhất cho phép và thời gian tối đa sa thải sự cố

Điện áp

Dòng ngắn mạch lớn nhất (kA)

Thời gian tối đa vứt bỏ sự cầm cố của bảo đảm chính (ms)

Thời gian chịu đựng về tối thiểu của máy (s)

Trung áp

25

500

03

01

110 kV

31,5

150

03

01

2. Đối cùng với lưới điệntrung áp cấp cho cho khu thành phố có tỷ lệ dân cư đông và mặt đường dây có khá nhiều phânđoạn, cực nhọc phối hợp đảm bảo giữa những thiết bị đóng cắt trên lưới điện, đến phépthời gian thải trừ sự vậy của bảo vệ chính tại một số trong những vị trí đóng góp cắt khủng hơngiá trị dụng cụ tại Khoản 1 Điều này tuy nhiên phải nhỏ dại hơn 01 giây (s) cùng phảiđảm bảo bình yên cho thiết bị với lưới điện.

3. Đơn vị phân phốiđiện phải thông tin giá trị chiếc ngắn mạch cực đại chất nhận được tại điểm đấu nối đểKhách hàng lớn áp dụng lưới năng lượng điện phân phối kết hợp trong quy trình đầu tư, lắpđặt thiết bị.

Điều10. Chính sách nối đất

1. Chế độ nối đấttrung tính trong hệ thống điện cung cấp được lao lý trong Bảng 4 như sau:

Bảng4. Chế độ nối đất

Cấp điện áp

Điểm trung tính

110 kV

Nối đất trực tiếp.

35 kV

Trung tính bí quyết ly hoặc nối khu đất qua trở kháng.

15 kV, 22 kV

Nối đất trực tiếp (03 pha 03 dây) hoặc nối đất lặp lại (03 pha 04 dây).

06 kV, 10 kV

Trung tính giải pháp ly.

Dưới 1000 V

Nối khu đất trực tiếp (nối đất trung tính, nối khu đất lặp lại, nối đất trung tính kết hợp).

2. Trường hòa hợp chế độnối khu đất trung tính trong hệ thống điện phân phối thực hiện khác cùng với quy địnhtại Khoản 1 Điều này thì cần được sự đồng ý bằng văn bản của Đơn vị điều độ hệthống điện quốc gia.

Điều11. Thông số sự nuốm chạm đất

Hệ số sự cố gắng chạm đấtcủa lưới điện phân phối không được vượt vượt 1,4 đối với lưới điện tất cả trung tínhnối khu đất trực tiếp và 1,7 so với lưới điện bao gồm trung tính giải pháp ly hoặc lưới điệncó trung tính nối đất qua trở kháng.

Mục 2. ĐỘ TIN CẬYCUNG CẤP ĐIỆN VÀ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG

Điều12. Các chỉ số về độ tin cậy cung ứng điện của lưới năng lượng điện phân phối

1. Những chỉ số về độtin cậy cung ứng điện của lưới điện cung cấp bao gồm:

a) Chỉ số về thờigian mất năng lượng điện trung bình của lưới điện bày bán (System Average InterruptionDuration Index - SAIDI);

b) Chỉ số về số lầnmất điện trung bình của lưới điện phân phối (System Average InterruptionFrequency Index - SAIFI);

c) Chỉ số về số lầnmất năng lượng điện thoáng qua vừa phải của lưới điện trưng bày (Momentary AverageInterruption Frequency Index - MAIFI).

2. Những chỉ số về độtin cậy của lưới điện phân phối được thống kê giám sát như sau:

a) SAIDI được tínhbằng tổng số thời hạn mất điện kéo dài trên 05 phút của người sử dụng sử dụngđiện với Đơn vị bày bán và kinh doanh nhỏ điện download điện của Đơn vị cung cấp điện chiacho tổng số người sử dụng sử dụng điện cùng Đơn vị bày bán và nhỏ lẻ điện download điệncủa Đơn vị bày bán điện, xác định theo công thức sau:

*

*

Trong đó:

- Ti: thời gian mất điệnlần thiết bị i trong thời điểm tháng t (chỉ xét những lần mất điện bao gồm thời gian kéo dãn dài trên 05phút);

- Ki: Tổng số khách hàngsử dụng năng lượng điện và những Đơn vị trưng bày và nhỏ lẻ điện mua điện của Đơn vị phânphối năng lượng điện bị tác động bởi lần mất năng lượng điện thứ i vào tháng t;

- n: Tổng mốc giới hạn mấtđiện kéo dãn trên 05 phút trong thời điểm tháng t thuộc phạm vi hỗ trợ điện của Đơn vịphân phối điện;

- Kt: Tổng số khách hàng hàngsử dụng điện và những Đơn vị cung cấp và nhỏ lẻ điện thiết lập điện của Đơn vị phânphối điện trong tháng t;

- SAIDIt (phút): Chỉ số vềthời gian mất năng lượng điện trung bình của lưới điện phân phối vào tháng t;

- SAIDIy (phút): Chỉ số vềthời gian mất điện trung bình của lưới năng lượng điện phân phối trong thời điểm y.

b) SAIFI được tínhbằng tổng số lượt người sử dụng sử dụng điện với Đơn vị trưng bày và bán lẻ điệnmua điện của Đơn vị triển lẵm điện bị mất điện kéo dãn trên 05 phút phân chia chotổng số khách hàng sử dụng điện cùng Đơn vị phân phối và nhỏ lẻ điện cài điện củaĐơn vị trưng bày điện, khẳng định theo cách làm sau:

*

*

Trong đó:

- n: Tổng chu kỳ mấtđiện kéo dãn trên 05 phút vào tháng t trực thuộc phạm vi cung cấp điện của Đơn vịphân phối điện;

