Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau a và b cách nhau 12cm

     

Trên phương diện nước bao gồm nhì nguồn sóng như thể nhau A và B, bí quyết nhau khoảng tầm AB = 12(cm) đã dao động vuông góc cùng với phương diện nước tạo ra sóng có bước sóng (lambdomain authority = m 1,6cm) . C cùng D là nhì điểm khác nhau cùng bề mặt nước, giải pháp phần lớn nhị nguồn cùng cách trung điểm O của AB một khoảng tầm 8(cm). Số điểm xê dịch thuộc pha với nguồn sống trên đoạn CD là
Bạn đang xem: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau a và b cách nhau 12cm

*

Cách 1:

Tính trên CD:

(AO leqslant d_2 - ext d_1 = klambdomain authority leqslant AC)

$ Leftrightarrow frac61,6

(pi frac2dlambdomain authority = 2kpi Rightarrow d = 1,6lambdomain authority ) gồm (6 le d = 1,6k le 10 Rightarrow k = 4;5;6) bởi tính đối xứng đề nghị tất cả 6 điểm

Đáp án nên lựa chọn là: d


*
*
*
*
*
*
*
*

Hai nguồn sóng phối kết hợp xung quanh nước S1, S2 xê dịch cùng với pmùi hương trình:

(u_1 = m asin(omega t), m u_2 = m acos(omega t) m ;S_1S_2 = m 9lambda ) . Điểm M sớm nhất trên trung trực của S1S2 xê dịch thuộc pha cùng với umột cách S1, S2 bao nhiêu.


Hai nguồn phát sóng kết hợp S1, S2 trên mặt nước cách nhau 30 cm phạt ra nhì xấp xỉ điều hoà cùng phương, cùng tần số f = 50 Hz cùng trộn lúc đầu bởi ko. Biết tốc độ truyền sóng xung quanh hóa học lỏng v = 6m/s. Những điểm ở trên đường trung trực của đoạn S1S2 nhưng mà sóng tổng hợp trên kia luôn xấp xỉ ngược trộn với sóng tổng hòa hợp trên O ( O là trung điểm của S1S2) bí quyết O một khoảng chừng nhỏ dại tuyệt nhất là:


Tại mặt nhoáng của một chất lỏng gồm nhì mối cung cấp sóng kết hợp S1 cùng S2 phương pháp nhau 20cm, dao động theo pmùi hương thẳng đứng với phương thơm trình

(u m = m 2cos40pi t m left( mm ight)) . Biết tốc độ truyền sóng xung quanh hóa học lỏng là 40 cm/s. Phần tử O thuộc mặt phẳng hóa học lỏng là trung điểm của S1S2. Điểm xung quanh hóa học lỏng ở trong trung trực của S1S2 xấp xỉ cùng trộn cùng với O, gần O độc nhất vô nhị, giải pháp O đoạn:


Hai mối cung cấp sóng phối kết hợp, đặt tại A với B phương pháp nhau 20 centimet giao động theo phương thơm trình (u m = m acosleft( omega t ight)) cùng bề mặt nước, coi biên độ ko thay đổi, bước sóng (lambda = m 3 m cm) . call O là trung điểm của AB. Một điểm nằm trê tuyến phố trung trực AB, xê dịch thuộc pha với các nguồn A cùng B, phương pháp A hoặc B một đoạn nhỏ dại nhất là:


Ở mặt hóa học lỏng bao gồm hai nguồn sóng A, B bí quyết nhau 19 cm, xấp xỉ theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình là (u_A = m u_B = m acos20pi t) (cùng với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của phương diện hóa học lỏng là 40 cm/s. hotline M là vấn đề làm việc phương diện hóa học lỏng gần A duy nhất làm thế nào cho phần tử hóa học lỏng tại M giao động với biên độ cực to với thuộc trộn cùng với mối cung cấp A. Khoảng phương pháp AM là:


Dùng một âm quẹt có tần số rung f = 100Hz bạn ta tạo thành hai điểm S1,S2 trên mặt nước hai mối cung cấp sóng cùng biên độ,cùng trộn.S1S2 = 3,2centimet.Tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. I là trung điểm của S1S2. Định đông đảo điểm xê dịch thuộc pha với I.Tính khoảng từ bỏ I tới điểm M ngay gần I độc nhất giao động cùng pha với I cùng vị trí trung trực S1S2 là:


