Python — thuật toán brute force, python, thuật toán brute force ppsx

     

Giới thiệu về bài tân oán tìm kiếm chủng loại, string: https://webchiase.vn/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, kiếm tìm kiếm mẫu mã với thuật toán thù kiếm tìm kiếm Brute Force, Brute Force vào Java

Lần lượt xét từng vị trí i trong xâu ký kết trường đoản cú cội trường đoản cú 0 cho n-m, so sánh y với x<0…m-1> bằng phương pháp xét từng cặp ký kết từ một với chỉ dẫn công dụng kiếm tìm kiếm.

Đặc điểm:

Thực hiện nay trái qua phảiKhông tất cả trộn chi phí xử líĐộ phức hợp O(mn)

Input:

Xâu mẫu mã x=(x0,x1,…,xm-1) độ lâu năm mXâu văn bản: y= (y0, y1,…, yn-1) độ dài n

Ouput: tất cả những địa điểm của x vào y

Cài đặt thuật toán:

public class BruteForce public static void search(char<> x, char<> y) int m = x.length; int n = y.length; System.out.print("Các địa chỉ mở ra trong vnạp năng lượng phiên bản của xâu mẫu mã là: "); for (int j = 0; j = m - 1) System.out.print(j + " "); } public static void main(String<> args) search("GCAGAGAG".toCharArray(), "GCATCGCAGAGAGTTATACAGTACG".toCharArray()); }Kiểm nghiệm thuật toán:

*
*
*
*
*
*
*
Bạn đang xem: Python — thuật toán brute force, python, thuật toán brute force ppsx

This entry was posted in Algorithm & tagged algorithm, kiểm tra, java, pattern searching. Bookmark the permalink.

Điều hướng bài viết


← Thuật tân oán tra cứu tìm Rabin Karp
Thuật toán search kiếm Not So Naive sầu →


Xem thêm: Cách Giết Cua Biển Để Luộc, Cách Giết⚔️ Và Làm Cua Ngất Trước

*

Algorithm

Chuyên mục
Xem thêm: ▶ Cách Xoá Tin Nhắn Trên Messenger Đơn Giản Nhất, Cách Xóa Tin Nhắn Trên Messenger Đơn Giản Nhất

*
*


Chuyên mục: Tài chính