- Ki: Tổng số khách hàng hàngsử dụng điện và những Đơn vị phân phối và nhỏ lẻ điện download điện của Đơn vị phânphối điện bị ảnh hưởng bởi lần mất năng lượng điện thứ i vào tháng t;

- Kt: Tổng số khách hàng hàngsử dụng năng lượng điện và các Đơn vị triển lẵm và kinh doanh nhỏ điện download điện của Đơn vị phânphối điện trong thời điểm tháng t;

- SAIFIt: Chỉ số về số lầnmất điện trung bình của lưới điện phân phối trong tháng t;

- SAIFIy: Chỉ số về số lầnmất điện trung bình của lưới năng lượng điện phân phối trong thời gian y.

c) MAIFI được tínhbằng tổng số lượt người sử dụng sử dụng điện cùng Đơn vị phân phối và kinh doanh nhỏ điệnmua điện của Đơn vị bày bán điện bị mất điện thoáng qua (thời gian mất điệnkéo dài từ 05 phút trở xuống) phân tách cho tổng số người sử dụng sử dụng điện với Đơnvị cung cấp và nhỏ lẻ điện download điện của Đơn vị trưng bày điện, khẳng định theocông thức sau:

*

*

Trong đó:

- n: Tổng số lần mấtđiện thoáng qua trong thời điểm tháng t trực thuộc phạm vi cung ứng điện của Đơn vị phân phốiđiện;

- Ki: Tổng số khách hàng hàngsử dụng điện và các Đơn vị bày bán và nhỏ lẻ điện download điện của Đơn vị phânphối điện bị tác động bởi lần mất điện thoáng qua đồ vật i hồi tháng t;

- Kt: Tổng số khách hàngsử dụng điện và những Đơn vị cung cấp và kinh doanh nhỏ điện cài đặt điện của Đơn vị phânphối điện trong tháng t;

- MAIFIt: Chỉ số về số lầnmất điện thoáng qua vừa đủ của lưới điện phân phối vào thời điểm tháng t;

- MAIFIy: Chỉ số về số lầnmất năng lượng điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối trong thời điểm y.

Điều13. Các bộ chỉ số độ tin cậy cung cấp điện

1. Độ tin cậy cungcấp điện được những thống kê và reviews qua hai cỗ chỉ số bao gồm “Độ tin tưởng cungcấp năng lượng điện toàn phần” với “Độ tin cậy cung cấp điện của lưới năng lượng điện phân phối”. Mỗibộ chỉ số độ tin cậy hỗ trợ điện bao gồm 03 chỉ số SAIDI, SAIFI cùng MAIFI đượcxác định theo nguyên tắc tại Điều 12 Thông tư này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Rút Tiền Từ Remitano Về Vietcombank, Rút Tiền Từ Remitano Về Vietcombank

2. Cỗ chỉ số “Độ tincậy cung cấp điện toàn phần” được áp dụng để đánh giá unique cung cung cấp điệncho người tiêu dùng mua điện của Đơn vị cung cấp điện và được đo lường theo quyđịnh trên Điều 12 Thông tứ này khi không xét các trường hợp xong xuôi cung cấp cho điệndo các lý do sau:

a) người sử dụng sử dụnglưới điện phân phối kiến nghị cắt điện;

b) thứ của Kháchhàng áp dụng lưới điện cung cấp không đáp ứng nhu cầu các yêu ước kỹ thuật, an toànđiện sẽ được khôi phục cung ứng điện;

c) bởi sự chũm thiết bịcủa quý khách hàng sử dụng lưới năng lượng điện phân phối;

d) Do các sự kiện bấtkhả kháng, kế bên khả năng kiểm soát và điều hành của Đơn vị trưng bày điện hoặc vì Kháchhàng sử dụng lưới điện bày bán điện vi phạm luật quy định của luật pháp theo Quyđịnh điều kiện, trình trường đoản cú ngừng, giảm mức cung cấp điện do bộ Công yêu đương banhành.

3. Bộ chỉ số “Độ tincậy cung cấp điện của lưới năng lượng điện phân phối” là 1 trong những trong các chỉ tiêu được sửdụng để reviews hiệu quả buổi giao lưu của Đơn vị bày bán điện được tính toántheo lao lý tại Điều 12 Thông bốn này lúc không xét những trường hợp ngừng cungcấp điện vì các vì sao sau:

a) các trường hợpđược luật pháp tại Khoản 2 Điều này;

b) do mất năng lượng điện từ hệthống năng lượng điện truyền tải;

c) sa thải phụ tảitheo lệnh điều độ của cung cấp điều độ gồm quyền điều khiển;

d) cắt điện khi xétthấy có tác dụng gây mất an ninh nghiêm trọng so với con bạn và thiết bịtrong thừa trình vận hành hệ thống điện.

Điều14. Tổn thất năng lượng điện năng của lưới điện phân phối

Tổn thất điện năngcủa lưới điện trưng bày bao gồm:

1. Tổn thất điện năngkỹ thuật là tổn thất năng lượng điện năng gây nên do bản chất vật lý của con đường dây dẫnđiện, trang thiết bị điện trên lưới điện phân phối.

2. Tổn thất điện năngphi kỹ thuật là tổn thất năng lượng điện năng do ảnh hưởng của các yếu tố trong vượt trìnhquản lý marketing điện mà chưa hẳn do bản chất vật lý của mặt đường dây dẫnđiện, trang thiết bị điện trên lưới điện triển lẵm gây ra.

Điều15. Trình tự phê duyệt tiêu chuẩn độ tin cậy cung ứng điện, tổn thất điện nănghàng năm của lưới điện phân phối

1. Trước thời gian ngày 15tháng 11 hàng năm, tập đoàn Điện lực vn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạchvề độ tin cậy hỗ trợ điện cùng tổn thất năng lượng điện năng đến năm tiếp theo sau của các Đơnvị phân phối điện để trình cục Điều tiết điện lực coi xét, phê duyệt.