Ba điểm A, B, C cùng bề mặt nước là 3 đỉnh của tam giác đều phải sở hữu cạnh bằng 8cm, trong những số ấy A cùng B là 2 mối cung cấp phát sóng như thể nhau, bao gồm bước sóng 0,8cm. Điểm M trên tuyến đường trung trực của AB, giao động cùng pha với điểm C cùng gần C tuyệt nhất thì phải biện pháp C một khoảng bao nhiêu?


Trên phương diện nước có 2 nguồn sóng giống hệt nhau A với B cách nhau một khoảng (AB = 24cm). Cách sóng (lambda = m 2,5 m cm). Hai điểm M và N xung quanh nước thuộc cách gần như trung điểm của đoạn AB một quãng (16 cm) và cùng biện pháp hầu như 2 nguồn sóng và A cùng B. Số điểm trên đoạn MN xấp xỉ cùng trộn cùng với 2 nguồn là:
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đổi Tên Airpods Và Các Cài Đặt Khác Trên Ipad

Có hai mối cung cấp sóng cơ phối hợp A và B cùng bề mặt nước phương pháp nhau một đoạn (AB = 9lambdomain authority ) vạc ra dao động cùng với phương thơm trình (u m = m acosomega t) . Xác định trên đoạn AB, số điểm tất cả biên độ cực đại thuộc trộn với nhau cùng thuộc trộn với nguồn, ko nói nhị mối cung cấp là bao nhiêu?


Trên mặt nước bao gồm hai mối cung cấp phối kết hợp AB thuộc trộn giải pháp nhau một quãng 12cm đang dao động vuông góc cùng với mặt nước tạo ra sóng với bước sóng 1,6cm. điện thoại tư vấn C là 1 trong những điểm xung quanh nước giải pháp phần lớn nhì nguồn với bí quyết trung điểm O của đoạn AB một khoản 8cm. Hỏi trên đoạn CO, số điểm xê dịch cùng trộn cùng với nguồn là:


Trên mặt nước bao gồm nhì nguồn sóng kiểu như nhau A cùng B, biện pháp nhau khoảng chừng AB = 12(cm) sẽ xê dịch vuông góc cùng với khía cạnh nước tạo nên sóng có bước sóng (lambda = m 1,6cm) . C cùng D là nhị điểm khác biệt cùng bề mặt nước, cách phần nhiều nhì mối cung cấp cùng giải pháp trung điểm O của AB một khoảng chừng 8(cm). Số điểm dao động cùng trộn với mối cung cấp sinh sống bên trên đoạn CD là


Ba điểm A, B, C cùng bề mặt nước là bố đỉnh của tam giac đều có cạnh 16 cm trong các số đó A cùng B là nhị mối cung cấp phát sóng bao gồm pmùi hương trình (u_1 = u_2 = 2cos (20pi t)(cm)),sóng truyền cùng bề mặt nước không suy bớt và có gia tốc 20 (cm/s).M trung điểm của AB .Số điểm xê dịch thuộc trộn với điểm C bên trên đoạn MC là:


Hai nguồn phát sóng kết hợp A với B trên mặt hóa học lỏng dao động theo pmùi hương trình:

(u_A = m acos(100pi t); m u_B = m bcos(100pi t)) . Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là vấn đề nằm tại đoạn AI, N là điểm vị trí đoạn IB. Biết (IM = 5 cm) và (IN = 6,5 cm). Số điểm nằm trên đoạn MN tất cả biên độ cực to với thuộc pha cùng với I là:


Hai mũi nhọn A, B cách nhau (8 cm) đã tích hợp đầu một phải rung tất cả tần số (f = 100 Hz), đặt va dịu vào khía cạnh một chất lỏng. Tốc độ truyền sóng trên mặt hóa học lỏng (v = 0,8 m/s). Hai mối cung cấp A, B xấp xỉ theo phương thơm thẳng đứng với cùng phương trình (u_A = m u_B = m acos(omega t) m cm.) Một điểm M cùng bề mặt chất lỏng cách mọi A, B một khoảng tầm (d = 8 cm). Tìm trê tuyến phố trung trực của AB hai điểm M1,M2 gần Mnhất cùng xê dịch thuộc trộn cùng với M.