2. Trước ngày 15tháng 12 sản phẩm năm, viên Điều tiết điện lực phê duyệt tiêu chuẩn độ tin yêu cungcấp điện với tổn thất điện năng của từng Đơn vị phân phối điện làm đại lý tínhtoán giá thành phân phối điện đến Đơn vị bày bán điện.

Mục 3. YÊU CẦU CHẤTLƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Điều16. Những chỉ tiêu unique dịch vụ khách hàng

1. Thời hạn xem xét,ký thỏa thuận hợp tác đấu nối và tiến hành đấu nối new hoặc thời hạn điều chỉnh đấunối mang lại khách hàng.

2. Thời gian thôngbáo ngừng, bớt mức cung cấp điện.

3. Quality trả lờikiến nghị, năng khiếu nại của chúng ta bằng văn bản được review trên những tiêuchí:

a) cường độ rõ ràngtrong việc vấn đáp kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp bằng văn bạn dạng thể hiệnthông qua văn bản trả lời phải bao hàm các câu chữ sau:

- trả lời khiếu nạiđược chấp nhận hay không;

- lý giải rõ ràngphương án giải quyết và xử lý trong trường đúng theo khiếu nề hà được chấp nhận;

- trong trường hợpkhông đồng ý khiếu nại, Đơn vị cung cấp điện hoặc Đơn vị cung cấp và bánlẻ điện đề xuất nêu rõ tại sao và hướng dẫn khách hàng theo từng trường hợp cầm thể;

- hỗ trợ đầy đủ cácthông tin quan trọng khác góp khách hàng review được cách thực hiện giải quyết.

b) phần trăm số văn bảntrả lời năng khiếu nại của doanh nghiệp trong thời gian quy định trên Điểm c Khoản 2 Điều17 Thông tư này.

4. Chất lượng tiếpnhận năng khiếu nại của chúng ta qua điện thoại cảm ứng thông minh được đánh giá trên tiêu chí tỷ lệsố cuộc gọi của bạn được chào đón trong thời hạn quy định tại Điểm d Khoản2 Điều 17 Thông tứ này.

Điều17. Yêu thương cầu chất lượng dịch vụ khách hàng hàng

1. Đơn vị phân phốiđiện, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện đề xuất tổ chức, gia hạn và update hệthống thông tin để ghi nhận toàn bộ kiến nghị, năng khiếu nại từ quý khách bằng vănbản hoặc qua năng lượng điện thoại.

2. Yêu mong chất lượngdịch vụ quý khách hàng được công cụ như sau:

a) thời hạn xem xétvà ký thỏa thuận đấu nối kể từ khi nhận được hồ sơ đề xuất đấu nối trả chỉnh,hợp lệ theo nguyên tắc tại Điều 45 Thông tứ này;

b) thời hạn thôngbáo ngừng, giảm mức cung ứng điện tại phép tắc điều kiện, trình từ ngừng, giảmmức cung ứng điện do cỗ Công mến ban hành;

c) chất lượng trả lờikiến nghị, năng khiếu nại của người tiêu dùng bằng văn bản: có trên 95% văn bản trả lờikhiếu nại bằng văn phiên bản có văn bản trả lời ví dụ và tuân hành các luật pháp củapháp quy định trong thời hạn 05 ngày làm cho việc;

d) quality tiếpnhận năng khiếu nại của công ty qua năng lượng điện thoại: có trên 80% các cuộc điện thoạicủa người tiêu dùng được tiếp nhận trong thời hạn 30 giây.

ChươngIII

DỰBÁO NHU CẦU PHỤ TẢI ĐIỆN HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI

Điều18. Lý lẽ chung về dự báo nhu yếu phụ download điện khối hệ thống điện phân phối

1. Dự báo yêu cầu phụtải điện khối hệ thống điện cung cấp là đoán trước cho toàn thể phụ thiết lập điện được cungcấp năng lượng điện từ hệ thống điện phân phối, trừ những phụ tải bao gồm nguồn cung cấp điệnriêng. Dự báo yêu cầu phụ sở hữu điện hệ thống điện trưng bày là các đại lý để lập kếhoạch đầu tư chi tiêu phát triển lưới điện trưng bày hàng năm, kế hoạch quản lý và vận hành hệthống năng lượng điện phân phối, kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia và chiến lược vậnhành thị trường điện.

2. Dự báo yêu cầu phụtải điện hệ thống điện phân phối bao hàm dự báo nhu cầu phụ thiết lập điện năm, thángvà tuần.

3. Trách nhiệm dự báonhu ước phụ cài đặt điện hệ thống điện phân phối

a) Đơn vị phân phốivà kinh doanh nhỏ điện, khách hàng lớn thực hiện lưới điện trưng bày có nhiệm vụ cungcấp đến Đơn vị trưng bày điện những số liệu dự báo nhu cầu phụ cài điện của mình,trong đó bao gồm dự báo nhu cầu phụ mua điện tổng phù hợp toàn đơn vị chức năng và nhu cầuphụ mua điện trên từng điểm đấu nối;

b) công ty Điện lựctỉnh có trọng trách dự báo nhu yếu phụ download điện của hệ thống điện phân phốitrong phạm vi quản lí lý bao gồm cả dự báo nhu yếu phụ thiết lập điện tại các điểm đấunối với lưới năng lượng điện truyền tải;

c) Tổng doanh nghiệp Điệnlực có trách nhiệm dự báo yêu cầu phụ sở hữu điện của khối hệ thống điện phân phốitrong phạm vi quản lí lý bao hàm cả dự báo nhu yếu phụ cài đặt điện tại tất cả các điểmđấu nối cùng với lưới năng lượng điện truyền mua trên cơ sở hiệu quả dự báo yêu cầu phụ cài điệncủa những Công ty Điện lực thức giấc trực ở trong và người sử dụng lớn áp dụng lưới điệnphân phối.

4. Tổng công ty Điệnlực có trách nhiệm thực hiện nghiên cứu phụ tải ship hàng dự báo nhu cầu phụ tảiđiện và thống kê giám sát giá bán lẻ điện theo nguyên tắc nội dung, phương pháp, trình tựvà thủ tục phân tích phụ cài điện do cỗ Công yêu mến ban hành.

5. Cục Điều máu điệnlực có nhiệm vụ tổ chức xây cất và phát hành Quy trình đoán trước phụ tải điệnhệ thống điện quốc gia.

Điều19. Dự báo nhu yếu phụ cài điện năm

1. Các thông tin, dữliệu thực hiện cho dự báo nhu cầu phụ download điện năm bao gồm:

a) các số liệu dự báonhu ước phụ cài đặt điện trong Quy hoạch cải tiến và phát triển điện lực tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương đã được duyệt;

b) yếu đuối tố giá điện,tốc độ tăng dân số, xu thế phát triển kinh tế trên địa bàn của Đơn vị phânphối điện và các yếu tố tài chính - thôn hội khác tất cả liên quan;

c) tình tiết nhu cầuphụ cài đặt điện vào 05 năm trước gần nhất;

d) dự đoán tăng trưởngnhu cầu điện của các phụ cài đặt điện hiện nay có trong số năm tới;

đ) yêu cầu điện của cácphụ download mới, những dự án, các khu - cụm công nghiệp đã tất cả kế hoạch đầu tư xâydựng và quy trình đưa vào vận hành;

e) các chương trình tiếtkiệm năng lượng, thống trị nhu cầu phụ download và các chiến thuật giảm tổn thất điệnnăng;

g) công suất và sảnlượng năng lượng điện mua, buôn bán tại từng điểm đấu nối với lưới điện của Đơn vị phân phốiđiện khác;

h) công suất và sảnlượng năng lượng điện xuất, nhập vào (nếu có);

i) các yếu tố, sựkiện xã hội tác động tới yêu cầu phụ sở hữu điện.

2. Công dụng dự báo nhucầu phụ thiết lập điện năm

a) mang đến năm đầu tiên

- Số liệu dự báo điệnnăng, công suất cực to hàng mon của toàn Đơn vị phân phối điện và tại từng điểmđấu nối với lưới năng lượng điện truyền tải;

- Biểu đồ dùng ngày điểnhình hàng tháng của toàn Đơn vị triển lẵm điện cùng tại từng điểm đấu nối vớilưới năng lượng điện truyền tải.

b) mang lại 04 năm tiếptheo

- Số liệu dự báo điệnnăng, công suất cực đại hàng năm của toàn Đơn vị trưng bày điện cùng tại từng điểmđấu nối với lưới điện truyền tải;

- Biểu đồ ngày điểnhình thường niên của toàn Đơn vị trưng bày điện và tại từng điểm đấu nối với lướiđiện truyền tải.

3. Trọng trách cungcấp thông tin giao hàng dự báo nhu yếu phụ thiết lập điện

a) khách hàng sử dụngđiện tất cả sản lượng bình quân từ một triệu kWh/tháng trở lên trên có trách nhiệm cungcấp các thông tin sau:

- Biểu vật phụ tảiđiện ngày nổi bật hiện trạng;

- Dự loài kiến công suấtcực đại và sản lượng điện đk sử dụng sản phẩm tháng trong thời hạn tới; dự kiếncông suất cực lớn và sản lượng điện đăng ký sử dụng hàng năm trong 04 năm tiếptheo;

- Các thông số kỹ thuật bổsung về lưới điện, máy giảm và sơ đồ cha trí đảm bảo an toàn cho các thiết bị trực tiếpđấu nối hoặc có tác động tới lưới năng lượng điện phân phối.

b) người sử dụng lớn sửdụng lưới điện bày bán sở hữu tổ lắp thêm phát điện có trách nhiệm cung cấp cácthông tin sau:

- đoán trước sản lượng,công suất hàng tháng rất có thể phát lên lưới năng lượng điện phân phối;

- thông số kỹ thuật kỹ thuậtcủa các tổ máy phát điện mới và quy trình tiến độ đưa vào quản lý và vận hành trong 05 năm tiếptheo.

c) Đơn vị phân phốivà nhỏ lẻ điện bao gồm trách nhiệm hỗ trợ các tin tức sau:

- Tổng số khách hàng hàng,điện năng thống kê theo năm thành phần của 05 thời gian trước gần nhất;

- Dự báo nhu yếu côngsuất và điện năng của năm thành phần quý khách trong 05 năm tiếp theo;

- Biểu đồ phụ tảingày điển hình hàng tháng tại điểm đấu nối mang đến năm tới;

- Các thông số kỹ thuật bổsung về lưới điện, máy cắt và sơ đồ cha trí bảo vệ cho các thiết bị năng lượng điện trựctiếp đấu nối hoặc có ảnh hưởng tới lưới năng lượng điện phân phối.

d) Đơn vị phân phốiđiện đấu nối cùng với lưới năng lượng điện của Đơn vị trưng bày điện không giống phải hỗ trợ cácthông tin về công suất cực đại và sản lượng giao nhận dự kiến tại điểm đấu nốitrong từng tháng của năm tới; công suất cực lớn và sản lượng giao dấn dự kiếntại điểm đấu nối trong mỗi năm trong quy trình tiến độ 04 năm tiếp theo.

4. Trình từ bỏ thực hiện

a) trước thời gian ngày 01tháng 7 hàng năm, các đối tượng người sử dụng được cách thức tại Khoản 3 Điều này phải cungcấp tin tức cho Đơn vị triển lẵm điện để lập dự báo yêu cầu phụ thiết lập điện chonăm tới cùng 04 năm tiếp theo;

b) trước thời điểm ngày 01tháng 8 hàng năm, Tổng doanh nghiệp Điện lực phải xong kết quả dự báo nhu cầuphụ tải điện thường niên theo giải pháp tại Khoản 2 Điều này để hỗ trợ cho Đơn vịđiều độ hệ thống điện quốc gia.

Điều20. Dự báo nhu cầu phụ mua điện tháng

1. Các thông tin, dữliệu thực hiện cho dự báo nhu yếu phụ thiết lập điện mon a) kết quả dự báo nhu cầuphụ mua điện năm;

b) những số liệu thốngkê về điện năng tiêu thụ, hiệu suất cao điểm ngày cùng cao điểm buổi tối trong thángtương ứng của năm kia đó;

c) những thông tin cầnthiết khác.

2. Công dụng dự báo nhucầu phụ sở hữu điện tháng

a) hiệu suất cực đại,điện năng tiêu thụ mặt hàng tuần của toàn Đơn vị phân phối điện với tại từng điểmđấu nối với lưới năng lượng điện truyền tải;

b) hiệu suất cực đại,điện năng chuyển hàng tuần tại những điểm giao thương điện với quốc tế thôngqua lưới năng lượng điện của Đơn vị trưng bày điện;

c) hiệu suất cực đại,điện năng chuyển hàng tuần của các người sử dụng lớn thực hiện lưới điện phânphối;

d) Biểu đồ dùng điển hìnhcủa ngày có tác dụng việc, ngày nghỉ, dịp lễ hàng tuần của toàn Đơn vị cung cấp điện.

3. Người tiêu dùng lớn sửdụng lưới năng lượng điện phân phối bao gồm trách nhiệm cung ứng cho Đơn vị triển lẵm điện vềdự báo điện năng tiêu thụ, công suất cực đại trong mon tới tại những điểm đấunối trong những trường hòa hợp sau:

a) hiệu suất điệntiêu thụ chênh lệch trên 02 MW so với số liệu của tháng tương ứng trong dự báonhu cầu phụ cài điện năm;

b) công suất phát củaĐơn vị phát năng lượng điện chênh lệch bên trên 01 MW so với hiệu suất phát dự con kiến của thángtương ứng trong dự báo nhu yếu phụ cài điện năm.

4. Trình từ thực hiện

a) trước thời gian ngày 15 hàngtháng, người sử dụng lớn thực hiện lưới điện bày bán phải hỗ trợ cho Đơn vị phânphối điện các thông tin theo chính sách tại Khoản 3 Điều này ship hàng dự báo nhucầu phụ cài đặt điện mon tới;

b) trước ngày 20 hàngtháng, Tổng doanh nghiệp Điện lực phải dứt dự báo yêu cầu phụ cài đặt điện thángtới và thông tin cho Đơn vị điều độ khối hệ thống điện quốc gia.

Điều21. Dự báo nhu cầu phụ thiết lập điện tuần

1. Công dụng dự báo nhucầu phụ cài đặt điện tuần bao gồm các thông số sau:

a) công suất cực đại,điện năng tiêu hao theo từng ngày một của toàn Đơn vị triển lẵm điện với tại từng điểmđấu nối với lưới năng lượng điện truyền tải;

b) công suất cực đại,điện năng giao dìm theo từng ngày tại những điểm mua bán điện cùng với nước ngoàithông qua lưới năng lượng điện của Đơn vị bày bán điện;

c) Biểu vật phụ tảitừng ngày trong tuần của toàn Đơn vị phân phối điện.

2. Trước 10h00 trang bị Bahàng tuần, Tổng công ty Điện lực tất cả trách nhiệm xong xuôi và cung cấp cho Đơnvị điều độ hệ thống điện quốc gia dự báo yêu cầu phụ cài đặt 02 tuần tới để lậpphương thức vận hành cho 02 tuần tới.

ChươngIV

KẾHOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI

Điều22. Hình thức chung về kế hoạch đầu tư phát triển lưới năng lượng điện phân phối

1. Hàng năm, Tổngcông ty Điện lực có trách nhiệm lập kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phânphối trong phạm vi quản lý cho năm tới và tất cả xét đến 02 năm tiếp theo.

2. Kế hoạch đầu tưphát triển lưới điện phân phối thường niên được lập địa thế căn cứ trên các cơ sở sau đây:

a) công dụng dự báo nhucầu phụ cài đặt điện năm;

b) cân xứng với Quyhoạch cải tiến và phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được phêduyệt và các thỏa thuận đấu nối sẽ ký.

Điều23. Yêu thương cầu đối với kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện triển lẵm hàng năm

1. Đảm bảo cung cấpđiện cho yêu cầu phụ tải của doanh nghiệp hiện gồm và các người sử dụng mới dự kiến;đấu nối những nguồn điện new vào lưới điện phân phối.

2. Đáp ứng các yêucầu quản lý và vận hành hệ thống điện phân phối quy định trên Chương II Thông tứ này.

3. Đề xuất danh mụcchi máu và giai đoạn đưa vào quản lý và vận hành các công trình xây dựng lưới điện phân phối cần đầutư trong thời gian tới và tổng cân nặng đầu tư theo các hạng mục dự án công trình cho 02năm tiếp theo.

4. Đề xuất danh mụccác công trình xây dựng lưới điện truyền tải cần đầu tư, nâng cấp để thỏa mãn nhu cầu các yêu cầuvề tiến độ đầu tư các công trình trong kế hoạch đầu tư chi tiêu phát triển lưới điệnphân phối.

Điều24. Ngôn từ kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối

Kế hoạch chi tiêu pháttriển lưới điện phân phối bao gồm các nội dung bao gồm sau:

1. Đánh giá hiệntrạng lưới điện phân phối.

2. Dự báo nhu cầu phụtải điện năm tới có xét cho 04 năm tiếp theo quy định tại Điều 19 Thông tư này.

3. Đánh giá tình hìnhthực hiện đầu tư chi tiêu các công trình lưới điện triển lẵm đã được phê săn sóc trong kếhoạch đầu tư chi tiêu phát triển lưới điện phân phối năm ngay tức khắc kề.

4. Danh mục các điểmđấu nối mới với quý khách hàng lớn thực hiện lưới điện triển lẵm kèm theo dự loài kiến điểmđấu nối đã làm được thỏa thuận.

5. Các giám sát phântích, tuyển lựa sơ vật kết lưới tối ưu, bao gồm:

a) đo lường và thống kê chế độvận hành lưới năng lượng điện phân phối;

b) đo lường và tính toán ngắnmạch cho tới thanh loại trung thế của các trạm 110 kV;

c) đo lường tổn thấtđiện áp bên trên lưới phân phối;

d) giám sát và đo lường tổn thấtđiện năng trên lưới phân phối;

đ) đo lường và thống kê bù côngsuất bội nghịch kháng;

e) chiến lược thực hiệnbù hiệu suất phản kháng trên lưới năng lượng điện phân phối.

6. Danh mục các côngtrình con đường dây và trạm biến áp triển lẵm điện xây bắt đầu hoặc yêu cầu cải khiến cho nămtới cùng tổng khối lượng đầu tư xây mới và tôn tạo lưới điện triển lẵm theocác cấp điện áp và các hạng mục công trình xây dựng cho 02 năm tiếp theo sau theo quy địnhtại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thôngtư này.

7. Tổng hợp vốn đầutư xây mới và cải tạo lưới điện phân phối theo những cấp năng lượng điện áp.

Điều25. Trình từ bỏ phê duyệt kế hoạch đầu tư chi tiêu phát triển lưới năng lượng điện phân phối

1. Trước ngày 15tháng 9 sản phẩm năm, Tổng doanh nghiệp Điện lực có trọng trách lập kế hoạch đầu tư chi tiêu pháttriển lưới điện trưng bày hàng năm bao hàm các nội dung cơ chế tại Điều 24 Thôngtư này và báo cáo Tập đoàn Điện lực việt nam để thông qua.

2. Trước 01 tháng 10hàng năm, Tổng công ty Điện lực có nhiệm vụ trình cục Điều tiết năng lượng điện lực kếhoạch chi tiêu phát triển lưới năng lượng điện phân phối hàng năm đã được tập đoàn Điện lựcViệt phái mạnh thông qua.

3. Trước ngày 15tháng 10 mặt hàng năm, viên Điều tiết điện lực có nhiệm vụ tổ chức đánh giá vàphê chuẩn y kế hoạch đầu tư chi tiêu phát triển lưới điện phân phối của Tổng doanh nghiệp Điệnlực nhằm đảm bảo vận hành bình yên hệ thống điện phân phối, cung cấp điện phụcvụ phạt triển kinh tế - buôn bản hội cùng xây dựng giá bán điện.

ChươngV

ĐẤUNỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI

Mục1. NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều26. Điểm đấu nối

1. Điểm đấu nối tronghệ thống điện phân phối bao gồm:

a) Điểm nối trangthiết bị, lưới năng lượng điện và xí nghiệp điện của công ty sử dụng lưới điện phân phốivào lưới điện trưng bày của Đơn vị triển lẵm điện;

b) Điểm nối trangthiết bị, lưới điện giữa nhị Đơn vị trưng bày điện;

c) Điểm nối trangthiết bị, lưới điện của bạn sử dụng năng lượng điện vào lưới điện cung cấp của Đơnvị bày bán và kinh doanh nhỏ điện.

2. Điểm đấu nối phảiđược mô tả chi tiết bằng các bản vẽ, sơ đồ, thuyết minh có liên quan trong Thỏathuận đấu nối hoặc vừa lòng đồng giao thương mua bán điện.

Điều27. Tinh ranh giới phân định tài sản và quản lý vận hành

1. Ranh ma giới phânđịnh gia sản giữa Đơn vị cung cấp điện hoặc Đơn vị trưng bày và kinh doanh nhỏ điệnvới người sử dụng sử dụng lưới năng lượng điện phân phối là điểm đấu nối.

2. Gia sản của mỗibên trên ranh giới phân định tài sản phải được liệt kê chi tiết kèm theo các bảnvẽ, sơ trang bị có tương quan trong thỏa thuận hợp tác đấu nối hoặc vừa lòng đồng giao thương mua bán điện.

3. Tài sản thuộc sởhữu của bên nào thì bên đó có trách nhiệm đầu tư, xây cất và quản lí lý, vận hànhtheo các tiêu chuẩn và cơ chế của pháp luật, trừ trường hợp tất cả thỏa thuậnkhác.

Điều28. Vâng lệnh quy hoạch trở nên tân tiến điện lực

1. Cách thực hiện đấu nốicác trạm điện, lưới điện và nhà máy sản xuất điện mới vào lưới điện phân phối đề xuất phùhợp cùng với quy hoạch cải cách và phát triển điện lực vẫn được cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyềnphê duyệt.

2.Trường hợp phương pháp đấu nối đề nghị của người tiêu dùng không cân xứng với quy hoạchphát triển năng lượng điện lực đã làm được phê duyệt, Đơn vị phân phối điện hoặc Đơn vị phânphối và kinh doanh nhỏ điện có trách nhiệm thông tin cho người tiêu dùng sử dụng lưới điệnphân phối biết để thực hiện điều chỉnh, bổ sung cập nhật quy hoạch theo pháp luật nộidung, trình tự, giấy tờ thủ tục lập, thẩm định, phê chú tâm và kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch pháttriển điện lực do bộ Công yêu mến ban hành.

Điều29. Trách nhiệm tuân thủ các yêu ước về đấu nối và phối hợp thực hiện đấu nối

1. Đơn vị phân phốiđiện và khách hàng sử dụng lưới điện phân phối gồm trách nhiệm vâng lệnh các yêucầu về đấu nối thiết bị điện thuộc sở hữu của bản thân mình theo đúng khí cụ tại Thôngtư này.

2. Đơn vị phân phốiđiện gồm trách nhiệm phối kết hợp thực hiện cách thực hiện đấu nối khi người sử dụng có hồsơ ý kiến đề xuất đấu nối vừa lòng lệ. Câu hỏi đấu nối và điều chỉnh đấu nối phải đảm bảo an toàn đápứng những yêu ước kỹ thuật so với thiết bị đấu nối giải pháp tại Mục 2 Chươngnày.

3. Trường hợp cácthiết bị tại điểm đấu nối của người sử dụng sử dụng lưới điện phân phối không đápứng được các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý và vận hành lưới điện phân phối, Đơn vịphân phối điện bao gồm trách nhiệm thông báo và phối hợp với khách hàng giới thiệu biệnpháp tự khắc phục. Người sử dụng sử dụng lưới năng lượng điện phân phối đề xuất chịu mọi chi phíthực hiện những biện pháp tương khắc phục.

4. Đơn vị phân phốiđiện bao gồm trách nhiệm phát hành quy trình nội bộ thực hiện các nội dung công táccủa solo vị, phối phù hợp với khách sản phẩm để nhằm mục tiêu rút ngắn thời hạn thực hiện thỏathuận đấu nối, thực hiện đấu nối đến khách hàng.

Mục2. YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐẤU NỐI

Điều30. Yêu thương cầu so với thiết bị điện đấu nối

1. Sơ thứ đấu nối điệnchính phải bao gồm tất cả thiết bị năng lượng điện trung và cao thế tại địa điểm đấu nối,phải biểu lộ được liên kết giữa lưới điện của người tiêu dùng sử dụng lưới điệnphân phối với lưới năng lượng điện phân phối. Những trang thiết bị điện đề nghị được miêu tả bằngcác biểu tượng, ký kết hiệu tiêu chuẩn chỉnh và được đặt tên, viết số theo các bước thaotác trong khối hệ thống điện tổ quốc do cỗ Công thương ban hành.

2. Sản phẩm công nghệ cắt bao gồm liên hệtrực tiếp cùng với điểm đấu nối và các hệ thống bảo vệ, điều khiển, đo lường và thống kê đi kèmphải có chức năng đóng cắt loại điện ngắn mạch lớn số 1 tại điểm đấu nối đáp ứngsơ đồ cải cách và phát triển lưới điện mang đến 10 năm tiếp theo.

3. Máy giảm thực hiệnthao tác tại điểm đấu nối giữa nhà máy sản xuất điện cùng với lưới điện phân phối phải đượctrang bị hệ thống kiểm tra đồng bộ.

Điều31. Yêu mong về cân bằng pha

Trong cơ chế làm việcbình thường, quý khách hàng sử dụng lưới điện bày bán phải bảo vệ thiết bị củamình không khiến ra thành phần sản phẩm công nghệ tự nghịch của điện áp pha tại điểm đấu nối quá3 % điện áp danh định đối với cấp năng lượng điện áp 110 kV hoặc vượt 5 % năng lượng điện áp danh địnhđối với cấp cho điện áp bên dưới 110 kV.

Điều32. Yêu mong về sóng hài mẫu điện

1. Giá trị cực đạicho phép của tổng độ biến tấu sóng hài mẫu điện phụ tải tạo ra được quy địnhnhư sau:

a) Đối với đấu nốivào cung cấp điện áp trung áp cùng hạ áp tất cả công suất nhỏ hơn 50 kW: giá chỉ trị chiếc điệncủa sóng hài bậc cao không vượt quá 20 % cái điện phụ tải;

b) Đối với đấu nốivào cung cấp điện áp cao thế hoặc các đấu nối có công suất từ 50 kW trở lên: giá chỉ trịdòng năng lượng điện của sóng hài bậc cao ko vượt vượt 12 % chiếc điện phụ tải.

2. Tổng độ vươn lên là dạngsóng hài mẫu điện bởi Đơn vị bày bán điện đo trên điểm đấu nối của khách hàngsử dụng lưới điện bày bán được đo đếm theo tiêu chuẩn IEC1000-4-7, kéo dài ítnhất 24 tiếng với chu kỳ 10 phút 01 lần. Chậm nhất 06 tháng kể từ thời điểm pháthiện thiết bị của bạn không giành được giá trị giải pháp tại Khoản 1 Điềunày, người sử dụng phải áp dụng những biện pháp khắc phục và hạn chế để dành được giá trị tổng độbiến dạng sóng hài loại điện trong giới hạn cho phép.

Điều33. Yêu ước về nhấp nháy năng lượng điện áp

Mức nhấp nháy điện áptối đa chất nhận được tại điểm đấu nối với lưới năng lượng điện phân phối cần theo hình thức tạiĐiều 8 Thông bốn này.

Điều34. Yêu mong về chế độ nối đất

1. Khách hàng sử dụnglưới điện trưng bày phải áp dụng các chính sách nối đất trung tính trong lưới điệncủa mình theo điều khoản tại Điều 10 Thông tứ này, trừ trường hợp bao gồm thỏa thuậnkhác và được sự gật đầu của cấp cho điều độ có quyền điều khiển.

2. Trường phù hợp khách hàngđược cung ứng điện từ rất nhiều phía, người sử dụng có nhiệm vụ lắp đặt những thiếtbị bảo vệ thích hợp nhằm mục tiêu ngăn ngăn và hạn chế dòng năng lượng điện chạy qua điểm trungtính xuống đất.

Điều35. Yêu cầu về hệ số công suất

Khách mặt hàng sử dụngđiện để sản xuất, khiếp doanh, dịch vụ có trạm biến áp riêng biệt hoặc không tồn tại trạmbiến áp riêng nhưng lại có năng suất sử dụng cực lớn từ 40 kW trở lên bao gồm tráchnhiệm gia hạn hệ số năng suất (cosj)tại điểm đặt thiết bị đo đếm năng lượng điện năng theo thích hợp đồng giao thương điện không nhỏ dại hơn0,9.

Điều36. Yêu cầu về khối hệ thống bảo vệ

1. Hệ thống rơ le bảovệ của các trạm điện, mặt đường dây cấp cho điện áp 110 kV cùng tổ vật dụng phát điện của nhàmáy điện đấu nối vào lưới điện cấp điện áp 110 kV phải vâng lệnh Quy định về yêucầu kỹ thuật so với hệ thống rơ le đảm bảo an toàn và tự động hóa trong nhà máy điện vàtrạm thay đổi áp vị Cục Điều tiết năng lượng điện lực ban hành.

2. Đơn vị phân phốiđiện và người tiêu dùng sử dụng lưới năng lượng điện phân phối tất cả trạm điện riêng bao gồm tráchnhiệm thiết kế, đính đặt, chỉnh định, phân tích và quản lý và vận hành hệ thống bảo vệ trênlưới điện trong phạm vi thống trị để đáp ứng nhu cầu các tiêu chuẩn chỉnh và yêu mong về thờigian tác động, độ nhạy và tính tinh lọc khi loại trừ sự cố, bảo đảm an toàn vận hành hệthống điện bày bán an toàn, tin cậy.

3. Đơn vị phân phốiđiện và người tiêu dùng sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng yêu cầu thốngnhất các yêu cầu về hệ thống đảm bảo trong thỏa thuận hợp tác đấu nối. Việc phối hợptrang bị, lắp đặt các thiết bị đảm bảo rơ le trên điểm đấu nối đề xuất được thỏathuận thân Đơn vị trưng bày điện, quý khách hàng sử dụng lưới điện trưng bày và Cấpđiều độ bao gồm quyền điều khiển trong quá trình thỏa thuận đấu nối.

4. Đơn vị phân phốiđiện phải cung cấp cho khách hàng sử dụng lưới năng lượng điện phân phối bao gồm trạm điệnriêng các thông số kỹ thuật của khối hệ thống rơ le bảo đảm trên lưới điện triển lẵm liên quantrực tiếp nối hệ thống đảm bảo an toàn của người sử dụng tại điểm đấu nối trong thừa trìnhthỏa thuận đấu nối. Cung cấp điều độ có quyền điều khiển và tinh chỉnh có nhiệm vụ tính toán,kiểm tra và phát hành phiếu chỉnh định rơ le đảm bảo an toàn hoặc thông qua các trị sốchỉnh định trên lưới điện trưng bày thuộc quyền tinh chỉnh theo các bước điềuđộ hệ thống điện đất nước do bộ Công yêu thương ban hành.

5. Quý khách sử dụnglưới năng lượng điện phân phối bao gồm trạm điện riêng ko được trường đoản cú ý lắp đặt thiết bị để hạnchế mẫu điện ngắn mạch tại thanh mẫu đấu nối cùng với lưới năng lượng điện phân phối, trừtrường phù hợp có thỏa thuận với Đơn vị phân phối điện và cung cấp điều độ bao gồm quyền điềukhiển.

6. Ngoài các yêu cầuđược điều khoản tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, hệ thống bảo vệ của nhàmáy điện và khách hàng sử dụng lưới năng lượng điện phân phối có trạm năng lượng điện riêng đấu nốivào cấp cho điện áp 110 kV phải thỏa mãn nhu cầu các yêu mong sau:

a) những đường dây điệncấp năng lượng điện áp 110 kV đấu nối xí nghiệp sản xuất điện vào hệ thống điện đất nước phải bao gồm 02(hai) kênh thông tin liên lạc phục vụ cho câu hỏi truyền biểu đạt rơ le bảo vệgiữa nhì đầu con đường dây với thời gian truyền không to hơn 20 ms;

b) người sử dụng sử dụnglưới năng lượng điện phân phối gồm trạm điện riêng đấu nối vào cấp điện áp 110 kV có tráchnhiệm đầu tư, lắp ráp rơ le tần số thấp phục vụ tự động hóa sa thải phụ thiết lập theotính toán của cung cấp điều độ tất cả quyền điều khiển.

Điều37. Yêu mong về hệ thống thông tin

1. Xí nghiệp điện đấunối vào lưới điện phân phối có năng suất từ 10 MW trở lên trên hoặc trạm thay đổi áp 110kV bắt buộc được trang bị khối hệ thống thông tin và kết nối hệ thống này tương thíchvới hệ thống thông tin của cấp điều độ bao gồm quyền điều khiển phục vụ thông tinliên lạc và truyền dữ liệu trong quản lý và vận hành hệ thống điện. Những phương nhân thể thôngtin liên lạc tối thiểu phục vụ công tác điều độ bao gồm kênh trực thông, năng lượng điện thoạivà fax phải hoạt động tốt.

Xem thêm: Dcr Là Gì? Decred Coin Là Gì ? Làm Sao Tạo Được Ví Decred? Tất Tần Tật Thông Tin Về Decred Coin Là Gì

2. Các yêu ước về hệthống thông tin không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này được cácđơn vị thỏa thuận hợp tác thống duy nhất và yêu cầu ghi rõ trong văn bản đấu nối.

3. Đơn vị phân phốiđiện với Khách hàng
Chuyên mục: Tài chính