Trong phân tách giao sứt sóng phương diện nước, 2 nguồn sóng S1 cùng S2 bí quyết nhau 11cm cùng xấp xỉ ổn định theo pmùi hương vuông góc với mặt nước gồm thuộc phương trình (u_1 = u_2 = 5c mosleft( 50pi t ight)mm) . Tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s và biên độ sóng không thay đổi Khi truyền đi. Chọn hệ trục xOy trực thuộc khía cạnh phẳng phương diện nước lúc im thin thít, cội O trùng cùng với S1, Ox trùng S1S2. Trong không gian, phía trên mặt nước có một hóa học điểm vận động nhưng hình chiếu (P) của nó cùng với mặt nước vận động với pmùi hương trình y = 12 - x với có vận tốc (v_1 = 5sqrt 2 cm/s). Trong thời hạn t = 2 (s) kể từ khi (P) gồm tọa độ x = 0 thì (P) giảm từng nào vân rất đái vào vùng giao trét của sóng?


Trên mặt nước có nhì mối cung cấp phối kết hợp giao động theo phương thơm vuông góc phương diện nước tại nhì điểm S1 và S2 với các phương trình thứu tự là: (u_1 = a.cos left( 10pi t ight)cm)cùng (u_2 = a.cos left( 10pi t + dfracpi 2 ight)cm). Biết vận tốc truyền sóng xung quanh nước là 1m/s. Hai điểm M và N ở trong vùng nhị sóng giao bôi, biết (MS_1-MS_2 = 5cm)và (NS_1-NS_2 = 35cm). Chọn phát biểu đúng?


Trong phân tách giao thoa sóng khía cạnh nước giữa nhị mối cung cấp đồng điệu tần số 25Hz , bí quyết nhau S1S2=32 centimet , tốc độ truyền sóng xung quanh nước là 30 cm/s. M là vấn đề cùng bề mặt nước bí quyết phần lớn hai mối cung cấp S1, S­2 cùng biện pháp trung điểm I của S1S2 một khoảng tầm 12 cm . Số điểm giao động cùng pha cùng với hai mối cung cấp bên trong đoạn thẳng XiaoMi MI là


Trong thử nghiệm giao trét sóng xung quanh nước, nhị nguồn S1, S2 giải pháp nhau 20centimet xấp xỉ theo phương thẳng đứng với các phương trình u1 = u2 = Acos(ωt). Cách sóng cùng bề mặt nước do nhì nguồn này tạo thành là 4cm. Trên mặt nước, xét một vân giao quẹt cực đại ngay gần con đường trung trực của S1S2 tốt nhất. Số điểm xấp xỉ thuộc pha cùng với S1, S2 nằm trên vân này với nằm trong hình tròn 2 lần bán kính S1S2 là
Xem thêm: Top 8 Dàn Ý Bài Văn Thuyết Minh Về Con Trâu Lớp 9, Thuyết Minh Về Con Trâu

Một mối cung cấp vạc sóng xấp xỉ cân bằng tạo thành sóng tròn đồng trọng điểm O truyền trên mặt nước với bước sóng . Hai điểm M cùng N nằm trong khía cạnh nước, nằm tại nhị phương truyền sóng mà lại những thành phần nước dao động.Biết OM= 8λ; ON =12λ và OM vuông góc ON.Trên đoạn MN, số điểm mà bộ phận nước xấp xỉ ngược trộn với dao động của mối cung cấp O là


Tại phương diện chất lỏng, tại nhì điểm A với B giải pháp nhau 28 cm gồm nhị mối cung cấp xấp xỉ thuộc trộn theo phương trực tiếp đứng phân phát ra nhì sóng phối kết hợp bao gồm bước sóng λ = 5centimet. Điểm C cùng bề mặt chất lỏng làm thế nào để cho tam giác ABC vuông cân trên A. Số điểm dao động ngược trộn với nhì mối cung cấp trên đoạn AC là


Chuyên mục: